TV1

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-24
05:35 Vedęs ir turi vaikų (9)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (133)
07:45 Kas namie šeimininkas? (1)
08:20 Džonis Testas (10)
08:45 Keista šeimynėlė (11)
09:10 Kaukė (14)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (11)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (12)
10:35 Eliza (3)
(Elisa II). Vaid.: Vittoria Puccini, Alessandro Preziosi, Antonella Fattori, Jane Alexander. Italija. 2005. Daugiaserijinis filmas.
11:35 Didingasis amžius (29)
13:30 Būrėja (56)
14:05 Šeštasis pojūtis (4)
14:35 Ekspertė Džordan (2)
15:35 Mentalistas (14)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (787)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (788)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (789)
17:50 Širdele mano (103)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (243)
20:05 CSI. Niujorkas (11)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės XII. Paslaptys ir šnipai
23:00 Bėgantis laikas (91)
01:30 Karadajus (107)
02:20 Dvidešimt minučių (58)
03:10 CSI. Niujorkas (11)
03:55 Midsomerio žmogžudystės V. Žmogžudystė mokykloje
Rytoj - 08-25
05:35 Vedęs ir turi vaikų (11)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (134)
07:45 Kas namie šeimininkas? (2)
08:20 Džonis Testas (11)
08:45 Keista šeimynėlė (12)
09:10 Kaukė (15)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (13)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (14)
10:35 Eliza (4)
11:35 Didingasis amžius (30)
13:30 Būrėja (57)
14:05 Šeštasis pojūtis (5)
14:35 Ekspertė Džordan (3)
15:35 Mentalistas (15)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (790)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (791)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (792)
17:50 Širdele mano (104)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (244)
20:05 CSI. Niujorkas (12)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Atspalvis. I dalis
22:05 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Atspalvis. II dalis
23:10 Detektyvė Rizoli (2)
00:00 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (7)
00:30 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (8)
01:00 Karadajus (108)
01:45 Dvidešimt minučių (59)
02:35 CSI. Niujorkas (12)
03:20 Midsomerio žmogžudystės XII. Paslaptys ir šnipai
04:55 Mentalistas (15)
Poryt - 08-26
05:35 Vedęs ir turi vaikų (13)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (135)
07:45 Kas namie šeimininkas? (3)
08:20 Džonis Testas (12)
08:45 Keista šeimynėlė (13)
09:10 Kaukė (16)
09:35 Vedęs ir turi vaikų (15)
10:05 Vedęs ir turi vaikų (16)
10:35 Eliza (5)
11:35 Didingasis amžius (31)
13:30 Būrėja (58)
14:05 Šeštasis pojūtis (6)
14:35 Ekspertė Džordan (4)
15:35 Mentalistas (16)
16:30 Mano gyvenimo šviesa (793)
17:00 Mano gyvenimo šviesa (794)
17:25 Mano gyvenimo šviesa (795)
17:50 Širdele mano (105)
18:55 Senojo Tilto paslaptis (245)
20:05 CSI. Niujorkas (13)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimas (9)
23:15 SNOBO KINAS Mano nuostabios žvaigždės
00:50 Karadajus (109)
01:40 Mentalistas (16)
02:25 CSI. Niujorkas (13)
03:10 Nebylus liudijimas (7)
04:05 Nebylus liudijimas (8)
Št - 08-27
05:00 Ekspertė Džordan (4)
06:20 Teleparduotuvė
06:50 Akloji (1)
07:25 Akloji (2)
08:00 Būrėja (56)
08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (136)
09:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (102)
10:30 Laukinė Afrika (7)
11:30 Gyvybės šaltinis - vanduo (15)
12:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
13:00 Keisčiausi pasaulio restoranai (9)
13:30 Sodininkų pasaulis (23)
14:05 Kas namie šeimininkas? (18)
15:00 Griežčiausi tėvai (6)
15:55 Viengungis (6)
16:50 Toledas (2)
18:30 Būrėja (59)
19:00 MEILĖS ISTORIJOS Inga Lindstrom. Juodoji gulbė
21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimo vieta. Sveikas atvykęs į Hamburgą
22:50 Dalida (2)
00:45 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (7)
01:15 Mano nuostabios žvaigždės
02:40 Nusikaltimas (9)
04:30 Laukinė Afrika (7)