TV1

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (23)
07:50 Kas namie šeimininkas? (4)
08:50 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (4)
09:20 Juodieji meilės deimantai (77)
10:25 Policija ir Ko (8)
11:30 Ekspertė Džordan (2)
12:30 CSI. Niujorkas (13)
13:30 Diagnozė - žmogžudystė (20)
14:35 Marvel animė. Ernis (4)
15:05 Vyrai juodais drabužiais (13)
15:35 Rožinė pantera (51)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (22)
16:30 Būk su manim (195)
17:00 Būk su manim (196)
17:30 Būk su manim (197)
18:00 Neklausk meilės vardo (143)
18:30 Neklausk meilės vardo (144)
19:00 CSI. Niujorkas (14)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Skrydis
23:10 Meilės randai (24)
(Iffet). Vaid.: Serkan Genc, Deniz Cakir, Ali Pinar. Turkija. 2011. Daugiaserijinis filmas.
01:30 Diagnozė - žmogžudystė (20)
02:15 Policija ir Ko (8)
03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
03:50 Midsomerio žmogžudystės VII. Prastos naujienos
Šiandien - 10-20
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (24)
07:50 Kas namie šeimininkas? (5)
08:50 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (5)
09:20 Juodieji meilės deimantai (78)
10:25 Policija ir Ko (9)
11:30 Ekspertė Džordan (3)
12:30 CSI. Niujorkas (14)
13:30 Diagnozė - žmogžudystė (21)
14:35 Marvel animė. Ernis (5)
15:05 Vyrai juodais drabužiais (14)
15:35 Rožinė pantera (52)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (23)
16:30 Būk su manim (198)
17:00 Būk su manim (199)
17:30 Būk su manim (200)
18:00 Neklausk meilės vardo (145)
18:30 Neklausk meilės vardo (146)
19:00 CSI. Niujorkas (15)
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Inspektorius Džordžas Džentlis. Džentlio išlaisvinimas
22:55 SNOBO KINAS. PREMJERA Nelaukta tiesa
00:40 Diagnozė - žmogžudystė (21)
01:30 Policija ir Ko (9)
02:20 Ekspertė Džordan (3)
03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
03:50 Nebylus liudijimas (2)
Rytoj - 10-21
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Baltųjų lokių sostinė (3)
07:20 Baltųjų lokių sostinė (4)
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (61)
08:45 Sodo gyventojai (39)
09:15 Baltųjų lokių sostinė (5)
09:45 Baltųjų lokių sostinė (6)
10:15 Būrėja (76)
10:50 Akloji (92)
11:25 Akloji (94)
12:00 Nekviesta meilė (1)
12:30 Nekviesta meilė (2)
13:00 Nekviesta meilė (3)
13:30 Nekviesta meilė (4)
14:00 Pasisvėrę ir laimingi (15)
15:05 Širdele mano (48)
16:05 Širdele mano (49)
17:05 Akloji (95)
17:40 Akloji (96)
18:15 Būrėja (78)
18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (16)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimas (5)
23:20 Detektyvė Rizoli (9)
00:15 Nelaukta tiesa
01:55 Inspektorius Džordžas Džentlis. Džentlio išlaisvinimas
03:25 Pasisvėrę ir laimingi (15)
Poryt - 10-22
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Baltųjų lokių sostinė (5)
07:20 Baltųjų lokių sostinė (6)
07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (62)
08:45 Keisčiausi pasaulio restoranai (12)
09:15 Baltųjų lokių sostinė (7)
09:45 Baltųjų lokių sostinė (8)
10:15 Būrėja (77)
10:50 Akloji (93)
11:25 Akloji (95)
12:00 Su cinkeliu
13:00 Su cinkeliu
13:55 Pasisvėrę ir laimingi (16)
14:55 Širdele mano (50)
15:55 Širdele mano (51)
16:55 Akloji (97)
17:30 Akloji (98)
18:05 Būrėja (79)
18:40 TV1 KOMEDIJA Rožinė pantera
21:00 Skola tėtušiui
23:10 Specialusis būrys
00:50 Detektyvė Rizoli (9)
01:35 Nusikaltimas (5)
03:25 Pasisvėrę ir laimingi (16)