NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-04
08:00 Šiandien
08:20 „Jų papročiai“
08:55 „Gerai ten, kur mes esame“
09:25 Gaminame su A
10:00 Šiandien
10:25 Pagrindinis kelias
10:55 „Važiuosime, pavalgysime!“
11:55 Buto klausimas
13:00 Šiandien
13:25 „Medicinos paslaptys“
14:00 „Aš lieknėju“
14:55 Detektyvinis serialas „Tardytojas-2“
16:50 „Romanovų namo vaiduokliai“
18:00 „Tyrimą atliko..“
19:00 Šiandien
19:20 „Centrinė televizija su V
20:00 „Pačios garsiausios rusiškos sensacijos“
21:55 „Tu nepatikėsi!“
22:40 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
23:50 Aštraus siužeto filmas „Nevilties diena“
01:50 „Džuna. Mano išpažintis“
02:50 „Išeitis yra! Mirusios daržovės“
03:50 Serialas „Visyaki“
Šiandien - 07-05
07:35 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
08:00 Šiandien
08:20 Jų papročiai
08:55 „Puota per visą pasaulį“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:05 „Technikos stebuklas“
11:55 „Sodininkų atsakas“
13:00 Šiandien
13:20 „Valgome namie!“
13:55 „Skruodžiant sąmonę“
14:50 Detektyvinis serialas „Tardytojas-2“
16:35 „Visagalis genas“. Iš ciklo „Mokslinė aplinka“"
18:00 „Tyrimą atliko..“
19:00 Šiandien
19:25 „Kardas-2. Įvadas“
19:55 Detektyvinis serialas „Nacionalinis saugumas-3“
23:50 „Muzikinis NTV ringas“. Kazačenko – Aleksėjus Glyzinas"
01:00 „Likimo skambutis“
02:00 „Mentų karai. Įvadas“
04:05 Serialas „Visyaki“
Rytoj - 07-06
06:00 Kava su pienu
09:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
10:00 Šiandien
10:20 Prisiekusiųjų teismas
11:25 Prisiekusiųjų teismas
12:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:00 „Šiandien“
13:25 Serialas. „Antrasis šansas“
14:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-2“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-2“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Kardas -2“
21:40 Aštraus siužeto serialas. „Mentų karai -8“
23:40 „Šiandien“
00:00 Detektyvinis serialas. „Šerifas“
01:55 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
03:50 „Aš lieknėju“
04:50 „Teismo detektyvas“
Poryt - 07-07
06:00 Kava su pienu
09:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
10:00 Šiandien
10:20 Prisiekusiųjų teismas
11:25 “Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas”
12:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:00 Šiandien
13:25 Serialas „Antrasis šansas“
14:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-2“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-2“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Kardas-2“
21:40 Aštraus siužeto serialas. „Mentų karai -8“
23:40 „Šiandien“
00:00 Detektyvinis serialas „Šerifas“
01:55 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
03:50 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
04:50 „Teismo detektyvas“