NTV Mir

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-30
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Kulinarinė dvikova
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 Apžvalga
19:20 TV serialas "Sekimas"
21:15 Dienos anatomija
22:15 TV serialas "Paplūdimys"
00:10 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
02:00 Kalbame ir rodome
03:00 TV serialas "Vedybų sutartis"
Rytoj - 10-01
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Buto klausimas
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 Apžvalga
19:20 TV serialas "Sekimas"
21:15 Dienos anatomija
22:15 TV serialas "Paplūdimys"
00:10 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
02:00 Kalbame ir rodome
03:00 TV serialas "Vedybų sutartis"
Poryt - 10-02
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Vasarvietės atsakymas
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 Apžvalga
19:20 TV serialas "Sekimas"
21:15 Dienos anatomija
22:15 TV serialas "Paplūdimys"
00:10 TV serialas "Maskva. Trys stotys"
02:00 Kalbame ir rodome
03:00 TV serialas "Vedybų sutartis"
Pn - 10-03
05:00 NTV rytą
07:05 Iki teismo
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Valgis be taisyklių
10:30 Apžvalga
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Apžvalga
13:55 Prokurorų patikrinimas
15:00 Šiandien
15:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
16:30 Apžvalga
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 TV serialas "Sekimas"
22:35 Norkino sąrašas
23:20 Vaidybinis f. "Dievo savi planai"
01:15 Kalbame ir rodome
02:15 TV serialas "Vedybų sutartis"