PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-30
05:30 Juokingi vaizdeliai
05:55 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:35 „Grok, mylimas akordeone!“
07:25 Šeimos filmas „Maša ir lokys“
07:35 „Kas? Kur? Kada?“
08:45 Ganytojo žodis
09:00 Naujienos
09:10 „Idealus remontas“
10:05 Vaikų klubas. „Mašos pasakos“
10:20 „Skanėstas“
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:30 Daugiaserijinis filmas „Detektyvė“
12:30 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ Premjer-lyga
14:05 Kas nori tapti milijonieriumi?
15:00 „Juoktis leidžiama“
16:30 Detektyvas „Tėviškas instinktas“
17:25 Naujienos (su subtitrais)
17:50 Detektyvas „Tėviškas instinktas“
19:00 Premjera! „Prajuokink komiką“
20:20 „Ekstrasensų mūšis 14“ (su subtitrais)
21:00 Laikas
22:35 Šiandien vakare
00:10 „Aleksėjus Batalovas. „Aš nesideru su likimu“
01:00 Vaidybinis filmas „Vaidinant auką“
02:40 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
03:10 Melodrama „Arbato ir Bubulinas gatvės kampe“
04:45 „Jumorina“. Juoko festivalis"
Rytoj - 07-31
05:05 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 „Armijos parduotuvė“
07:20 Vaikų klubas. „Nepaprasti Kariko ir Valio nuotykiai“
07:50 Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“
08:00 Sveikata
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:10 „Kol visi namie“
09:55 Vaikų klubas. „Mašos pasakos“
10:05 Premjera. „Sodų fėjos“
10:35 Fazenda
11:10 Naujienos (su subtitrais)
11:40 Premjera. „Maršrutas nutiestas“
12:15 „Prajuokink komiką“
13:40 Daugiaserijinis filmas „Drakono sindromas“
19:15 Premjera. Tarptautinis muzikos festivalis „Karštis“
21:00 Laikas
21:20 Muzikinis festivalis „Balsingasis kivinas“
22:40 Premjera
00:30 Premjera. „Vandenynų carai“
01:20 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:50 „Jumorina“. Juoko festivalis"
03:20 „Ekstrasensų mūšis 14“ (su subtitrais)
Poryt - 08-01
05:00 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:15 Labas rytas
11:05 Gyvenk sveikai
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Tabletė“
12:55 Stebuklų laukas
13:55 Mados nuosprendis
15:00 Vyriška/Moteriška
16:55 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Daugiaserijinis filmas „Šios akys priešais“
23:05 Daugiaserijinis filmas „Pabėgimas-2“
01:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:30 Detektyvas „Žiedas iš Amsterdamo“
02:55 Vaidybinis filmas „Muchtarai, pas mane!“
04:10 Mados nuosprendis
An - 08-02
05:25 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:15 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Tabletė“
12:50 „Kartu su visais“
13:50 Mados nuosprendis
15:05 „Vyriška/Moteriška“
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:55 „Susituokime“
18:55 „Tegul kalba“
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Daugiaserijinis filmas „Šios akys priešais“
23:05 Daugiaserijinis filmas „Pabėgimas-2“
01:05 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:35 Detektyvas „Pulkininko Zorino versija“
03:00 Vaidybinis filmas „Įstojimas“
04:35 Mados nuosprendis