PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-01
05:40 Muzika
06:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:45 Naujienos
07:10 „Tarnauju tėvynei!“
07:35 Vaikų klubas „Juokingi kamuoliukai. Pin kodas“
07:55 Vaikų klubas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:15 Vaikų klubas. „Fiksikai“
09:35 Kol visi namie
10:30 „Fazenda“
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:20 Vaikų klubas. „Fiksikai““
11:50 „Atspėk melodiją“
12:30 „Vladas Listjevas. Žvilgsnis po dvidešimties metų“
13:30 „Jeralašas“
14:00 Naujienos
14:20 Daugiaserijinis filmas „Meilė už meilę“
16:45 Naujienos
17:00 Daugiaserijinis filmas „Meilė už meilę”. Tęsinys
18:00 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Jeigu myli – atleisk“
20:00 Laikas
21:40 Premjera. „Vienas prie vieno“
00:30 Detektyvas „Užmigęs keleivis“
01:45 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:15 „Jurmala 2013“. Juoko festivalis"
03:05 „Pasverti ir laimingi -3“ (su subtitrais lietuvių kalba)
Rytoj - 03-02
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas "Fiksikai"
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:45 Šiandien vakare
14:00 Naujienos (su subtitrais)
14:15 Šiandien vakare
15:05 Vyriška/Moteriška
16:00 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:45 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:05 Premjera. Daugiaserijinis filmas "Ilgas kelias namo"
23:05 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:15 "Vakaras su Urgantu"
23:50 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:20 Vakarinės naujienos
00:35 Pozneris
01:30 Meninis filmas "Du ir viena"
02:45 Mados nuosprendis
04:30 Muzika
Poryt - 03-03
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas "Fiksikai"
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Kontrolinis pirkinys
12:00 Gyvenk sveikai!
13:05 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos (su subtitrais)
14:20 "Kartu su visais"
14:55 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:45 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:10 Premjera. Daugiaserijinis filmas "Ilgas kelias namo"
23:15 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:25 "Vakaras su Urgantu"
23:55 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:30 Vakaro naujienos
00:45 "Momento struktūra"
01:35 Komedija "Pono Perrišono nuotykiai"
03:50 Mados nuosprendis
04:35 Muzika
Tr - 03-04
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. "Fiksikai"
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Kontrolinis pirkinys
12:05 Gyvenk sveikai!
13:05 Padrikos pastabos su Dmitrijumi Krylovu
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos (su subtitrais)
14:20 Kartu su visais
14:55 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:15 Premjera. Daugiaserijinis filmas "Ilgas kelias namo"
23:15 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:25 "Vakaras su Urgantu"
23:55 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:30 Vakarinės naujienos
00:45 Premjera "Ženia Belousovas. Jis visiškai tavęs nemyli.."
01:35 Meninis filmas "Perėmimas"
02:55 Mados nuosprendis
04:40 Muzika