TV1

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (19)
07:40 Pasisvėrę ir laimingi (16)
08:35 Vedęs ir turi vaikų (22)
09:00 Vedęs ir turi vaikų (23)
09:25 Auklė (103)
09:55 Kas namie šeimininkas? (2)
10:50 Ištark sudie (31)
12:30 Būrėja (57)
13:00 Akloji (23)
13:30 Mentalistė (38)
14:35 Sandžėjus ir Kreigas (7)
15:05 Neramūs ir triukšmingi (19)
15:35 Rožinė pantera (48)
16:05 Keista šeimynėlė (8)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1175)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1176)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1177)
17:55 Širdele mano (102)
19:00 Širdele mano (103)
20:00 CSI. Niujorkas (14)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės I. Mažo miestelio mirtys
23:10 Paslaptys (12)
(Secrets (Kayip)). Vaid.: Mete Horozoglu, Asli Enver, Kaan Tasaner, Ilker Kaleli. Turkija. 2013. Daugiaserijinis filmas.
01:00 Vedęs ir turi vaikų (23)
01:25 Vedęs ir turi vaikų (22)
01:50 CSI. Niujorkas (14)
02:30 Mentalistė (38)
03:20 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (19)
04:05 Detektyvas Kolambas. Kolambas lankosi naktiniame klube
04:05 Detektyvas Kolambas. Kolambas lankosi naktiniame klube
Šiandien - 02-23
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (20)
07:40 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (2)
08:05 Reičelės Alen pyragų dienoraštis (6)
08:35 Vedęs ir turi vaikų (24)
09:00 Vedęs ir turi vaikų (25)
09:25 Auklė (104)
09:55 Kas namie šeimininkas? (3)
10:50 Ištark sudie (32)
12:30 Būrėja (58)
13:00 Akloji (24)
13:30 Mentalistė (39)
14:35 Sandžėjus ir Kreigas (8)
15:05 Neramūs ir triukšmingi (20)
15:35 Rožinė pantera (49)
16:05 Keista šeimynėlė (9)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1178)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1179)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1180)
17:55 Širdele mano (104)
19:00 Širdele mano (105)
20:00 CSI. Niujorkas (15)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Geriausi Švedijos detektyvai. Blogas kraujas
23:20 Paslaptys (13)
01:20 Vedęs ir turi vaikų (24)
01:45 Vedęs ir turi vaikų (25)
02:10 CSI. Niujorkas (15)
02:55 Mentalistė (39)
03:55 Midsomerio žmogžudystės I. Mažo miestelio mirtys
Rytoj - 02-24
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (21)
07:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3)
08:35 Vedęs ir turi vaikų (26)
09:00 Vedęs ir turi vaikų (1)
09:25 Auklė (105)
09:55 Kas namie šeimininkas? (4)
10:50 Ištark sudie (33)
12:30 Būrėja (59)
13:00 Būrėja (60)
13:30 Mentalistė (40)
14:35 Sandžėjus ir Kreigas (9)
15:05 Neramūs ir triukšmingi (21)
15:35 Rožinė pantera (50)
16:05 Keista šeimynėlė (10)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (1181)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (1182)
17:30 Mano gyvenimo šviesa (1183)
17:55 Širdele mano (106)
19:00 Širdele mano (107)
20:00 CSI. Niujorkas (16)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Komisaras Falkė. Bailus liūtas
23:05 SNOBO KINAS Eskobaras. Kruvinas rojus
01:20 Vedęs ir turi vaikų (26)
01:45 Vedęs ir turi vaikų (1)
02:10 CSI. Niujorkas (16)
02:55 Mentalistė (40)
03:50 Geriausi Švedijos detektyvai. Blogas kraujas
Poryt - 02-25
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Įdomiausi faktai apie gyvūnus (3)
07:40 Būrėja (57)
08:10 Būrėja (58)
08:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (22)
09:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (154)
10:30 Įdomiausi faktai apie gyvūnus (4)
11:30 Zoologijos sodo naujagimiai (2)
12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (3)
12:30 Reičelės Alen pyragų dienoraštis (7)
13:00 Kas namie šeimininkas?
14:00 Pasisvėrę ir laimingi (17)
15:00 Akloji (25)
15:30 Akloji (26)
16:00 Būrėja (40)
16:35 Būrėja (41)
17:10 Senjora (23)
18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (24)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 3. Mergaitė rūsyje
22:50 Karalienė Izabelė (26)
00:25 Kas aprengs nuotaką? (9)
01:25 Eskobaras. Kruvinas rojus
03:20 Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Komisaras Falkė. Bailus liūtas
04:55 Kas namie šeimininkas?