NTV Mir

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-21
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Kulinarinė dvikova
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 TV serialas "Operacija "Lėlininkas"
21:00 Dienos anatomija
22:00 TV serialas "Kurorto policija"
23:55 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
01:50 Kalbame ir rodome
02:50 TV serialas "Eigulys"
04:40 Gelbėtojai
Rytoj - 10-22
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Buto klausimas
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 TV serialas "Operacija "Lėlininkas"
21:00 Dienos anatomija
21:40 TV serialas "Kurorto policija"
23:30 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
01:25 Kalbame ir rodome
02:25 TV serialas "Eigulys"
04:15 Moteriškas požiūris
Poryt - 10-23
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Vasarvietės atsakymas
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 TV serialas "Operacija "Lėlininkas"
21:00 Dienos anatomija
22:00 TV serialas "Kurorto policija"
23:50 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
01:45 Kalbame ir rodome
02:45 TV serialas "Eigulys"
04:30 Aviatoriai
Pn - 10-24
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Valgis be taisyklių
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 TV serialas "Operacija "Lėlininkas"
20:45 Norkino sąrašas
21:35 TV serialas "Kurorto policija"
23:25 Vaidybinis f. "Aštuntukas"
01:15 Kalbame ir rodome
02:15 TV serialas "Eigulys"