TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-26
05:45 Dienos programa
05:50 Mylėk savo sodą (1)
06:45 Nuotakos siaubūnės (15)
07:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (56)
(The Dr.Oz Show III). Vedėjas: Mehmet Oz. JAV. 2011. Gyvenimo būdo žurnalas.
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (57)
09:30 Duok leteną ! (44)
10:00 Gepardų dienoraščiai (4)
10:30 Stulbinamas gyvūnijos pasaulis (34)
11:00 Mano virtuvė (21)
11:30 Penki ingredientai (15)
12:00 Mylėk savo sodą (2)
13:00 Griežčiausi tėvai (12)
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Goko stiliaus paslaptys (3)
15:35 Būrėja (53)
16:05 Viengungis (5)
17:05 Viengungis (6)
18:05 Amžiaus paslaptys. J. Gagarinas. Paskutinės 24 valandos
19:00 Nustebink mane (4)
20:00 SEKMADIENIO DETEKTYVAS Inspektorius Džordžas Džentlis. Mirti jaunam
22:00 Kruvinoji Valentino naktis
23:50 Goko stiliaus paslaptys (3)
00:40 Nustebink mane (3)
01:35 Programos pabaiga
Rytoj - 10-27
05:45 Dienos programa
05:50 Keksiukų karai (11)
06:45 Nugalėtoja (23)
07:10 Berniukas ir voveriukas (23)
07:35 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (10)
08:00 Zoro (11)
08:25 Antinas Gudruolis (4)
08:50 Įspūdingasis Žmogus-voras (18)
09:15 Linksmieji žvėreliai (35)
09:45 Karadajus (10)
10:40 Toks gyvenimas (12)
11:40 Audra (6)
12:35 Pavogtas gyvenimas (124)
13:30 Būrėja (24)
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Nematomas žmogus (3)
15:30 Linksmieji žvėreliai (36)
16:00 Keksiukų karai (12)
17:00 Meilė ir bausmė (11)
19:05 Karadajus (11)
20:00 Nepageidaujami genai
21:55 Klientų sąrašas (10)
22:50 Dūmas (57)
23:50 Sveikatos ABC televitrina
00:45 Programos pabaiga
Poryt - 10-28
05:45 Dienos programa
05:50 Keksiukų karai (12)
06:45 Nugalėtoja (24)
07:10 Berniukas ir voveriukas (24)
07:35 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (11)
08:00 Zoro (12)
08:25 Antinas Gudruolis (5)
08:50 Įspūdingasis Žmogus-voras (19)
09:15 Linksmieji žvėreliai (36)
09:45 Karadajus (11)
10:40 Toks gyvenimas (13)
11:40 Audra (7)
12:35 Pavogtas gyvenimas (125)
13:30 Būrėja (25)
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Nematomas žmogus (4)
15:30 Linksmieji žvėreliai (37)
16:00 Keksiukų karai (13)
17:00 Meilė ir bausmė (12)
19:05 Karadajus (12)
20:00 Vagiant gyvenimus
21:55 Klientų sąrašas (11)
22:50 Dūmas (58)
23:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (57)
00:45 Programos pabaiga
Tr - 10-29
05:45 Dienos programa
05:50 Keksiukų karai (13)
06:45 Nugalėtoja (25)
07:10 Berniukas ir voveriukas (25)
07:35 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (12)
08:00 Zoro (13)
08:25 Antinas Gudruolis (6)
08:50 Įspūdingasis Žmogus-voras (20)
09:15 Linksmieji žvėreliai (37)
09:45 Karadajus (12)
10:40 Toks gyvenimas (14)
11:40 Audra (8)
12:35 Pavogtas gyvenimas (126)
13:30 Būrėja (35)
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Nematomas žmogus (5)
15:30 Linksmieji žvėreliai (38)
16:00 Keksiukų karai (1)
17:00 Meilė ir bausmė (13)
19:05 Karadajus (13)
20:00 Laiko mašina
21:45 Klientų sąrašas (12)
22:40 Dūmas (59)
23:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (58)
00:45 Programos pabaiga