1 Baltijskij kanal

| Pridėti pasirinkimą

Št - 10-25
05:50 Muzikinis kanalas
06:20 Informacinė laida
06:50 Naujienos
07:15 Grok, armonika!
07:55 Vaikų klubas
08:05 Vaikų klubas
08:15 Gudruolės ir gudruoliai.
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Skanėstas
10:15 Rusiškos virtuvės istorija
11:00 Naujienos
11:20 Idealus remontas
12:10 Vaidybinis f. "Pokrovo vartai"
14:00 Naujienos
14:15 Filmo tęsinys
15:05 Vaidybinis f. "Išnuomojamas tėtis"
17:00 Naujienos
17:20 Ledynmetis
20:00 Laikas
20:35 Ekstrasensų mūšis
22:50 Šįvakar su A
00:35 Vaidybinis f. "Fantazija meilės tema"
01:55 Informacinė laida
02:25 Vaidybinis f. "Bevardė žvaigždė"
03:30 Jūrmala
04:30 Vaidybinis f. "Pirmasis troleibusas"
Šiandien - 10-26
06:15 Informacinė laida
06:45 Naujienos
07:10 Laida kariams
07:35 Vaikų klubas
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos
09:20 Padriki užrašai
09:35 Kol visi namie
10:25 Fazenda
11:00 Naujienos
11:20 Savo akimis
11:55 Jūrmala
12:35 TV serialas "Kovas"
17:00 Naujienos
17:20 Juoda balta.
18:25 Didžiosios lenktynės
20:00 Laikas
21:45 Vaidybinis f. "Mamos"
23:45 Tolstojus
00:40 Informacinė laida
01:10 Vaidybinis f. "Kadrilis"
02:35 Vaidybinis f. "Granatų apyrankė"
04:00 Muzikinis kanalas
Rytoj - 10-27
05:00 Muzikinis kanalas
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas
07:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:25 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Šįvakar su A
14:00 Naujienos
14:15 Šįvakar su A
15:00 Lauk manęs
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:50 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos "Laikas"
21:10 TV serialas "Grigorijus R."
23:00 Lietuvos "Laikas"
23:15 Vakarinis Urgantas
23:45 Informacinė laida
00:15 Nakties naujienos
00:30 Pozneris
01:25 Vaidybinis f. "Žingsnis"
03:20 Mados nuosprendis
Poryt - 10-28
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas
07:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:25 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 TV serialas "Bučinys"
13:45 J
14:00 Naujienos
14:20 J
14:55 Vyriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos "Laikas"
21:10 TV serialas "Grigorijus R."
23:05 Lietuvos "Laikas"
23:20 Vakarinis Urgantas
23:55 Informacinė laida
00:25 Nakties naujienos
00:40 Momento struktūra.
01:30 Vaidybinis f. "Atsitikimas aštuntojoje šachtoje"
03:00 Mados nuosprendis
04:40 Muzikinis kanalas