TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-02
05:10 Superauklė (23)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (90)
07:45 Griežčiausi tėvai (5)
08:45 Vedęs ir turi vaikų (12)
09:15 Vedęs ir turi vaikų (13)
09:50 Superauklė (24)
10:45 Čiauškutė (9)
12:50 Svajonių princas (312)
13:20 Būrėja (40)
13:55 Tėvas Motiejus (12)
15:05 Stebuklingi vaikai (6)
15:35 Rožinė pantera ir draugai (18)
16:05 Žmogus-voras (6)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1003)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1004)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1005)
17:55 Širdele mano (175)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (315)
(The Secret of Old Bridge). Vaid.: Megan Montaner, Alex Gadea, Maria Bouzas, Alejandra Onieva. Ispanija. 2011. Serialas.
20:05 CSI. Niujorkas (3)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XVIII. Trūkusi grandinė
23:05 SNOBO KINAS Artistas
01:15 Vedęs ir turi vaikų (12)
01:40 Vedęs ir turi vaikų (13)
02:05 CSI. Niujorkas (3)
02:45 Tėvas Motiejus (12)
03:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (90)
04:25 Įtariamieji (8)
04:25 Įtariamieji (8)
Rytoj - 12-03
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Akloji (29)
07:25 Akloji (30)
08:00 Būrėja (16)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (91)
09:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (130)
10:30 Gepardų dienoraščiai (8)
11:00 Atspėk gyvūną (21)
11:30 Sodo gyventojai (17)
12:00 Paprastai ir greitai su Reičele Alen (8)
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (8)
13:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6)
14:00 Kas namie šeimininkas? (6)
15:00 Griežčiausi tėvai (6)
16:00 Tabatos salonas (8)
17:00 Sakalo pėdsakas
19:15 MEILĖS ISTORIJOS Senjora (14)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Diktė. Aistros ir pančiai
22:50 Karalienė Izabelė (14)
00:30 Kas aprengs nuotaką? (11)
01:30 Artistas
03:10 Midsomerio žmogžudystės XVIII. Trūkusi grandinė
04:45 Griežčiausi tėvai (6)
Poryt - 12-04
05:30 Gepardų dienoraščiai (8)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Būrėja (17)
07:25 Būrėja (38)
08:00 Būrėja (39)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (92)
09:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (131)
10:30 Gepardų dienoraščiai (9)
11:00 Miesto zoologijos sodas (1)
11:30 Sodo gyventojai (18)
12:00 Paprastai ir greitai su Reičele Alen (9)
12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (9)
13:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (7)
14:00 Kas namie šeimininkas? (7)
15:00 Griežčiausi tėvai (7)
16:00 Tabatos salonas (1)
17:00 Nemarus kinas. Septintosios kuopos suradimas
18:50 Būrėja (40)
19:20 Būrėja (1)
19:55 Akloji (31)
20:25 Akloji (32)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Diktė. Artimi ir tolimi
22:50 Anos Nikolės istorija
00:40 Kas aprengs nuotaką? (12)
01:40 Karalienė Izabelė (14)
02:55 Diktė. Aistros ir pančiai
04:20 Griežčiausi tėvai (7)
Pr - 12-05
05:05 Tabatos salonas (1)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (93)
07:45 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (8)
08:15 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (9)
08:45 Vedęs ir turi vaikų (14)
09:15 Vedęs ir turi vaikų (15)
09:50 Superauklė (1)
10:45 Čiauškutė (10)
12:50 Svajonių princas (313)
13:20 Būrėja (18)
13:55 Tėvas Motiejus (13)
15:05 Stebuklingi vaikai (7)
15:35 Rožinė pantera ir draugai (19)
16:05 Žmogus-voras (7)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1006)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1007)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1008)
17:55 Širdele mano (176)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (316)
20:05 CSI. Niujorkas (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Inspektorius Džordžas Džentlis. Taika ir meilė
22:55 Meilė ir bausmė (28)
00:45 Vedęs ir turi vaikų (14)
01:10 Vedęs ir turi vaikų (15)
01:35 CSI. Niujorkas (4)
02:20 Tėvas Motiejus (13)
03:10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (93)
03:55 Diktė. Artimi ir tolimi