TV1

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 10-30
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (1)
07:45 Nugalėtoja (26)
08:10 Berniukas ir voveriukas (26)
08:35 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (13)
09:00 Zoro (14)
09:25 Antinas Gudruolis (7)
09:50 Įspūdingasis Žmogus-voras (21)
10:15 Linksmieji žvėreliai (38)
10:45 Karadajus (13)
11:40 Toks gyvenimas (15)
12:40 Audra (9)
13:35 Pavogtas gyvenimas (127)
14:30 Būrėja (52)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Nematomas žmogus (6)
16:30 Linksmieji žvėreliai (39)
17:00 Keksiukų karai (2)
18:00 Meilė ir bausmė (14)
20:05 Karadajus (14)
21:00 KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Tiltas
23:10 Sekso magistrai (3)
00:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (58)
01:35 Programos pabaiga
Šiandien - 10-31
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (2)
07:45 Nugalėtoja (27)
08:10 Didysis filmukų šou (4)
08:35 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (14)
09:00 Zoro (15)
09:25 Antinas Gudruolis (8)
09:50 Įspūdingasis Žmogus-voras (22)
10:15 Linksmieji žvėreliai (39)
10:45 Karadajus (14)
11:40 Toks gyvenimas (16)
12:40 Audra (10)
13:35 Pavogtas gyvenimas (128)
14:30 Būrėja (53)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Nematomas žmogus (7)
16:30 Linksmieji žvėreliai (40)
17:00 Keksiukų karai (3)
18:00 Meilė ir bausmė (15)
20:05 Karadajus (15)
21:00 DETEKTYVO PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XVI. Žmogžudystės pagal freską
22:45 SNOBO KINAS Zodiakas
00:05 Užribis (6)
01:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (59)
01:55 Programos pabaiga
Rytoj - 11-01
06:30 Dienos programa
06:35 Šio rudens valgiai (6)
07:10 Sodininkų pasaulis (27)
07:45 Nuotakos siaubūnės (16)
08:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (58)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (59)
10:30 Duok leteną ! (45)
11:00 Gepardų dienoraščiai (5)
11:30 Stulbinamas gyvūnijos pasaulis (35)
12:00 Mano virtuvė (22)
12:30 Penki ingredientai (16)
13:00 Šio rudens valgiai (1)
13:30 Sodininkų pasaulis (28)
14:00 Griežčiausi tėvai (13)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 "Didžiosios Britanijos" viešbutis (3)
16:35 Būrėja (54)
17:05 Juodasis gražuolis
19:05 ROMANTIKA Inga Lindstrom. Mano tėvo širdis
21:00 NemaRUS kinas. Muškietininkai po dvidešimties metų (1)
22:20 Atpildas (33)
01:40 Sekso magistrai (3)
02:35 Programos pabaiga
Poryt - 11-02
06:45 Dienos programa
06:50 Mylėk savo sodą (2)
07:45 Nuotakos siaubūnės (17)
08:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (60)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (61)
10:30 Duok leteną ! (46)
11:00 Gepardų dienoraščiai (6)
11:30 Stulbinamas gyvūnijos pasaulis (36)
12:00 Mano virtuvė (23)
12:30 Penki ingredientai (17)
13:00 Mylėk savo sodą (3)
14:00 Griežčiausi tėvai (14)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Goko stiliaus paslaptys (4)
16:35 Būrėja (55)
17:05 Viengungis (7)
18:05 Viengungis (8)
19:05 Deividas Bleinas. Gatvės magija
20:00 Nustebink mane (5)
21:00 SEKMADIENIO DETEKTYVAS Inspektorius Džordžas Džentlis. Atostogų stovykla
22:45 Internetinis žudikas
00:50 Nustebink mane (4)
01:45 Programos pabaiga