NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 11-28
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 Bet kuriuo metu
09:00 Šiandien
09:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:25 Važiuosime, pavalgysime!
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:35 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Premjera. Detektyvinis serialas. „Taikinyje“."
15:00 Šiandien
15:35 Premjera. Detektyvinis serialas. „Taikinyje“."
17:00 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
18:50 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Brolis už brolį -3“."
20:45 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „901 kilometras“
22:35 Norkino sąrašas
23:35 Aštraus siužeto filmas „Miškininkas“."
01:35 Puota per visą pasaulį
02:35 Aštraus siužeto filmas. „Lošimas iš gyvenimo“."
Šiandien - 11-29
06:20 Jų papročiai
07:00 Šiandien
07:20 Apžiūra
07:50 Pagrindinis kelias
08:25 „Gaminame su Aleksėjumi Ziminu”.
09:00 Šiandien
09:25 „Rusiškas įdaras“."
09:55 Kulinarinė dvikova
10:55 Buto klausimas
12:00 Šiandien
12:25 A
13:10 „Aš lieknėju“."
14:10 Mūsiškiai
15:00 Šiandien
15:25 Profesija – reporteris
16:05 „Kontrolinis skambutis“."
17:00 „Tyrimą atliko...“."
18:00 Centrinė televizija
19:00 „Naujos Rusijos sensacijos“."
20:00 Tu nepatikėsi!
21:00 Premjera. „Vakcina nuo nutukimo“."
22:10 „Vyriškas pasididžiavimas“."
22:45 Detektyvinis serialas „Antrasis žmogžudysčių skyrius-2“
00:40 Aštraus siužeto filmas. „Klebonas“
Rytoj - 11-30
06:25 Jų papročiai
07:00 Šiandien
07:25 Pirmoji pavara
08:05 „Ar rusai moka rusiškai?“."
08:25 Valgome namie!
09:00 Šiandien
09:25 „Technikos stebuklas“."
10:20 Premjera. „Ekskliuzyvas“. „Rusiški kraštutinumai. Aleksėjus Barlamovas“."
10:55 Sodininkų atsakas
12:00 Šiandien
12:25 „ Auksinė dulkelė“."
13:05 Premjera. Pavelas Vyšniakovas detektyviniame seriale „Muchtaro sugrįžimas 2“
15:00 Šiandien
15:25 „Savas žaidimas“."
16:20 „Važiuojam, pavalgysim“."
16:55 Ypatingas įvykis
18:00 Šiandien
19:10 Aštraus siužeto serialas. „Jūros demonai“."
23:00 Detektyvinis serialas. „Antrasis žmogžudysčių skyrius -2“."
00:55 Aštraus siužeto filmas. „Klebonas -2“."
02:50 Detektyvinis serialas. „Alibi“ dviems“."
04:45 „Gelbėtojai“
Poryt - 12-01
05:00 Ryto laida
07:30 Prokurorų patikrinimas
08:45 Bet kuriuo metu
09:00 Šiandien
09:25 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
10:25 „Medicinos paslaptys“
10:55 Prisiekusiųjų teismas
12:00 Šiandien
12:30 Prisiekusiųjų teismas
13:45 Ypatingas įvykis
14:25 Premjera. Detektyvinis serialas. „Taikinyje“."
15:00 Šiandien
15:30 Premjera. Detektyvinis serialas. „Taikinyje“."
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:05 Premjera. Aštraus siužeto filmas. „Brolis už brolį -3“."
21:00 Detektyvinis serialas. „Maskva. Trys stotys-8“."
22:55 Dienos anatomija
23:55 Aštraus siužeto serialas „Zvėrobojus -2“."
01:50 „DNK“
02:50 Detektyvinis serialas. „Alibi“ dviems“."
04:45 Jų papročiai