NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-06
05:00 Ryto laida
07:15 Gydytojų byla
08:10 "Nugalėję mirtį"
08:45 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
09:00 Šiandien
09:25 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
10:10 "Gyvenimas apkasuose"
10:40 Bet kuriuo metu
11:00 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Ypatingas įvykis
14:00 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:25 "Pirmoji pavara"
16:05 Aštraus siužeto serialas "Bombila. Tęsinys"
18:00 Šiandien
18:40 Kalbame ir rodome
19:45 Aštraus siužeto filmas "Teisėjas"
23:25 "Ženia Belousovas. Berniuko - žvaigždės sugrįžimas"
01:35 Kalbame ir rodome
02:35 Detektyvinis serialas "Liejyklos gatvė - 4" .
Rytoj - 03-07
06:40 Laukinis pasaulis su T
07:00 Šiandien
07:20 Apžiūra
07:50 Rusiškas įdaras
08:25 "Gaminame su Aleksėjumi Ziminu"
09:00 Šiandien
09:25 "Pagrindinis kelias!"
09:55 "Važiuosime, pavalgysime!"
10:55 Buto klausimas
12:00 Šiandien
12:25 Medicinos paslaptys
13:00 "Aš lieknėju"
13:55 Ar rusai moka rusiškai?
14:05 Aštraus siužeto filmas "Sindbado metas"
18:00 Šiandien
18:40 Naujos rusiškos sensacijos.
21:00 Tu nepatikėsi!
22:25 Nikolajus Baskovas. "Aš amžiams susižadėjęs su muzika"
00:00 "GRU. Karinės žvalgybos paslaptys"
00:55 Aštraus siužeto filmas "Jūrų velniai. Likimai - 2"
02:50 Detektyvinis serialas "Liejyklos gatvė - 4"
Poryt - 03-08
06:45 Bet kuriuo metu
07:00 Šiandien
07:20 Jų papročiai
07:50 Ekskliuzyvas
08:25 Valgome namie!
09:00 Šiandien
09:25 "Pirmoji pavara"
10:05 "Technikos stebuklas"
10:55 Sodininkų atsakas
12:00 Šiandien
12:25 "Mūsiškiai"
13:15 "Būna juk taip!"
13:50 Aštraus siužeto filmas "Sindbado metas"
14:30 Šiandien
14:50 Aštraus siužeto filmas "Sindbado metas"
18:00 Šiandien
18:40 Premjera. Aštraus siužeto filmas "Teisėjas-2"
22:25 Premjera. Filmas "Daugiau - mažiau"
00:45 "Kovo 8-oji dideliame mieste"
02:05 Detektyvinis serialas "Liejyklos gatvė - 4"
Pr - 03-09
05:55 Filmas iš ciklo "Mokslinė aplinka" ."Tabletė nuo senatvės" .
07:00 Šiandien
07:20 "Dievų kapavietės"
08:15 "Atspindžiai"
08:45 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
09:00 Šiandien
09:25 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
10:10 A
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Filmas "Vanečka"
15:45 Beprotiška diena
16:05 Aštraus siužeto filmas "Bombila. Tęsinys"
18:00 Šiandien
18:30 Detektyvinis serialas "Piatnickis. Antra dalis"
20:25 Premjera. Detektyvinis serialas "Voratinklis - 8"
22:20 "Natalija Gundareva. Asmeninis aktorės gyvenimas"
23:30 Detektyvinis serialas "Volkovo laikas"
01:30 "Daina jūsų staliukui"
02:35 Aštraus siužeto serialas "Valkata"
03:30 "Aš lieknėju" .
04:30 "Video legendos" su S. Žigunovu.