1 Baltijskij kanal

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 09-19
05:30 Muzikinis kanalas
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas
07:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:25 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Kontrolinis pirkimas
13:05 TV serialas "Laikas parodys"
14:00 Naujienos
14:20 "Laba diena!"
14:55 TV serialas "Tikėk manimi"
15:55 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Žmogus ir įstatymas
18:55 "Jūrmala 2012"
20:00 Laikas
20:50 Lietuvos "Laikas"
21:20 Stebuklų laukas
22:35 "Visiškai tiksliai"
01:00 Vakarinis Urgantas
01:45 Informacinė laida
02:15 Komedija "Linksma planeta"
03:50 Mados nuosprendis
Šiandien - 09-20
06:05 Informacinė laida
06:35 Naujienos
07:00 "Grok, armonika"
07:40 Vaikų klubas
08:05 "Iirina Rodnina. Moteris su charakteriu"
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Skanėstas
10:15 Jūrmala
11:00 Naujienos
11:20 Idealus remontas
12:15 Melodrama "Atsisveikinimų vėjo rožė"
14:00 Naujienos
14:20 "Linksmųjų ir sumaniųjų klubas"
16:45 Ledynmetis
17:10 Vakaro naujienos
17:30 Ledynmetis
20:00 Laikas
20:35 Jūrmala
22:50 Kas? Kur? Kada?
00:00 "Šiandien vakare" su Andrejumi Malachovu
01:30 Informacinė laida
02:00 Vaidybinis f. "Ivanovų šeima"
03:30 Komedija "Mano draugas Kolia"
04:55 Muzikinis kanalas
Rytoj - 09-21
06:15 Informacinė laida
06:45 Naujienos
07:10 Laida kariams
07:35 Vaikų klubas
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos
09:20 Pakrikę užrašai
09:35 Kol visi namie
10:25 Sodyba
11:00 Naujienos
11:20 Respublikos turtas
13:25 TV serialas "Trys draugai"
17:10 Vakaro naujienos
17:30 "Juodai baltas"
18:35 "Didžiosios lenktynės"
20:00 Naujienos
21:40 Premjera "Trys akordai"
23:45 Politika
00:45 Informacinė laida
01:15 Vaidybinis f. "Dangaus žuvėdra"
02:45 Jūrmala
04:05 Muzikinis kanalas
Poryt - 09-22
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas
07:00 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:30 Lietuvos "Laikas"
11:35 Gyventi sveikai
11:40 Vakarinis Urgantas
12:40 Kontrolinis pirkimas
13:10 "Šiandien vakare" su Andrejumi Malachovu.
14:00 Naujienos
14:20 "Šiandien vakare" su Andrejumi Malachovu.
15:30 Padriki užrašai
16:00 "Lauk manęs"
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:50 Lietuvos "Laikas"
21:20 TV serialas "Apglėbus dangų"
00:20 Informacinė laida
00:50 Nakties naujienos
02:00 Melodrama "Pamiršta fleitos melodija"
03:10 Mados nuosprendis
04:50 Muzikinis kanalas