TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-22
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (3)
07:45 Linksmieji žvėreliai (76)
08:10 Peliukas Stiuartas Litlis (13)
08:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (11)
09:00 Teisingumo lyga (5)
09:25 Striksės (3)
10:15 Duok leteną ! (23)
10:45 Karadajus (50)
11:40 Žvilgsnis į ateitį
12:40 Audra (43)
13:35 Pavogtas gyvenimas (164)
14:30 Būrėja (58)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Nematomas žmogus (1)
16:30 Linksmieji žvėreliai (76)
17:00 Keksiukų karai (4)
18:00 Meilė ir bausmė (51)
(Love and Punishment). Vaid.: Murat Yildirim, Nurgul Yesilcay , Tomris Incer. Turkija. 2010. Serialas.
20:05 Karadajus (51)
21:00 Kosmoso kaubojai
23:20 Detektyvė Rizoli (6)
00:40 Darbščiosios gražuolės (5)
01:35 Programos pabaiga
Rytoj - 12-23
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (4)
07:45 Linksmieji žvėreliai (77)
08:10 Ogis ir tarakonai (1)
08:26 Ogis ir tarakonai (2)
08:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (12)
09:00 Teisingumo lyga (6)
09:25 Striksės (4)
10:15 Duok leteną ! (24)
10:45 Karadajus (51)
11:40 Gyvenimas sapne
12:40 Audra (44)
13:35 Pavogtas gyvenimas (165)
14:30 Būrėja (59)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Nematomas žmogus (2)
16:30 Linksmieji žvėreliai (77)
17:00 Keksiukų karai (5)
18:00 Meilė ir bausmė (52)
20:05 Karadajus (52)
21:00 Laiko gijos (4)
22:30 Detektyvė Rizoli (7)
23:25 Begėdis (9)
00:15 Begėdis (8)
01:15 Sveikatos ABC televitrina
02:10 Programos pabaiga
Poryt - 12-24
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (5)
07:45 Linksmieji žvėreliai (78)
08:10 Ogis ir tarakonai (3)
08:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (13)
09:00 Teisingumo lyga (7)
09:25 Striksės (5)
10:15 Duok leteną ! (25)
10:45 Karadajus (52)
11:40 Laiko gijos (4)
13:35 Pavogtas gyvenimas (166)
14:30 Būrėja (60)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Nematomas žmogus (3)
16:30 Linksmieji žvėreliai (78)
17:00 Keksiukų karai (6)
18:00 Meilė ir bausmė (53)
20:05 Karadajus (53)
21:00 Naktys Rodantėje
22:50 Artistas
00:25 Arti namų (4)
01:20 Programos pabaiga
Kt - 12-25
06:45 Dienos programa
06:50 Keksiukų karai (6)
07:45 Linksmieji žvėreliai (79)
08:10 Ogis ir tarakonai (1)
08:20 Ogis ir tarakonai (2)
08:30 Ogis ir tarakonai (3)
08:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (14)
09:00 Teisingumo lyga (8)
09:25 Striksės (6)
10:15 Duok leteną ! (26)
10:45 Karadajus (53)
11:40 Pakilę nuo žemės
12:40 Audra (45)
13:35 Pavogtas gyvenimas (167)
14:30 Būrėja (68)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Kalėdos Kaslberio pilyje
17:05 Keksiukų karai (7)
18:00 Meilė ir bausmė (54)
20:05 Karadajus (54)
21:00 Tegyvuoja meilė!
23:30 Deksteris (4)
00:45 Arti namų (5)
01:40 Programos pabaiga