PBK

| Pridėti pasirinkimą

Pr - 11-24
05:40 Muzika
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Šiandien vakare
14:00 Naujienos
14:20 Šiandien vakare
15:00 Lauk manęs
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:35 Lietuvos laikas
21:10 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:20 Lietuvos laikas
23:30 Vakaras su Urgantu
00:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:30 Nakties žinios
00:45 „Pozneris“
01:40 Filmas. „Pasakos...pasakos..pasakos senojo Arbatos“
03:20 Melodrama. „Pirmasis pasimatymas“."
04:45 Mados nuosprendis
Šiandien - 11-25
05:25 Muzika
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“
13:40 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:55 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:20 Lietuvos laikas
23:35 „Vakaras su Urgantu“
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 „Nakties žinios“."
00:55 Momento struktūra
01:45 Vaidybinis filmas. „Vandenynas“."
03:10 Melodrama. „Kelias į prieplauką“
04:35 Mados nuosprendis
Rytoj - 11-26
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“."
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:55 „Vyriška/moteriška“."
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:25 Lietuvos laikas
23:35 „Vakaras su Urgantu“."
00:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:40 „Nakties žinios“."
00:55 Politika
01:45 Detektyvas. „Nepaisant visų“."
02:55 Mados nuosprendis
04:35 Muzika
Poryt - 11-27
05:25 Muzika
05:50 Lietuvos laikas
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:35 Naujienos
06:40 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“."
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 Naujienos (su subtitrais)
11:35 Gyvenk sveikai!
12:40 Daugiaserijinis filmas. „Bučinys 2“."
13:35 Kartu su visais
14:00 Naujienos
14:20 Kartu su visais
14:50 „Vyriška/moteriška“."
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:45 Lietuvos laikas
21:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Pagunda“."
23:30 Lietuvos laikas
23:40 „Vakaras su Urgantu“."
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 „Nakties žinios“."
01:00 „Prieš naktį“
01:45 Žvaigždėlaivis
02:35 Komedija. „Tarpinė stotelė“
03:41 Mados nuosprendis