TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-27
05:35 Neįprasti augintiniai (2)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (23)
07:45 Gordono Ramzio virtuvės pamokos (8)
08:15 Gordono Ramzio virtuvės pamokos (9)
08:45 Denis Vaiduokliukas (8)
09:10 Kaukė (37)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (5)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (6)
10:35 Anjezė, Elizos dukra (1)
11:35 Didingasis amžius (7)
13:30 Būrėja (4)
14:00 Tėvas Motiejus (12)
15:05 Denis Vaiduokliukas (9)
15:35 Rožinė pantera (30)
16:05 Kaukė (38)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (859)
(Diya Aur Batti Hum). Vaid.: Anas Rashid, Deepika Singh, Gautam Gulati. Indija. 2013. Telenovelė.
17:00 Mano gyvenimo šviesa (860)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (861)
17:50 Širdele mano (127)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (267)
20:05 CSI. Niujorkas (12)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XIV. Šiurpios paslaptys
22:55 Bėgantis laikas (109)
01:05 Vedęs ir turi vaikų (5)
01:30 Vedęs ir turi vaikų (6)
02:00 Mentalistas (14)
02:40 CSI. Niujorkas (12)
03:25 Midsomerio žmogžudystės XIV. Mirtis šalikelėj
04:55 Tėvas Motiejus (12)
04:55 Tėvas Motiejus (12)
Rytoj - 09-28
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (24)
07:45 Svajonių sodai (1)
08:45 Denis Vaiduokliukas (9)
09:10 Kaukė (38)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (7)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (8)
10:35 Anjezė, Elizos dukra (2)
11:35 Didingasis amžius (8)
13:30 Būrėja (5)
14:00 Tėvas Motiejus (13)
15:05 Denis Vaiduokliukas (10)
15:35 Rožinė pantera (31)
16:05 Kaukė (39)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (862)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (863)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (864)
17:50 Širdele mano (128)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (268)
20:05 CSI. Niujorkas (13)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XIV. Praeities mirčių aidas
22:55 Bėgantis laikas (110)
01:10 Vedęs ir turi vaikų (7)
01:35 Vedęs ir turi vaikų (8)
02:05 Mentalistas (15)
02:45 CSI. Niujorkas (13)
03:30 Midsomerio žmogžudystės XIV. Šiurpios paslaptys
Poryt - 09-29
05:00 Tėvas Motiejus (13)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (25)
07:45 Kas namie šeimininkas? (14)
08:15 Šeštasis pojūtis (5)
08:45 Denis Vaiduokliukas (10)
09:10 Kaukė (39)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (9)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (10)
10:35 Anjezė, Elizos dukra (3)
11:35 Didingasis amžius (9)
13:30 Būrėja (6)
14:00 Tėvas Motiejus (14)
15:05 Denis Vaiduokliukas (11)
15:35 Rožinė pantera (32)
16:05 Kaukė (40)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (865)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (866)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (867)
17:50 Širdele mano (129)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (269)
20:05 CSI. Niujorkas (14)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Problemos sprendimas. I dalis
22:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Problemos sprendimas. II dalis
23:15 Bėgantis laikas (111)
01:20 Vedęs ir turi vaikų (9)
01:45 Vedęs ir turi vaikų (10)
02:10 Mentalistas (16)
02:55 CSI. Niujorkas (14)
03:40 Midsomerio žmogžudystės XIV. Praeities mirčių aidas
Pn - 09-30
05:05 Tėvas Motiejus (14)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (26)
07:45 Kas namie šeimininkas? (15)
08:15 Šeštasis pojūtis (6)
08:45 Denis Vaiduokliukas (11)
09:10 Kaukė (40)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (11)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (12)
10:35 Anjezė, Elizos dukra (4)
11:35 Didingasis amžius (10)
13:30 Būrėja (7)
14:00 Tėvas Motiejus (15)
15:05 Denis Vaiduokliukas (12)
15:35 Rožinė pantera (33)
16:05 Kaukė (41)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (868)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (869)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (870)
17:50 Širdele mano (130)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (270)
20:05 CSI. Niujorkas (15)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimas (4)
23:20 SNOBO KINAS Meilė ir kiti narkotikai
01:30 Vedęs ir turi vaikų (11)
01:55 Vedęs ir turi vaikų (12)
02:20 Mentalistas (17)
03:05 CSI. Niujorkas (15)
03:50 Nebylus liudijimas (7)
04:45 Nebylus liudijimas (8)