NTV Mir

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-29
05:00 NTV rytą
07:10 Jų papročiai
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Kulinarinė dvikova
10:25 TV serialas "Aukštas"
11:00 Iki teismo
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Apžvalga
15:00 Šiandien
15:30 Prokuroro patikrinimas
16:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
17:35 Apžvalga
18:00 Šiandien
19:00 TV serialas "Uodega"
20:55 TV serialas "Kvotėjas"
22:50 Šiandien
23:20 TV serialas "Nepaprastoji situacija"
01:15 TV serialas "Šaulio era"
03:10 TV serialas "Prakeiktasis rojus"
Rytoj - 07-30
05:00 NTV rytą
07:10 Jų papročiai
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Buto klausimas
10:30 TV serialas "Aukštas"
11:00 Iki teismo
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Apžvalga
15:00 Šiandien
15:30 Prokuroro patikrinimas
16:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
18:00 Šiandien
19:00 TV serialas "Uodega"
20:55 TV serialas "Kvotėjas"
22:50 Šiandien
23:20 TV serialas "Nepaprastoji situacija"
01:15 TV serialas "Šaulio era”.
03:10 TV serialas "Prakeiktasis rojus"
Poryt - 07-31
05:00 NTV rytą
07:10 Intrigų mokykla
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Vasarvietės atsakymas
10:30 TV serialas "Aukštas"
11:00 Iki teismo
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Apžvalga
15:00 Šiandien
15:30 Prokuroro patikrinimas
16:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
17:35 Apžvalga
18:00 Šiandien
19:00 TV serialas "Uodega"
20:55 TV serialas "Kvotėjas"
22:50 Šiandien
23:20 TV serialas "Nepaprastoji situacija"
01:15 TV serialas "Šaulio era"
03:10 TV serialas "Prakeiktasis rojus"
Pn - 08-01
05:00 NTV rytą
07:10 Moteriškas požiūris
08:00 TV serialas "Muchtaro sugrįžimas"
09:00 Šiandien
09:25 Kaip per išpažintį
10:30 TV serialas "Aukštas"
11:00 Iki teismo
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Apžvalga
15:00 Šiandien
15:30 Prokuroro patikrinimas
16:35 TV serialas "Sudaužytų žibintų gatvės"
17:35 Apžvalga
18:00 Šiandien
19:00 TV serialas "Kvotėjas"
22:50 Vaidybinis f. "Atskiras įpareigojimas"
00:45 TV serialas "Šaulio era"
02:40 TV serialas "Prakeiktasis rojus"