REN Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-22
07:00 Premjera. Vaikų klubas. „Vrumizas“
07:15 Serialas „Turistai“
08:00 „Žvalus rytas!“
08:50 „Tinkama priemonė“
09:45 „Šeimos dramos“
10:45 „Žiūrėti visiems!“
11:15 „Mums net nesisapnavo“
14:00 Serialas „Paskutinė meistro paslaptis“
15:45 Serialas „Kardas“
17:30 „Tinkama priemonė“
18:30 „Šeimos dramos“
20:25 Premjera. „Kviestinė vakarienė“
21:30 Humoristinis koncertas „Izmailovo parkas“
23:15 Serialas „Imperatoriaus meilė“
00:55 „Žiūrėti visiems!“
Šiandien - 05-23
07:00 Premjera. Vaikų klubas. „Vrumizas“
07:15 Serialas „Turistai“
08:05 „Žvalus rytas!“
08:50 „Tinkama priemonė“
09:50 „Šeimos dramos“
11:35 „Žiūrėti visiems!“
12:05 Humoristinis koncertas „Izmailovo parkas“
13:45 Serialas „Paskutinė meistro paslaptis“
15:30 Serialas „Kardas“
17:20 „Tinkama priemonė“
18:20 „Šeimos dramos“
20:25 Premjera. „Kviestinė vakarienė“
21:30 „Keista byla“
23:20 Premjera. „Rusiškas vairavimas“
00:15 Serialas „Imperatoriaus meilė“
Rytoj - 05-24
07:00 Premjera. Vaikų klubas. „Vrumizas“
07:15 Serialas „Turistai“
08:00 „Žvalus rytas!“
08:55 „Tinkama priemonė“
09:45 „Šeimos dramos“
11:35 „Gyva tema“
12:30 „Dar ne vakaras“
13:20 „Žiūrėti visiems!“
13:45 Serialas „Paskutinė meistro paslaptis“
15:30 Serialas „Kardas“
17:25 „Tinkama priemonė“
18:25 „Šeimos dramos“
20:25 Premjera. „Kviestinė vakarienė“
21:30 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
23:20 „Kiekvienam po katinėlį“
00:05 Serialas „Paskutinė meistro paslaptis“
Poryt - 05-25
07:00 Premjera. Vaikų klubas. „Vrumizas“
07:15 Serialas „Turistai“
08:00 „Žvalus rytas!“
08:45 „Tinkama priemonė“
09:40 „Šeimos dramos“
11:25 „Gyva tema“
12:20 „Dar ne vakaras“
13:15 „Žiūrėti visiems!“
13:45 Serialas. „Paskutinė meistro paslaptis“
15:25 Serialas „Kardas“
17:25 „Tinkama priemonė“
18:25 „Šeimos dramos“
20:25 Premjera. „Kviestinė vakarienė“
21:30 „Čapman paslaptys“
23:25 Premjera. „Žiūrėti visiems!“
00:20 Serialas „Paskutinė meistro paslaptis“