TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (139)
07:45 Akloji (62)
08:15 Būrėja (58)
08:50 Būrėja (6)
09:25 Juodieji meilės deimantai (35)
10:25 Policija ir Ko (14)
11:30 Ekspertė Džordan (5)
12:30 CSI. Niujorkas (11)
13:30 Auklė (101)
(The Nanny). Vaid.: Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis. JAV. 1993. Situacinė komedija.
14:05 Auklė (102)
14:35 Stivenas Visata (73)
14:50 Stivenas Visata (74)
15:05 Sandžėjus ir Kreigas (11)
15:35 Rožinė pantera (9)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (6)
16:30 Būk su manim (71)
17:00 Būk su manim (72)
17:30 Būk su manim (73)
18:00 Neklausk meilės vardo (62)
18:30 Neklausk meilės vardo (63)
19:00 CSI. Niujorkas (12)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (6)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės IV. Sugedęs vaisius
23:10 Ponia Dila (17)
01:20 Auklė (101)
01:45 Auklė (102)
02:10 Policija ir Ko (14)
03:00 Ekspertė Džordan (5)
03:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (139)
04:30 "Velvet" (6)
04:30 "Velvet" (6)
Rytoj - 08-23
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (140)
07:45 Būrėja (59)
08:15 Būrėja (7)
08:50 Būrėja (8)
09:25 Juodieji meilės deimantai (36)
10:25 Policija ir Ko (15)
11:30 Ekspertė Džordan (6)
12:30 CSI. Niujorkas (12)
13:30 Auklė (103)
14:05 Auklė (104)
14:35 Stivenas Visata (75)
14:50 Stivenas Visata (76)
15:05 Sandžėjus ir Kreigas (12)
15:35 Rožinė pantera (10)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (7)
16:30 Būk su manim (74)
17:00 Būk su manim (75)
17:30 Būk su manim (76)
18:00 Neklausk meilės vardo (64)
18:30 Neklausk meilės vardo (65)
19:00 CSI. Niujorkas (13)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (7)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystės birža
23:10 Ponia Dila (18)
01:30 Auklė (103)
01:55 Auklė (104)
02:20 Policija ir Ko (15)
03:10 Ekspertė Džordan (6)
03:55 Midsomerio žmogžudystės IV. Sugedęs vaisius
Poryt - 08-24
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (141)
07:45 Būrėja (9)
08:15 Būrėja (10)
08:50 Būrėja (11)
09:25 Juodieji meilės deimantai (37)
10:25 Policija ir Ko (16)
11:30 Ekspertė Džordan (7)
12:30 CSI. Niujorkas (13)
13:30 Auklė (105)
14:05 Auklė (106)
14:35 Stivenas Visata (77)
14:50 Stivenas Visata (78)
15:05 Sandžėjus ir Kreigas (13)
15:35 Rožinė pantera (11)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (8)
16:30 Būk su manim (77)
17:00 Būk su manim (78)
17:30 Būk su manim (79)
18:00 Neklausk meilės vardo (66)
18:30 Neklausk meilės vardo (67)
19:00 CSI. Niujorkas (14)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (8)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Kelnas. Pagrindinė šokėja
22:50 Ponia Dila (19)
01:15 Auklė (105)
01:40 Auklė (106)
02:05 Policija ir Ko (16)
02:55 Ekspertė Džordan (7)
03:40 Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystės birža
Pn - 08-25
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (142)
07:45 Būrėja (12)
08:15 Būrėja (13)
08:50 Būrėja (14)
09:25 Juodieji meilės deimantai (38)
10:25 Policija ir Ko (1)
11:30 Ekspertė Džordan (8)
12:30 CSI. Niujorkas (14)
13:30 Auklė (107)
14:05 Auklė (108)
14:35 Stivenas Visata (79)
14:50 Stivenas Visata (80)
15:05 Sandžėjus ir Kreigas (14)
15:35 Rožinė pantera (12)
16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (9)
16:30 Būk su manim (80)
17:00 Būk su manim (81)
17:30 Būk su manim (82)
18:00 Neklausk meilės vardo (68)
18:30 Neklausk meilės vardo (69)
19:00 CSI. Niujorkas (15)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (9)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Be kaltės (3)
22:55 SNOBO KINAS Cirkas "Kolumbija"
01:05 Auklė (107)
01:30 Auklė (108)
01:55 Policija ir Ko (1)
02:45 Ekspertė Džordan (8)
03:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (142)
04:15 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Pagrindinė šokėja