PBK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
05:00 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas „Petras Leščenko. „Viskas, kas buvo..“
14:45 Naujienos
15:00 Kartu su visais
16:00 Mados nuosprendis
17:00 Vyriška/Moteriška
18:00 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 „Lietuvos laikas. Orgų prognozė“ (rusų kalba)
21:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Melas vardan išsigelbėjimo“
21:55 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Petras Leščenko. „Viskas, kas buvo..“
00:00 Vakaras su Urgantu
00:35 Nakties naujienos
00:50 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:15 Detektyas „Juodųjų strazdų“ paslaptis“
02:45 Melodrama „Sėkmė“
04:10 Mados nuosprendis
Šiandien - 05-25
05:25 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas „Petras Leščenko. „Viskas, kas buvo...“
14:45 Naujienos
15:00 Kartu su visais
15:55 Mados nuosprendis
16:55 Vyriška/Moteriška
17:55 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 „Lietuvos laikas. Orų prognozė“ (rusų kalba)
21:00 „Brangi laida“
21:15 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Melas vardan išsigelbėjimo“
22:10 Daugiaserijinis filmas „Petras Leščenko“.“Viskas, kas buvo....“"
00:20 Vakaras su Urgantu
00:50 Nakties naujienos
01:05 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:30 Vaidybinis filmas „Bėgimas“
04:35 Mados nuosprendis
Rytoj - 05-26
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
10:55 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas „Petras Leščenko. „Viskas, kas buvo...“
14:45 Naujienos
15:00 Kartu su visais
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Vyriška/Moteriška
17:55 Lauk manęs
18:55 Stebuklų laukas
20:00 Laikas
20:35 „Lietuvos laikas. Orų prognozė“ (rusų kalba)
21:00 Humoristinė programa „Juoktis leidžiama“
23:00 Vakaras su Urgantu
23:40 „Visų geriausias“
01:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:25 Melodrama „Nebaigta pjesė mechaniniam pianinui“
03:00 Mados nuosprendis
04:40 Juokingi vaizdeliai
Poryt - 05-27
05:10 „Juokingi vaizdeliai“
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:35 „Grok mylimas, akordeone!“
07:10 Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“
07:20 Vaikų klubas. Premjera! Animacija „Vrumizas“
08:00 „Gudrutės ir gudručiai“
08:45 „Ganytojo žodis“
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:15 Idealus remontas
10:05 Vaikų klubas. „Vrumizas“
10:20 Skanėstas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:25 Vaikų klubas. „Maša ir Lokys“
11:35 Premjera. „Tarybų šalis. Pamiršti vadai“
13:40 Humoristinė programa „Juoktis leidžiama“
15:45 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:00 „Autorius užveda“
17:05 „Vienas prie vieno“
20:00 Laikas
20:20 „Pasverti ir laimingi 5“ (su subtitrais)
23:00 Premjera. Trileris „Gimtinė“
01:05 Psichologinis trileris „Fobos“
02:25 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:45 Melodrama „Namas, kuriame aš gyvenu“
04:20 Mados nuosprendis