1 Baltijskij kanal

| Pridėti pasirinkimą

Pr - 09-01
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:00 "Laba diena!"
15:55 J
16:55 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:50 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:55 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:30 Lietuvos "Laikas"
23:40 Pirmasis pasaulinis
00:40 Informacinė laida
01:10 Nakties naujienos
01:25 Vaidybinis f. "Grynai angliška žmogžudystė"
04:05 Mados nuosprendis
04:55 Muzikinis kanalas
Šiandien - 09-02
05:00 Muzikinis kanalas
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:00 "Laba diena!"
15:50 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:55 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:20 Lietuvos "Laikas"
23:30 Pirmasis pasaulinis
00:30 Informacinė laida
01:00 Nakties naujienos
01:15 Vaidybinis f. "Pirmininkas"
02:45 Vaidybinis f. "Kai ateina rugsėjis"
04:10 Mados nuosprendis
Rytoj - 09-03
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:05 "Laba diena!"
15:55 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:50 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:25 Lietuvos "Laikas"
23:30 Pirmasis pasaulinis
00:30 Informacinė laida
01:00 Nakties naujienos
01:15 Vaidybinis f. "Pirmininkas"
02:25 Vaidybinis f. "Taškas, taškas, kablelis"
03:45 Mados nuosprendis
04:35 Muzikinis kanalas
Poryt - 09-04
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:00 "Laba diena!"
15:50 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:50 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:25 Lietuvos "Laikas"
23:35 Pirmasis pasaulinis
00:35 Informacinė laida
01:05 Nakties naujienos
01:20 Žvaigždėlaivis
01:35 Vaidybinis f. "Čistyje Prudai"
02:50 Vaidybinis f. "Kelias prie jūros"
04:05 Mados nuosprendis
04:55 Muzikinis kanalas