NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-22
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:20 „Medicinos paslaptys“
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:35 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
15:00 Šiandien
15:30 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 Detektyvinis serialas. „Mentas“."
21:00 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Broliai-4“."
22:55 Dienos anatomija
23:40 Aštraus siužeto serialas „Medžiotojas -2“."
01:35 „DNR“
02:35 Detektyvinis serialas. „Sutuoktiniai“."
04:35 „Bet kada“."
Rytoj - 12-23
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:20 Rusiškas įdaras
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:35 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
15:00 Šiandien
15:30 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 Detektyvinis serialas. „Mentas“."
21:00 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Broliai-4“."
22:55 Dienos anatomija
23:40 Aštraus siužeto serialas. „Medžiotojas-2“
01:35 Kulinarinė dvikova
02:35 Detektyvinis serialas. „Sutuoktiniai“."
04:35 „Bet kada“."
Poryt - 12-24
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:20 „Gaminame su A. Zyminu“."
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:35 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Aštraus siužeto filmas „Pilietė viršininkė“."
15:00 Šiandien
15:30 Aštraus siužeto filmas „Pilietė viršininkė“."
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 Detektyvinis serialas. „Mentas“."
21:00 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Broliai-4“."
22:55 Dienos anatomija
23:40 Aštraus siužeto serialas. „Medžiotojas -2“
01:35 Buto klausimas
02:40 Detektyvinis serialas. „Sutuoktiniai“
04:45 „Bet kada“
Kt - 12-25
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:35 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:20 Valgome namie!
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:35 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
15:00 Šiandien
15:30 Aštraus siužeto serialas. „Pilietė viršininkė“
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 Detektyvinis serialas. „Mentas“."
21:00 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Broliai-4“."
22:55 Dienos anatomija
23:40 Aštraus siužeto filmas. „Medžiotojas-2“."
01:35 „Sodininkų atsakas“."
04:45 „Bet kada“