PBK

| Pridėti pasirinkimą

Št - 11-22
05:35 Muzika
06:20 Informacinė laida
06:50 Naujienos
07:15 Grok, armonika!
07:50 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
08:05 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“."
08:15 Gudrutės ir gudručiai.
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Humoro festivalis Jūrmaloje
10:20 Skanėstas
11:00 Naujienos
11:20 TV serialas „Ir vis dėlto aš myliu“."
14:00 Naujienos
14:25 TV serialas „Ir vis dėlto aš myliu“ (tęs.)
15:55 Kas nori tapti milijonieriumi?
17:00 Vakaro naujienos
17:20 Ledynmetis
20:00 Laikas
20:35 Ekstrasensų mūšis
22:55 Vaid. f. „Gyvenimas po gyvenimo“."
00:40 Šiandien vakare
02:05 Informacinė laida
02:35 Vaid. f. „Likimas“."
04:10 Humoro festivalis Jūrmaloje
Šiandien - 11-23
05:15 Muzika
06:15 Informacinė laida
06:45 Naujienos
07:10 Kariuomenės parduotuvė
07:35 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:50 „Juokingi kamuoliukai. PIN kodas“."
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos
09:20 Padriki užrašai
09:35 Kol visi namuose
10:25 Fazenda
11:00 Naujienos
11:20 Sąmokslo teorija
12:25 „Gudrutis“."
14:00 Naujienos
14:25 „Gudrutis“ (tęs.)
17:00 Vakaro naujienos
17:20 Juodieji ir baltieji.
18:25 Didžiosios lenktynės
20:00 Laikas
21:50 Linksmųjų ir išradingųjų klubas
00:00 Ekstrasensų žmonos
00:50 Informacinė laida
01:20 Vaid. f. „Pravardė - Žvėris“."
02:45 Vaid. f. „Likimas“."
03:50 Humoro festivalis Jūrmaloje
Rytoj - 11-24
05:40 Muzika
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Šiandien vakare
14:00 Naujienos
14:20 Šiandien vakare
15:00 Lauk manęs
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas
21:10 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:20 Lietuvos laikas
23:30 Vakaras su Urgantu
00:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:30 Nakties žinios
00:45 „Pozneris“
01:40 Filmas. „Pasakos...pasakos..pasakos senojo Arbatos“
03:20 Melodrama. „Pirmasis pasimatymas“."
04:45 Mados nuosprendis
Poryt - 11-25
05:25 Muzika
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“
13:40 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:55 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:20 Lietuvos laikas
23:35 „Vakaras su Urgantu“
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 „Nakties žinios“."
00:55 Momento struktūra
01:45 Vaidybinis filmas. „Vandenynas“."
03:10 Melodrama. „Kelias į prieplauką“
04:35 Mados nuosprendis