NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-24
07:35 Laukinis pasaulis su T
08:00 Šiandien
08:20 Jų papročiai
08:55 Būna gi taip!
09:30 „Ekskliuzyvas“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:05 „Technikos stebuklas“
11:55 „Sodininkų atsakas“
13:00 Šiandien
13:20 „Valgome namie!“
13:55 „Aš lieknėju“
14:55 „Pamatyti ateitį“
15:45 Aštraus siužeto filmas „Dublio nebus“
16:00 Šiandien
16:25 Aštraus siužeto filmas „Dublio nebus“. Tęsinys"
17:55 „Ypatingas įvykis. Savaitės apžvalga“
19:00 Šiandien
20:00 „Norkino sąrašas“
21:15 Detektyvinis serialas „Inspektorius Kuperis“
01:10 Muzikinis ringas. „Presniakovas - Tokio“
02:25 „Likimo skambutis“
03:20 „Mūšis dėl šiaurės“
04:20 Filmas. „Vaikinas iš mūsų miesto“
Rytoj - 05-25
05:15 „Kartą gyvenau aš“
05:45 Laukinis pasaulis su T. Baženovu
06:00 Kava su pienu
09:05 „Saulėta. Be kritulių“ su A. Beliajevu
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 Rusiškas įdaras
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 Viskas bus gerai!
15:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
16:00 „Šiandien“
16:20 „A. Žurbino melodijos“
17:00 „Sudaužytų žibintų gatvės“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
21:40 Aštraus siužeto serialas. „Mentų karai -5“
23:40 „Dienos anatomija“
00:20 Aštraus siužeto serialas. „Broliai -3“
02:15 Kalbame ir rodome
03:15 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
04:15 „Aš lieknėju“
Poryt - 05-26
05:20 „Kartą gyvenau aš“
05:50 „Ar rusai moka rusiškai?“
06:00 Kava su pienu
09:05 „Saulėta. Be kritulių“ su A. Beliajevu
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Medicinos paslaptys “
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 „Viskas bus gerai!“
15:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
16:00 Šiandien
16:20 „Pagrindinis kelias“
17:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
21:40 Detektyvinis serialas. „Mentų karai -5“
23:40 „Dienos anatomija“
00:20 Aštraus siužeto serialas „Broliai-3“
02:15 Kalbame ir rodome
03:15 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
04:15 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
Tr - 05-27
05:30 „Kartą gyvenau aš“
06:00 Kava su pienu
09:05 „Saulėta. Be kritulių“ su A. Beliajevu
10:00 Šiandien
10:25 „TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
11:25 “Gaminame su A. Ziminu“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:20 Prisiekusiųjų teismas
14:30 „Viskas bus gerai!“
15:30 Ypatingas įvykis
16:00 Šiandien
16:20 Technikos stebuklai
17:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
21:40 Aštraus siužeto serialas. „Mentų karai-5“."
23:35 „Raganos bučinys“
00:30 Aštraus siužeto serialas „Broliai-3“
02:30 Kalbame ir rodome
03:30 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
04:25 „Buto klausimas“