NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-28
05:30 „Vyriškas pasididžiavimas“
06:00 Kava su pienu
09:05 „Išlaisvintojai“ su S. Machavikovu
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Medicinos paslaptys “
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
15:00 „Viskas bus gerai!“
16:00 Šiandien
16:20 „Pagrindinis kelias“
17:00 Detektyvinis serialas „Brangioji“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Detektyvinis serialas. „Žaidimas“
23:40 Dienos anatomija
00:30 Aštraus siužeto serialas „Desantas yra desantas“
02:30 Kalbame ir rodome
03:30 Kovinė drama „Dangus ugnyje“
04:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
Rytoj - 04-29
05:40 „Vyriškas pasididžiavimas“
06:00 Kava su pienu
09:05 „Išlaisvintojai“ su S. Machavikovu
10:00 Šiandien
10:25 „TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Gaminame su A. Ziminu“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 Ypatingas įvykis
15:00 „Viskas bus gerai!“
16:00 Šiandien
16:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
17:00 Detektyvinis serialas „Brangioji“
17:55 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Detektyvinis serialas. „Žaidimas“
23:40 Dienos anatomija
00:30 Aštraus siužeto serialas „Desantas yra desantas“
02:30 Kalbame ir rodome
03:35 Kovinė drama „Dangus ugnyje“
04:35 Buto klausimas
Poryt - 04-30
05:10 Jubiliejinis koncertas „Todes“
06:00 Kava su pienu
09:05 „Išlaisvintojai“ su S. Machavikovu
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Valgome namie!”
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 Ypatingas įvykis
15:00 „Viskas bus gerai!“
16:00 Šiandien
16:20 „Važiuosime, pavalgysime!“
17:00 Detektyvinis serialas „Brangioji“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Žaidimas“
23:40 „Karštas ledas“
00:10 Aštraus siužeto serialas „Desantas yra desantas“
02:05 Kalbame ir rodome
03:05 Kovinė drama „Dangus ugnyje“
04:10 „Sodininkų atsakas“
Pn - 05-01
07:10 „Moteriškas požiūris“
08:00 Šiandien
08:20 „Senis Šaltis per prievartą“
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Žvalgybos paslaptys”
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 Detektyvinis serialas „Grąžinti tolimesniam tyrimui“
18:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
19:00 Šiandien
19:30 Detektyvinis serialas „Mokestis pagal skaitiklį“
23:20 Premjera. Nacionalinė premija „2015 metų šansonas“
03:05 „Pomirtinio pasaulio sielos“
04:00 Detektyvinis serialas „Specialios paskirties agentas“