PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-27
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas „Fiksikai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su D
11:35 Kontrolinis pirkinys
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Gyvenk sveikai!
13:35 Stebuklų laukas
14:35 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos
15:20 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Vakaro naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Jūs turėsite vaiką..“."
23:10 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:20 Vakaras su Urgantu
23:55 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:25 Vakaro naujienos
00:40 Pozneris
01:30 Vaidybinis filmas „Iki pasimatymo, berniukai“
02:50 Mados nuosprendis
04:30 Muzika
Rytoj - 04-28
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas „Fiksikai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su D
11:35 Kontrolinis pirkinys
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Gyvenk sveikai!
13:35 Kartu su visais
14:35 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos (su subtitrais)
15:20 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Jūs turėsite vaiką..“
23:05 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:20 „Vakaras su Urgantu“
23:50 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:25 Vakaro naujienos
00:40 „Momento struktūra“
01:30 Melodrama „Sėkmė“
03:00 Mados nuosprendis
04:40 Muzika
Poryt - 04-29
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas „Fiksikai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su D
11:30 Kontrolinis pirkinys
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Gyvenk sveikai!
13:35 Kartu su visais
14:30 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos (su subtitrais)
15:20 Vyriška/Moteriška
16:00 Mados nuosprendis
17:00 Vakaro naujienos (su subtitrais)
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Jūs turėsite vaiką.. “
23:10 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:20 „Vakaras su Urgantu“
23:55 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:30 Vakaro naujienos
00:45 „Lui de Finesas. Žmogus - orkestras“
01:35 Vaidybinis filmas „Rytinė apžiūra“
03:05 Mados nuosprendis
04:50 Muzika
Kt - 04-30
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas „Fiksikai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
11:30 Kontrolinis pirkinys
12:00 Naujienos
12:25 „Gyvenk sveikai!“
13:35 „Kartu su visais“
14:30 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos (su subtitrais)
15:20 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:45 Lauk manęs
18:40 Jūrmala
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Jūs turėsite vaiką..“
23:10 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:20 „Vycinas, kurio mes nepažinojome“
00:15 „Vakaras su Urgantu“
01:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:30 Komedija „Balzaminovo vedybos“
02:55 Mados nuosprendis
04:40 Muzika