TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-01
06:45 Dienos programa
06:50 Dviese geriau (5)
07:15 Komisaras Aleksas (27)
08:10 Pinkis, Elmira ir Makaulė (9)
08:35 Nenugalimieji. Kovos tęsiasi (9)
09:00 Krepšininkai (23)
09:25 Teisingumo lyga (10)
09:50 Benas Tenas. Supervisata (31)
10:15 Linksmieji žvėreliai (95)
(Uliotnye Zhyvotnye). Rusija. 2010. Juokų šou.
10:45 Karadajus (64)
11:40 Arti namų (16)
12:40 Apgavystės (86)
13:35 Pavogtas gyvenimas (84)
14:30 Būrėja (31)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Dviese geriau (5)
15:55 Komisaras Aleksas (28)
16:45 Linksmieji žvėreliai (96)
17:10 Keksiukų karai (20)
18:05 Atpildas (1)
20:05 Karadajus (65)
21:00 Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk
23:05 Mafijos daktarė (12)
00:20 Nerami tarnyba (19)
01:25 Programos pabaiga
Rytoj - 09-02
06:45 Dienos programa
06:50 Dviese geriau (6)
07:15 Komisaras Aleksas (28)
08:10 Pinkis, Elmira ir Makaulė (10)
08:35 Nenugalimieji. Kovos tęsiasi (10)
09:00 Krepšininkai (24)
09:25 Teisingumo lyga (11)
09:50 Benas Tenas. Supervisata (32)
10:15 Linksmieji žvėreliai (96)
10:45 Karadajus (65)
11:40 Arti namų (17)
12:40 Apgavystės (87)
13:35 Pavogtas gyvenimas (85)
14:30 Būrėja (32)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Dviese geriau (6)
15:55 Komisaras Aleksas (29)
16:45 Linksmieji žvėreliai (97)
17:10 Keksiukų karai (21)
18:05 Atpildas (2)
20:05 Karadajus (66)
21:00 Klientų sąrašas
22:40 Mafijos daktarė (13)
23:35 Dūmas (34)
00:00 Dūmas (33)
00:55 Sveikatos ABC televitrina
01:50 Programos pabaiga
Poryt - 09-03
06:45 Dienos programa
06:50 Dviese geriau (7)
07:15 Komisaras Aleksas (29)
08:10 Pinkis, Elmira ir Makaulė (11)
08:35 Nenugalimieji. Kovos tęsiasi (11)
09:00 Krepšininkai (25)
09:25 Teisingumo lyga (12)
09:50 Benas Tenas. Supervisata (33)
10:15 Linksmieji žvėreliai (97)
10:45 Karadajus (66)
11:40 Arti namų (18)
12:40 Apgavystės (88)
13:35 Pavogtas gyvenimas (86)
14:30 Būrėja (51)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Dviese geriau (7)
15:55 Komisaras Aleksas (30)
16:45 Linksmieji žvėreliai (98)
17:10 Keksiukų karai (22)
18:05 Atpildas (3)
20:05 Karadajus (67)
21:00 Godzila
23:30 Dūmas (35)
00:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (28)
01:25 Programos pabaiga
Kt - 09-04
06:45 Dienos programa
06:50 Dviese geriau (8)
07:15 Komisaras Aleksas (30)
08:10 Pinkis, Elmira ir Makaulė (12)
08:35 Nenugalimieji. Kovos tęsiasi (12)
09:00 Krepšininkai (26)
09:25 Teisingumo lyga (13)
09:50 Benas Tenas. Supervisata (34)
10:15 Linksmieji žvėreliai (98)
10:45 Karadajus (67)
11:40 Arti namų (19)
12:40 Apgavystės (89)
13:35 Pavogtas gyvenimas (87)
14:30 Būrėja (52)
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Dviese geriau (8)
15:55 Komisaras Aleksas (31)
16:45 Linksmieji žvėreliai (99)
17:10 Keksiukų karai (1)
18:05 Atpildas (4)
20:05 Karadajus (68)
21:00 KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Midsomerio žmogžudystes VII. Nuodėmių irštva
22:55 Sekso magistrai (7)
23:55 Užribis (8)
00:25 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (29)
01:20 Programos pabaiga