TV1

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
05:05 Nebylus liudijimas. Mirties vartai. II dalis
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (71)
07:50 Kas namie šeimininkas? (19)
08:50 Akloji (17)
09:25 Būrėja (17)
10:00 Būk mano meile!
11:00 Policija ir Ko (58)
12:05 Ekspertė Džordan (13)
13:05 CSI. Niujorkas (9)
14:05 Didžiojo sprogimo teorija (10)
14:35 Žmogus-voras (12)
15:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (19)
15:35 Rožinė pantera (31)
16:05 Kung Fu Panda (21)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1367)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1368)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1369)
17:55 Širdele mano (185)
19:00 Garbės reikalas (13)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (3)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Išvada. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Išvada. II dalis
23:10 Be kaltės kalta (46)
01:10 Kas namie šeimininkas? (19)
02:00 CSI. Niujorkas (9)
(CSI: New York VI). Vaid.: Gary Sinise, Carmine Giovinazzo, Hill Harper, Eddie Cahill. JAV, Kanada. 2010. Detektyvinis serialas.
02:40 Ekspertė Džordan (13)
03:25 Policija ir Ko (58)
04:15 Nebylus liudijimas. Teroras. I dalis
04:15 Nebylus liudijimas. Teroras. I dalis
Šiandien - 05-25
05:10 Nebylus liudijimas. Teroras. II dalis
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (72)
07:50 Kas namie šeimininkas? (20)
08:50 Akloji (15)
09:25 Būrėja (12)
10:00 Būk mano meile!
11:00 Policija ir Ko (59)
12:05 Ekspertė Džordan (1)
13:05 CSI. Niujorkas (10)
14:05 Didžiojo sprogimo teorija (11)
14:35 Žmogus-voras (13)
15:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (20)
15:35 Rožinė pantera (32)
16:05 Kung Fu Panda (22)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1370)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1371)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1372)
17:55 Širdele mano (186)
19:00 Garbės reikalas (14)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (4)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Kelnas. Nusipenėję šunys
22:55 Be kaltės kalta (47)
00:50 Kas namie šeimininkas? (20)
01:40 CSI. Niujorkas (10)
02:30 Ekspertė Džordan (1)
03:15 Policija ir Ko (59)
04:05 Nebylus liudijimas (7)
Rytoj - 05-26
05:00 Nebylus liudijimas (8)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (73)
07:50 Kas namie šeimininkas? (1)
08:50 Akloji (16)
09:25 Būrėja (13)
10:00 Būk mano meile!
11:00 Policija ir Ko (60)
12:05 Ekspertė Džordan (2)
13:05 CSI. Niujorkas (11)
14:05 Didžiojo sprogimo teorija (12)
14:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (1)
15:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (21)
15:35 Rožinė pantera (33)
16:05 Kung Fu Panda (23)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1373)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1374)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1375)
17:55 Širdele mano (187)
19:00 Garbės reikalas (15)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (5)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Brokenvudo paslaptys. Kitas lavonas
22:55 SNOBO KINAS Atostogos Italijoje
01:05 Kas namie šeimininkas? (1)
01:55 CSI. Niujorkas (11)
02:40 Ekspertė Džordan (2)
03:25 Policija ir Ko (60)
04:15 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Nusipenėję šunys
Poryt - 05-27
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Atspėk gyvūną (7)
07:20 Lemūrų gatvė (14)
07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (74)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (19)
09:30 Atspėk gyvūną (8)
10:00 Lemūrų gatvė (15)
10:30 Būrėja (18)
11:00 Būrėja (12)
11:30 Akloji (15)
12:00 Hemsley ir Hemsley: skanu ir sveika (8)
12:30 Silvijos itališki valgiai (8)
13:00 Sodininkų pasaulis (13)
13:35 Sodininkų pasaulis (14)
14:10 Pasisvėrę ir laimingi (14)
15:10 Senjora (36)
16:45 Akloji (18)
17:15 Akloji (19)
17:45 Būrėja (19)
18:20 Būrėja (20)
18:55 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (37)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Vyriausiasis inspektorius Benksas. Palaidota
22:55 Karalienė Izabelė (39)
00:40 Atostogos Italijoje
02:30 Brokenvudo paslaptys. Kitas lavonas
04:00 Pasisvėrę ir laimingi (14)
04:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (19)