1 Baltijskij kanal

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-23
07:05 Naujienos
07:30 Kontrolinis pirkimas
07:55 Vaikų klubas
08:20 Grok, armonika!
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Skanėstas
10:20 Jūrmala
11:00 Naujienos
11:20 Idealus remontas
12:20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas
13:55 TV serialas "Septynios vieno viengungio žmonos"
17:05 Naujienos
17:25 TV serialas "Septynios vieno viengungio žmonos"
18:05 Vaidybinis f. "Dingę miškuose"
20:00 Laikas
20:35 Jūrmala
Humoro festivalis.
22:25 Vaidybinis f. "Sėkmės džentelmenai"
00:05 Šįvakar su A
01:30 Informacinė laida
02:00 Vaidybinis f. "Žmogžudystė Sanšain Menore"
03:20 Jūrmala
04:40 Muzikinis kanalas
Rytoj - 08-24
06:45 Naujienos
07:10 Laida kariams
07:35 Vaikų klubas
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos
09:20 Padriki užrašai
09:35 Kol visi namie
10:30 Fazenda
11:00 Naujienos
11:20 Vaidybinis f. "Svajonės iš plastilino"
13:05 Kas? Kur? Kada?
14:05 Dvi žvaigždės
15:50 Vaidybinis f. "Griežtojo režimo atostogos"
18:30 Šlovės minutė
20:00 Laikas
21:40 Parodijų šou
23:55 Kubas
00:55 Informacinė laida
01:25 Vaidybinis f. "Dantų gydytojo nuotykiai"
02:40 Vaidybinis f. "Daktaro Ivenso tylėjimas"
04:00 Muzikinis kanalas
Poryt - 08-25
06:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:45 Padriki užrašai
13:00 TV serialas "Jasmin"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Jasmin"
15:05 "Laba diena!"
15:55 J
16:55 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:50 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos "Laikas"
21:05 TV serialas "Uostytojas"
23:20 Lietuvos "Laikas"
23:30 Pirmasis pasaulinis
00:30 Informacinė laida
01:00 Vaidybinis f. "Baltosios nakties melodijos"
02:30 TV serialas "Uostytojas"
04:05 Mados nuosprendis
04:55 Muzikinis kanalas
An - 08-26
05:05 Muzikinis kanalas
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:45 Padriki užrašai
13:00 TV serialas "Jasmin"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Jasmin"
15:05 "Laba diena!"
15:50 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos "Laikas"
21:05 TV serialas "Uostytojas"
23:25 Lietuvos "Laikas"
23:30 Pirmasis pasaulinis
00:30 Informacinė laida
01:00 Vaidybinis f. "Husarų baladė"
02:30 TV serialas "Uostytojas"
04:15 Mados nuosprendis