NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-04
06:00 Rytas per NTV
07:10 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
08:00 Šiandien
08:05 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
09:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
10:00 Šiandien
10:25 „Žvalgybos paslaptys“
11:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-13“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas”
14:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-8“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-8“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera! Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-14“
23:35 „Hitleris. Priešas Nr.1. Visų arijų apgaulės istorija“
01:30 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
02:00 Aštraus siužeto serialas „Garbės kodeksas - 6“
03:55 Detektyvinis serialas „Voratinklis -4“
Rytoj - 09-05
07:45 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
08:00 Šiandien
08:20 „Apžiūra“
08:50 „Pagrindinis kelias“
09:30 Gaminame su A
10:00 Šiandien
10:25 „Medicinos paslaptys“
10:55 „Kulinarinė dvikova“ su Dmitrijumi Nazarovu
11:55 Buto klausimas
13:00 Šiandien
13:20 „Aš lieknėju“
14:20 „Važiuosime, pavalgysime!“
15:05 „Skyrybos rusiškai”
16:05 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
18:00 „Tyrimą atliko..“
19:00 Centrinė televizija
20:00 „Naujos Rusijos sensacijos“."
21:00 Tu nepatikėsi!
22:00 Premjera. Informacinis šou „50 atspalvių. Baltojo“."
23:00 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
00:05 Filmas „Mano nuodėmė“
02:05 Aštraus siužeto filmas „Garbės kodeksas-6“
04:00 Detektyvinis serialas „Voratinklis-4“
Poryt - 09-06
07:45 „Bet kuriuo metu“
08:00 Šiandien
08:20 „Viskas bus gerai!“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:05 „Technikos stebuklas“
11:55 „Sodininkų atsakas“
13:00 Šiandien
13:20 Premjera. Aštraus siužeto filmas „Asmens sargybinis“
17:00 Premjera. „Tyrimą atliko..“
18:00 „Savaitės akcentai“. Informacinė programa"
19:00 Premjera. „Taškas“ su Maksimu Ševčenko
21:20 Aštraus siužeto serialas „UGRO-5“
01:10 „Anastasija Voločkova. Mano išpažintis”
02:20 Aštraus siužeto serialas „Garbės kodeksas-6“
04:15 „Žvaigždės per NTV. Vasara“
Pr - 09-07
05:00 Kalbame ir rodome
06:00 Rytas per NTV
07:10 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
08:00 Šiandien
08:05 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
09:05 Premjera „Rytas su Julija Vysockaja“
10:00 Šiandien
10:25 Serialas. „Aukštas“
11:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-13“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 „Šiandien“
13:20 „Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas“
14:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-8“
16:00 Šiandien
16:25 Gaminame su A
17:00 Detektyvinis serialas „Specialus būrys“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera! Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-14“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Pakrantės apsauga“
23:40 „Dienos anatomija“
00:20 Aštraus siužeto serialas „Sindbado klajonės“
02:15 Aštraus siužeto serialas „Garbės kodeksas -6“
04:05 „Aš lieknėju“