PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-26
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“."
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:55 „Vyriška/moteriška“."
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:25 Lietuvos laikas
23:35 „Vakaras su Urgantu“."
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 „Nakties žinios“."
00:55 Politika
01:45 Detektyvas. „Nepaisant visų“."
02:55 Mados nuosprendis
04:35 Muzika
Rytoj - 11-27
05:25 Muzika
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“."
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:50 „Vyriška/moteriška“."
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:30 Lietuvos laikas
23:40 „Vakaras su Urgantu“."
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 „Nakties žinios“."
01:00 „Prieš naktį“
01:45 Žvaigždėlaivis
02:35 Komedija. „Tarpinė stotelė“
03:41 Mados nuosprendis
Poryt - 11-28
05:40 Muzika
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“."
13:45 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:55 „Vyriška/moteriška“."
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 „Jurmala 2013“. Juoko festivalis"
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:15 Stebuklų laukas
22:20 „Respublikos pasididžiavimas“
00:30 Vakaras su Urgantu
01:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:45 Komedija. „Seniai - plėšikai“."
03:10 Melodrama. „Be saulės“
04:50 Mados nuosprendis
Št - 11-29
06:20 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:50 Naujienos
07:15 „Grok, mylimas akordeone”.
07:50 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
08:05 Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“."
08:15 „Gudrutės ir gudručiai“
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Skanėstas
10:20 Daugiaserijinis filmas. „Ir vis dėlto aš myliu..“
11:00 Naujienos
11:20 Daugiaserijinis filmas. „ Ir vis dėlto aš myliu..“
14:00 Naujienos
14:20 Daugiaserijinis filmas. „ Ir vis dėlto aš myliu..“. Tęsinys"
15:30 „Kas nori tapti milijonieriumi?“
16:35 „Ledynmetis“
17:10 Naujienos
17:30 „Ledynmetis“. Tęsinys"
20:00 Laikas
20:35 „Ekstrasensų mūšis. Jie sugrįžo“. (su subtitrais)"
23:00 „Kas? Kur? Kada?“."
00:15 Šiandien vakare
01:40 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:10 Melodrama. „Iliuzionistas“
03:20 „Jurmala“. Juoko festivalis"
04:45 Muzika