TV1

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Atspėk gyvūną (1)
07:15 Neįprasti augintiniai (1)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (41)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (1)
09:30 Neįprasti augintiniai (2)
10:00 Zoologijos sodo naujagimiai (10)
10:30 Būrėja (70)
11:00 Būrėja (71)
11:30 Akloji (38)
12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (11)
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (11)
13:00 Sodininkų pasaulis (3)
13:35 Sodininkų pasaulis (3)
14:10 Pasisvėrę ir laimingi (25)
15:00 Senjora (27)
16:40 Akloji (39)
17:15 Akloji (40)
17:50 Būrėja (50)
18:25 Būrėja (51)
19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (28)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 4. Palaidotas gyvas
22:50 Karalienė Izabelė (30)
00:40 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (2)
01:05 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (3)
01:30 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (4)
01:30 Amerikos grožybės
01:55 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (5)
02:20 Karalienė Izabelė (30)
(Isabel). Vaid.: Michelle Jenner, Ramon Madaula, Rodolfo Sancho. Ispanija. 2012. Istorinis serialas.
03:50 Bekas 4. Palaidotas gyvas
Šiandien - 03-26
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Neįprasti augintiniai (2)
07:20 Zoologijos sodo naujagimiai (10)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (42)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (2)
09:30 Neįprasti augintiniai (3)
10:00 Zoologijos sodo naujagimiai (11)
10:30 Būrėja (72)
11:00 Būrėja (50)
11:30 Akloji (39)
12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (12)
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (12)
13:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
14:00 Pasisvėrę ir laimingi (26)
15:00 Senojo Tilto paslaptis (349)
16:10 Senojo Tilto paslaptis (350)
17:20 Akloji (41)
17:50 Akloji (42)
18:20 Būrėja (52)
18:55 Nemarus kinas. Rožinės panteros pėdsakai
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 5. 302-as kambarys
22:50 Meilės guru
04:25 Prieblanda. Tėvų nuodėmės
04:55 Pasisvėrę ir laimingi (25)
Rytoj - 03-27
05:05 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila (3)
08:55 Akloji (40)
09:25 Būrėja (51)
10:00 Vedęs ir turi vaikų (3)
10:30 Auklė (126)
11:00 Policija ir Ko (16)
12:05 Ekspertė Džordan (16)
13:05 CSI. Niujorkas (13)
14:05 Didžiojo sprogimo teorija (16)
14:35 Sandžėjus ir Kreigas (10)
15:05 Kaukė (31)
15:35 Rožinė pantera (71)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (5)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1244)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1245)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1246)
17:55 Širdele mano (143)
18:50 Midsomerio žmogžudystės IV. Elektrinė vendeta
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Sąmokslas. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Sąmokslas. II dalis
23:10 Be kaltės kalta (12)
01:00 Vedęs ir turi vaikų (3)
01:25 Auklė (126)
01:50 CSI. Niujorkas (13)
02:35 Ekspertė Džordan (16)
03:20 Policija ir Ko (16)
04:15 Pasisvėrę ir laimingi (26)
Poryt - 03-28
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Ponia Dila (4)
08:55 Akloji (41)
09:25 Būrėja (52)
10:00 Vedęs ir turi vaikų (4)
10:30 Auklė (127)
11:00 Policija ir Ko (17)
12:05 Ekspertė Džordan (17)
13:05 CSI. Niujorkas (14)
14:05 Didžiojo sprogimo teorija (17)
14:35 Sandžėjus ir Kreigas (11)
15:05 Kaukė (32)
15:35 Rožinė pantera (72)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (6)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1247)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1248)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1249)
17:55 Širdele mano (144)
18:50 Midsomerio žmogžudystės IV. Kas nužudė Robiną?
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Atsakas ugnimi. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Atsakas ugnimi. II dalis
23:10 Be kaltės kalta (13)
01:00 Vedęs ir turi vaikų (4)
01:25 Auklė (127)
01:50 CSI. Niujorkas (14)
02:35 Ekspertė Džordan (17)
03:20 Policija ir Ko (17)
04:10 Bekas 5. 302-as kambarys