PBK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-07
06:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:40 Naujienos
06:50 „Armijos parduotuvė“
07:30 Vaikų klubas
07:50 Vaikų klubas
08:05 „Sveikata“
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:15 „Kol visi namie“
10:05 Premjera. Vaikų klubas. „Mašos pasakos“
10:25 Fazenda
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:15 „Sendaikčių turgus“
12:05 „Sekmadienio svečiai“
13:00 Premjera
14:55 „Vienas prie vieno“
18:00 Sezono premjera. „Be apsaugos“
21:00 Laikas
22:35 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Klimas“
00:20 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:50 „Pasverti ir laimingi 4“
04:30 „Jumorina“. Juoko festivalis"
Šiandien - 02-08
05:10 Mados nuosprendis
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:15 Valentina Tolkunova „Atleisk man už meilę..“
11:20 „Šiandien vakare“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Šiandien vakare“
13:25 „Tabletė“
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 Premjera. „Inna Makarova. Žmogaus likimas“
15:05 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 „Mados nuosprendis“
17:55 „Susituokime“
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:31 Daugiaserijinis filmas. „Froido metodas-2“
22:35 Vakaras su Urgantu
23:10 Pozneris
00:05 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:35 Nakties naujienos
00:50 Komedija „Skrydis vėluoja“
02:05 Melodrama „Alioškino meilė“
03:30 Daugiaserijinis filmas. „Froido metodas-2“
Rytoj - 02-09
05:30 Juokingi video
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:20 „Jumorina-2015“
10:40 Daugiaserijinis filmas. „Froido metodas-2“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas. „Froido metodas-2“
13:10 „Tabletė“
13:50 Naujienos
14:05 Kartu su visais
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:36 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“
22:40 Vakaras su Urgantu
23:20 „Trys plius du“. Kurortinio romano versija“"
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 Nakties naujienos
01:00 Kriminalinė melodrama „Deimantai Marijai“
02:15 Muzikinė melodrama „Sakmė apie Sibiro žemę“
03:50 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“
Poryt - 02-10
05:00 Mados nuosprendis
05:50 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 „Gyvenk sveikai!“
10:20 „Jumorina - 2015“
10:40 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“
13:10 „Tabletė“
13:45 Naujienos (su subtitrais)
14:00 „Kartu su visais“
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Naujienos (su subtitrais)
16:50 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:55 „Tegul kalba“
20:00 Laikas
20:36 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“
22:40 Vakaras su Urgantu
23:20 „Vera Glagoleva. „Nepatariu mane skriausti““
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 Melodrama „Poilsio laikas nuo šeštadienio iki pirmadienio“
02:05 Komedija „Ištekėti už kapitono“
03:25 Daugiaserijinis filmas „Froido metodas-2“