TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-18
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (77)
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (46)
08:15 Būrėja (4)
08:50 Akloji (127)
(Slepaya V). Rusija. 2016. Serialas.
09:25 Juodieji meilės deimantai (119)
10:30 Policija ir Ko (1)
11:35 Ekspertė Džordan (10)
12:35 CSI. Niujorkas (7)
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (15)
14:35 Zigis ir Ryklys (22)
15:05 Žmogus-voras (2)
15:35 Rožinė pantera (11)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (31)
16:30 Būk su manim (306)
17:00 Būk su manim (307)
18:00 Neklausk meilės vardo (226)
18:30 Neklausk meilės vardo (227)
19:00 CSI. Niujorkas (8)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
21:00 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
23:05 Nakties karalienė (17)
00:50 Policija ir Ko (1)
01:45 Ekspertė Džordan (10)
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
03:15 Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis
Rytoj - 12-19
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (78)
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (47)
08:15 Būrėja (20)
08:50 Akloji (128)
09:25 Juodieji meilės deimantai (120)
10:30 Policija ir Ko (2)
11:35 Ekspertė Džordan (11)
12:35 CSI. Niujorkas (8)
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (16)
14:35 Zigis ir Ryklys (23)
15:05 Žmogus-voras (3)
15:35 Rožinė pantera (12)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (32)
16:30 Būk su manim (308)
17:00 Būk su manim (309)
17:30 Būk su manim (310)
18:00 Neklausk meilės vardo (228)
18:30 Neklausk meilės vardo (229)
19:00 CSI. Niujorkas (9)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XI. Pakrikimas
23:10 Nakties karalienė (18)
00:50 Policija ir Ko (2)
01:45 Ekspertė Džordan (11)
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
03:15 Diagnozė - žmogžudystė (16)
04:00 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
Poryt - 12-20
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (49)
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (48)
08:15 Būrėja (21)
08:50 Akloji (129)
09:25 Juodieji meilės deimantai (121)
10:30 Policija ir Ko (3)
11:35 Ekspertė Džordan (12)
12:35 CSI. Niujorkas (9)
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (17)
14:35 Zigis ir Ryklys (24)
15:05 Žmogus-voras (4)
15:35 Rožinė pantera (13)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (33)
16:30 Būk su manim (311)
17:00 Būk su manim (312)
17:30 Būk su manim (313)
18:00 Neklausk meilės vardo (230)
18:30 Neklausk meilės vardo (231)
19:00 CSI. Niujorkas (10)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XVI. Kalėdų vaiduokliai
22:55 Nakties karalienė (19)
00:40 Policija ir Ko (3)
01:35 Ekspertė Džordan (12)
02:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
03:05 Diagnozė - žmogžudystė (17)
03:50 Midsomerio žmogžudystės XI. Pakrikimas
Kt - 12-21
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (50)
07:45 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (49)
08:15 Būrėja (22)
08:50 Akloji (4)
09:25 Juodieji meilės deimantai (122)
10:30 Policija ir Ko (4)
11:35 Ekspertė Džordan (13)
12:35 CSI. Niujorkas (10)
13:35 Diagnozė - žmogžudystė (18)
14:35 Zigis ir Ryklys (25)
15:05 Žmogus-voras (5)
15:35 Rožinė pantera (14)
16:05 Džekio Čano nuotykiai (34)
16:30 Būk su manim (314)
17:00 Būk su manim (315)
17:30 Būk su manim (316)
18:00 Neklausk meilės vardo (232)
18:30 Neklausk meilės vardo (233)
19:00 CSI. Niujorkas (11)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Prancūziška žmogžudystė. Mirtis pilies griuvėsiuose
23:05 Nakties karalienė (20)
00:50 Policija ir Ko (4)
01:45 Ekspertė Džordan (13)
02:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
03:15 Diagnozė - žmogžudystė (18)
04:00 Midsomerio žmogžudystės XVI. Kalėdų vaiduokliai