NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-01
05:30 "Pirmasis kraujas"
06:00 Kava su pienu
09:00 Gydytojų byla
10:00 Šiandien
10:25 "TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
11:25 "Gaminame su A. Ziminu"
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Ypatingas įvykis
15:00 "Viskas bus gerai!"
16:00 Šiandien
16:20 "Technikos stebuklai"
17:00 Aštraus siužeto serialas "Bėglys"
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Detektyvinis serialas. "Piatnickis. Trečia dalis"
21:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas "Jūrų velniai"
23:40 Dienos anatomija
00:30 Detektyvinis serialas "Volkovo valanda" .
02:30 Kalbame ir rodome
03:30 Aštraus siužeto serialas "Demonai"
04:30 "Buto klausimas"
Rytoj - 04-02
05:30 "Pirmasis kraujas"
06:00 Kava su pienu
09:00 Gydytojų byla
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
11:25 "Valgome namie!"
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Ypatingas įvykis
15:00 "Viskas bus gerai!"
16:00 Šiandien
16:20 "Važiuosime, pavalgysime!"
17:00 Aštraus siužeto serialas "Bėglys"
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Detektyvinis serialas. "Piatnickis. Trečia dalis"
21:40 Premjera. Aštraus siužeto filmas "Jūrų velniai"
23:40 Dienos anatomija
00:30 Detektyvinis serialas "Volkovo valanda"
02:30 Kalbame ir rodome
03:30 Aštraus siužeto serialas "Demonai"
04:30 Sodininkų atsakas
Poryt - 04-03
06:00 Kava su pienu
09:00 Gydytojų byla
10:00 Šiandien
10:25 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas 2"
11:25 "Gyvenimas apkasuose"
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Ypatingas įvykis
15:00 "Viskas bus gerai!"
16:00 Šiandien
16:20 Aštraus siužeto serialas "Bėglys"
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Aštraus siužeto filmas "Jautis ir Špindelis"
23:25 NTV koncertų salė pristato. "Laimos Vaikulės superbenefisas"
01:50 "Ištremtas savo paties noru"
02:45 Kalbame ir rodome
03:50 Detektyvinis serialas "Specialios paskirties agentas" .
Št - 04-04
07:35 "Laukinis pasaulis" su Timofejumi Baženovu.
08:00 Šiandien
08:20 Apžiūra
08:50 Rusiškas įdaras
09:25 "Gaminame su Aleksejumi Ziminu"
10:00 Šiandien
10:25 "Pagrindinis kelias"
11:05 "Važiuosime, pavalgysime!"
11:55 Buto klausimas
13:00 Šiandien
13:25 "Medicinos paslaptys"
14:00 Detektyvinis serialas "Grąžinti tolesniam tyrimui"
18:00 "Tyrimą atliko. "
19:00 Centrinė televizija su V
20:00 Naujos rusiškos sensacijos.
21:55 Tu nepatikėsi!
22:55 "Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos"
00:00 Detektyvas. "Garbės klausimas"
01:50 "GRU. Karinės žvalgybos paslaptys"
02:45 "GMO. Nesantaikos maistas"
03:55 Detektyvinis serialas "Specialios paskirties agentas"