NTV Mir

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-25
06:00 Rusiškos skyrybos
07:00 Šiandien
07:20 Apžiūra
07:50 Pagrindinis kelias
08:25 Gaminame su A
09:00 Šiandien
09:25 Rusiškas įdaras
09:55 Kulinarinė dvikova
10:55 Buto klausimas
12:00 Šiandien
12:25 A
13:10 Aš lieknėju
14:10 Savas žaidimas
15:00 Šiandien
15:20 Mūsiškiai
16:05 Tyrimą atliko&
17:00 Kontrolinis skambutis
18:00 Centrinė televizija
19:00 Rusijos sensacijos
20:00 TV serialas "Jūrų velniai"
21:55 Tu nepatikėsi!
22:50 Vyriškas orumas.
23:25 TV serialas "Antrasis žmogžudysčių skyrius"
01:20 Kriminalinė Rusija
02:20 1917-ųjų spalis
03:40 Vaidybinis f. "Brolis už brolį 2"
Rytoj - 10-26
06:20 Jų papročiai
07:00 Šiandien
07:25 Gerai ten, kur esame mes!
08:00 Pirmoji pavara
08:45 Ar rusai moka rusiškai?
09:00 Šiandien
09:25 Valgome namie!
10:00 Technikos stebuklas
10:55 Vasarvietės atsakymas
12:00 Šiandien
12:25 Aukso dulkės
13:05 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
15:00 Šiandien
15:25 Važiuosime, pavalgysime
15:55 Tyrimą atliko
16:55 Nepaprastas atsitikimas
18:00 Šiandien
19:10 Profesija - reporteris
19:50 TV serialas "Jūrų velniai"
21:45 "Noriu pas Meladzę"
23:45 TV serialas "Antrasis žmogžudysčių skyrius"
01:40 Maskva
03:05 Vaidybinis f. "Brolis už brolį 2"
Poryt - 10-27
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Rusiškas įdaras
09:55 Medicinos paslaptys
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Geriausi priešai"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 TV serialas "Karpovas"
21:00 Dienos anatomija
22:00 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
23:55 TV serialas "Eigulys"
01:50 Kalbame ir rodome
02:50 TV serialas "Brolis už brolį"
04:40 Gelbėtojai
An - 10-28
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Kulinarinė dvikova
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Geriausi priešai"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 TV serialas "Karpovas"
21:00 Dienos anatomija
22:00 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
23:55 TV serialas "Eigulys"
01:50 Kalbame ir rodome
02:50 TV serialas "Brolis už brolį"
04:40 Gelbėtojai