PBK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-08
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:15 Valentina Tolkunova „Atleisk man už meilę..“
11:20 „Šiandien vakare“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Šiandien vakare“
13:25 „Tabletė“
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 Premjera. „Inna Makarova. Žmogaus likimas“
15:05 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 „Mados nuosprendis“
17:55 „Susituokime“
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:31 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
22:35 „Užkalbėjimo teorija“
23:30 Vakaras su Urgantu
00:20 Pozneris
01:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:40 Nakties naujienos
01:55 Komedija „Skrydis vėluoja“
03:10 Mados nuosprendis
Šiandien - 02-09
05:30 Juokingi video
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:20 „Jumorina-2015“
10:40 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
13:10 „Tabletė“
13:50 Naujienos
14:05 Kartu su visais
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:36 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
22:40 Vakaras su Urgantu
23:20 „Trys plius du“. Kurortinio romano versija“"
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 Nakties naujienos
01:00 Kriminalinė melodrama „Deimantai Marijai“
02:15 Muzikinė melodrama „Sakmė apie Sibiro žemę“
03:50 Mados nuosprendis
Rytoj - 02-10
05:10 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:20 „Jumorina - 2015“
10:40 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
13:15 „Tabletė“
13:45 Naujienos (su subtitrais)
14:00 „Kartu su visais“
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:55 „Tegul kalba“
20:00 Laikas
20:36 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
22:40 Vakaras su Urgantu
23:20 „Vera Glagoleva. „Nepatariu mane skriausti““
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 Melodrama „Poilsio laikas nuo šeštadienio iki pirmadienio“
02:05 Komedija „Ištekėti už kapitono“
03:30 Mados nuosprendis
Poryt - 02-11
05:30 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:15 „Jumorina - 2015“
10:35 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
12:00 Naujienos
12:20 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
13:15 „Tabletė“
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 „Kartu su visais“
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:36 Daugiaserijinis filmas. „Šios akys priešais“
22:40 Vakaras su Urgantu
23:20 „Žvelgiant į naktį“
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 Nakties naujienos
00:55 Melodrama „Portretas su lietumi”
02:25 Melodrama „Laikas ir Konvėjų šeima“
03:50 Mados nuosprendis