TV Polonia

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 01-16
05:15 Polonia 24
05:35 Rozmowa Polonii - (199)
05:50 Halo Polonia
06:35 ZUS bez granic - /9/
06:50 Pozdrowienia z Uzdrowiska - Duszniki Zdrój
07:05 Night of the Proms - (1)
08:05 Pożyteczni.pl
08:35 Margolcia i Miś zapraszają dziś - odc. 135 Kim będę?
08:50 Przepis dnia - /282/
09:00 Pytanie na śniadanie
12:00 Krótka historia - (374) ORMO
12:10 Polonia 24
12:30 Rozmowa Polonii - (198)
12:45 Halo Polonia
13:35 Wiadomości
13:50 Barwy szczęścia - odc. 1736
14:25 1920. Wojna i miłość - odc. 6/13* - Ucieczka
15:15 Nie tylko Gustlik
16:25 Pozdrowienia z Uzdrowiska - Duszniki Zdrój
16:45 Wiadomości
16:55 Komisariat - odc. 74 Starszy pan znika
17:25 Sonda 2 - (66) - Ziemia - miejsce do życia
17:55 Margolcia i Miś zapraszają dziś - odc. 135 Kim będę?
18:10 Przyjaciele lasu - odc. 55
18:20 Krótka historia - (375) Bitwa pod Legnicą
18:30 Teleexpress
18:55 Szlakiem Kolberga - Julia Pietrucha
19:25 Naszaarmia.pl - odc. 297
19:55 Barwy szczęścia - odc. 1736
20:25 ZUS bez granic - /9/
20:45 Dobranocka - Mały pingwin Pik - Pok - odc. 14 - Wycieczka nad jezioro
21:00 Wiadomości
21:30 Sport
21:40 Pogoda
21:45 Ojciec Mateusz - odc. 174 - Panaceum (Ojciec Mateusz XIV odc. 1)
22:35 Portrety niepodległości - /5/ Stanisław Roman Dmowski (1864 - 1939)
22:45 Polonia 24
23:05 Rozmowa Polonii - (199)
23:20 Halo Polonia
00:10 Nie tylko Gustlik
01:15 Sonda 2 - (66) - Ziemia - miejsce do życia
01:45 Komisariat - odc. 74 Starszy pan znika
02:15 Margolcia i Miś zapraszają dziś - odc. 135 Kim będę?
02:30 Przyjaciele lasu - odc. 55
02:45 Dobranocka za oceanem - Mały pingwin Pik - Pok - odc. 14 - Wycieczka nad jezioro
02:55 Dobranocka za oceanem - Cała Polska Czyta dzieciom - Basia i Franek. Śnieg
03:00 Wiadomości
03:30 Sport
03:35 Pogoda
03:45 Ojciec Mateusz - odc. 174 - Panaceum (Ojciec Mateusz XIV odc. 1)
04:30 Krótka historia - (375) Bitwa pod Legnicą
04:40 Barwy szczęścia - odc. 1736
Šiandien - 01-17
05:15 Polonia 24
05:35 Rozmowa Polonii - (200)
05:50 Halo Polonia
06:35 Magazyn śledczy Anity Gargas - /57/
07:05 O mnie się nie martw - s. V odc. 7/13
08:00 Dzielmy się radoscią z potrzebującymi
08:25 Petersburski Music Show - odc. 64
08:50 Przepis dnia - /283/
09:00 Pytanie na śniadanie
12:00 Krótka historia - (375) Bitwa pod Legnicą
12:10 Polonia 24
12:30 Rozmowa Polonii - (199)
12:45 Halo Polonia
13:35 Wiadomości
13:50 Barwy szczęścia - odc. 1737
14:25 O mnie się nie martw - s. VI odc. 7/13
15:20 Dotknięcie anioła
16:20 Portrety niepodległości - /5/ Stanisław Roman Dmowski (1864 - 1939)
16:25 Odkrywanie Podkarpacia - Żubry wracają do "bieszczadzkiego worka"
16:45 Wiadomości
16:55 Komisariat - odc. 75 Działkowcy
17:25 Astronarium - (50) - "Droga Mleczna"
17:55 Petersburski Music Show - odc. 64
18:20 Krótka historia - (376) ZOMO
18:30 Teleexpress
18:55 Studio Raban
19:25 Nasz Wschód - 3
19:55 Barwy szczęścia - odc. 1737
20:25 Wilnoteka
20:45 Dobranocka - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 11 - Bananowy kraj
21:00 Wiadomości
21:30 Sport
21:35 Pogoda
21:45 Głęboka woda - sezon II, odc. 4/12* "Solistka"
22:45 Polonia 24
23:05 Rozmowa Polonii - (200)
23:20 Halo Polonia
00:10 Ada Krysia Willenberg "Skok do życia"
00:40 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
01:15 Nasz Wschód - 3
01:45 Komisariat - odc. 75 Działkowcy
02:15 Petersburski Music Show - odc. 64
02:45 Dobranocka za oceanem - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 11 - Bananowy kraj
03:00 Wiadomości
03:30 Sport
03:35 Pogoda
03:45 Głęboka woda - sezon II, odc. 4/12* "Solistka"
04:30 Krótka historia - (376) ZOMO
04:40 Barwy szczęścia - odc. 1737
Rytoj - 01-18
05:15 Polonia 24
05:35 Rozmowa Polonii - (201)
05:50 Halo Polonia
06:35 Racja stanu - (96)
07:05 O mnie się nie martw - s. V odc. 8/13
08:00 Nasz Wschód - 3
08:30 Las Story - odc. 13
09:00 Pytanie na śniadanie
11:50 Zapiski Łazęgi - Niezwykłości Widuchowej
12:00 Krótka historia - (376) ZOMO
12:10 Polonia 24
12:30 Rozmowa Polonii - (200)
12:45 Halo Polonia
13:35 Wiadomości
13:50 Barwy szczęścia - odc. 1738
14:25 M jak miłość - odc. 1332
15:20 Głęboka woda - sezon II, odc. 4/12* "Solistka"
16:10 Pod Tatrami - Sylwester Marzeń
16:25 Wilnoteka
16:45 Wiadomości
16:55 Komisariat - odc. 76 Pech
17:25 Jak to działa - odc. 134 Małe jest wielkie, czyli kompresja danych
17:55 Las Story - odc. 13
18:20 Krótka historia - (377) Bitwa pod Marną
18:30 Teleexpress
18:55 Było, nie minęło - kronika zwiadowców historii. - Skarbczyk rodzinnej pamięci
19:25 Racja stanu - (96)
19:55 Barwy szczęścia - odc. 1738
20:25 Kresowym szlakiem: Zaleszczyki
20:45 Dobranocka - Film pod strasznym tytułem - odc. 2
21:00 Wiadomości
21:30 Sport
21:35 Pogoda
21:45 Komisarz Alex - odc. 109 (seria IX odc. 5) - Maja przed północą
22:35 Portrety niepodległości - /6/ Józef Haller (1873 - 1964)
22:45 Polonia 24
23:05 Rozmowa Polonii - (201)
23:20 Halo Polonia
00:10 Dotknięcie anioła
01:45 Komisariat - odc. 76 Pech
02:15 Las Story - odc. 13
02:35 Notatnik przyrodniczy - Dlaczego borsuki nie lubią lisów ?
02:45 Dobranocka za oceanem - Film pod strasznym tytułem - odc. 2
03:00 Wiadomości
03:30 Sport
03:35 Pogoda
03:45 Komisarz Alex - odc. 109 (seria IX odc. 5) - Maja przed północą
04:30 Krótka historia - (377) Bitwa pod Marną
04:40 Barwy szczęścia - odc. 1738
Poryt - 01-19
05:05 Krótka historia - (378) Kazimierz Jagiellończyk
05:15 Polonia 24
05:35 Rozmowa Polonii - (202)
05:50 Halo Polonia
07:00 Portrety niepodległości - /6/ Józef Haller (1873 - 1964)
07:05 O mnie się nie martw - s. V odc. 9/13
07:55 Wilnoteka
08:10 Turystyczna Jazda - odc. 67 Tajlandia Bangkok
08:25 Domisie - odc. 381 Pyszałek Strachowyj
08:50 Przepis dnia - /284/
09:00 Pytanie na śniadanie
12:00 Krótka historia - (377) Bitwa pod Marną
12:10 Polonia 24
12:30 Rozmowa Polonii - (201)
12:45 Halo Polonia
13:35 Wiadomości
13:50 Na sygnale - odc. 156 "Słaba płeć"
14:25 M jak miłość - odc. 1333
15:20 Komisarz Alex - odc. 109 (seria IX odc. 5) - Maja przed północą
16:15 Warto rozmawiać
17:20 Wiadomości
17:35 Portrety niepodległości - /6/ Józef Haller (1873 - 1964)
17:45 Baw się słowami - W co lubisz grać? s. II
17:55 Domisie - odc. 381 Pyszałek Strachowyj
18:20 Krótka historia - (378) Kazimierz Jagiellończyk
18:30 Teleexpress
18:55 Okrasa łamie przepisy - Grójeckie jabłka
19:25 Kwartet - magazyn regionów Czwórki Wyszehradzkiej - Stare odmiany drzew
19:55 Na sygnale - odc. 156 "Słaba płeć"
20:25 Wolny Ekran - (76)
20:45 Dobranocka - Przygody Bolka i Lolka - Lolek lunatyk, odc. 64
21:00 Wiadomości
21:30 Sport
21:35 Pogoda
21:45 Na dobre i na złe - odc. 689
22:45 Polonia 24
23:05 Rozmowa Polonii - (202)
23:20 Halo Polonia
00:05 Magazyn śledczy Anity Gargas - /57/
00:40 Warto rozmawiać
01:50 Kresowym szlakiem: Zaleszczyki
02:15 Domisie - odc. 381 Pyszałek Strachowyj
02:45 Dobranocka za oceanem - Przygody Bolka i Lolka - Lolek lunatyk, odc. 64
03:00 Wiadomości
03:30 Sport
03:35 Pogoda
03:45 Na dobre i na złe - odc. 689
04:40 Na sygnale - odc. 156 "Słaba płeć"