PBK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-31
05:15 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:30 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Tegul kalba
13:20 „Tabletė“
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 Kartu su visais
15:00 „Vyriška/Moteriška“
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:45 „Susituokime“
18:50 „Tegul kalba“
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Praktika“
23:10 Vakaras su Urgantu
23:40 „Vyriška/Moteriška“
00:35 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:05 „Nakties naujienos“
01:20 Vaidybinis filmas „Norų išpildymas“
02:55 „Jumorina“. Juoko festivalis"
04:25 Mados nuosprendis
Šiandien - 06-01
05:35 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:30 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Tegul kalba
13:15 „Tabletė“
13:45 Naujienos (su subtitrais)
14:00 Kartu su visais
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:50 Susituokime
18:55 „Tegul kalba“
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Praktika“
23:00 Vakaras su Urgantu
23:35 „Vyriška/Moteriška“
00:25 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:55 Nakties naujienos
01:10 Komedija „Negali būti“
02:40 Vaidybinis filmas „Žmonės vandenyne“
03:55 Mados nuosprendis
Rytoj - 06-02
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:35 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Tegul kalba
13:15 Tabletė
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 Kartu su visais
14:55 „Vyriška/Moteriška“
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:50 Susituokime
18:50 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Praktika“
23:00 Vakaras su Urgantu
23:30 „Vyriška/Moteriška“
00:25 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:55 Nakties naujienos
01:10 Vaidybinis filmas „Sugrįžimo nėra“
02:45 Mados nuosprendis
04:25 Juokingi vaizdeliai
Poryt - 06-03
05:35 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:30 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Tegul kalba
13:20 „Tabletė“
13:50 Naujienos (su subtitrais)
14:05 Kartu su visais
15:00 „Vyriška/Moteriška“
16:00 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:50 „Lauk manęs“
18:50 Stebuklų laukas
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:00 „Geriausias šefas“. Finalas"
00:10 Vakaras su Urgantu
00:55 „Jumorina“. Juoko festivalis"
02:25 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:55 Vaidybinis filmas „Niurkos gyvenimas“
04:30 Vaidybinis filmas „Kas sumokės už sėkmę?“