TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-28
06:20 Dienos programa
06:25 Uždrausta meilė (14)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova (19)
09:10 Tikri pabaisos (27)
09:35 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (8)
10:00 iKarli (23)
10:30 Burbulų šou (24)
11:00 Naktis ir diena. Vilnius
12:00 Karadajus (59)
12:55 Melo pinklės (27)
13:55 Būrėja (61)
14:30 Keksiukų karai (4)
15:25 Mentalistas (31)
16:20 Du su puse vyro (9)
16:50 Mano puikioji auklė (34)
17:25 Mano puikioji auklė (35)
18:00 Didingasis amžius (22)
20:00 Karadajus (60)
21:00 KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Midsomerio žmogžudystės I. Mirtis po priedanga
23:10 Detektyvė Rizoli (4)
00:05 Mentalistas (30)
01:00 Klientų sąrašas (11)
01:55 Programos pabaiga
Rytoj - 05-29
06:20 Dienos programa
06:25 Uždrausta meilė (15)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova (20)
09:10 Tikri pabaisos (28)
09:35 Teisingumo lyga. Įsiveržimas (9)
10:00 iKarli (24)
10:30 Burbulų šou (25)
11:00 Naktis ir diena. Vilnius
12:00 Karadajus (60)
12:55 Melo pinklės (28)
13:55 Būrėja (62)
14:30 Keksiukų karai (5)
15:25 Mentalistas (32)
16:20 Du su puse vyro (10)
16:50 Mano puikioji auklė (36)
17:25 Mano puikioji auklė (37)
18:00 Didingasis amžius (23)
20:00 Karadajus (61)
21:00 DETEKTYVO PREMJERA Vyriausiasis inspektorius Benksas. Kas pergyvens mus?
22:50 SNOBO KINAS Nenugalimas
00:05 Mentalistas (31)
01:00 Viešbutis "Grand Hotel" (38)
02:35 Programos pabaiga
Poryt - 05-30
06:40 Dienos programa
06:45 Sodininkų pasaulis (12)
07:15 Mylėk savo sodą (3)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (11)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (12)
10:30 Tai bent žvėrynėlis! (11)
11:00 Mūsų mažieji draugai (17)
11:30 Šaunieji keturkojai (12)
12:00 Paprasti Naidželo Sleiterio patiekalai (3)
12:30 Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein (4)
13:00 Sodininkų pasaulis (12)
13:30 Žiedų ritmai (17)
14:00 Superauklė (6)
15:00 Griežčiausi tėvai (7)
16:15 Būrėja (63)
16:50 Akloji (25)
17:25 Akloji (26)
18:00 Goko stiliaus paslaptys (5)
19:00 ROMANTIKA Eliza (7, 8)
21:00 Nemarus kinas. Bumas 2
23:15 Po raudona Afrikos saule
01:25 Viešbutis "Grand Hotel" (39)
03:15 Programos pabaiga
Se - 05-31
06:40 Dienos programa
06:45 Žiedų ritmai (17)
07:15 Goko stiliaus paslaptys (5)
08:15 Teleparduotuvė
08:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (13)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (14)
10:30 Tai bent žvėrynėlis! (12)
11:00 Mūsų mažieji draugai (18)
11:30 Šaunieji keturkojai (13)
12:00 Paprasti Naidželo Sleiterio patiekalai (4)
12:30 Natūralioji kulinarija su Anabele Lengbein (5)
13:00 Mylėk savo sodą (3)
14:00 Superauklė (7)
15:00 Griežčiausi tėvai (8)
16:15 Būrėja (64)
16:50 Būrėja (65)
17:25 Nustebink mane (10)
18:40 Kas aprengs nuotaką? (10)
19:45 Magai (5)
21:00 SEKMADIENIO DETEKTYVAS Nusikaltimo vieta. Komisarė Lindholm. Raganų šokis
22:50 Grįžimas namo
01:15 Atpildas (64)
03:00 Programos pabaiga