NTV Mir

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
05:00 Ryto laida
07:10 Moteriškas požiūris
08:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:25 „Šventė visam pasauliui“
10:30 Premjera. Serialas „Aukštas“."
11:00 Prieš teismą
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:25 Prisiekusiųjų teismas
14:35 Ypatingas įvykis
15:00 Šiandien
15:30 Prokurorų patikrinimas
16:35 TV serialas „Aš – Angina!“."
17:35 Ypatingas įvykis
18:00 Šiandien
19:00 Premjera. Detektyvinis serialas „Rami medžioklė“."
20:50 Aštraus siužeto filmas „Pasienyje. Atsakomasis smūgis“."
00:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“."
01:40 „Filipas ir Ala. Kodėl nepavyko?“
03:20 Detektyvinis serialas „Advokatas“."
Rytoj - 08-23
07:00 Šiandien
07:20 Jų papročiai
07:55 „Pagrindinis kelias“."
08:30 „Gaminame su Aleksejumi Ziminu”.
09:00 Šiandien
09:25 „Rusiškas įdaras“."
09:55 Kulinarinė dvikova
10:55 Buto klausimas
12:00 Šiandien
12:25 A
13:10 Savas žaidimas
14:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
15:00 Šiandien
15:20 Mūsiškiai
16:05 Aštraus siužeto serialas „Bandymas pabėgti“."
18:00 Šiandien
19:00 „Pačios garsiausios Rusijos sensacijos“."
20:50 „Tu nepatikėsi!“."
21:30 Aštraus siužeto filmas „Koma“."
23:30 Detektyvinis serialas „Operatyvinė grupė“
01:25 „Sala“."
02:55 Detektyvinis serialas „Advokatas“."
Poryt - 08-24
06:40 „Beprotiška diena“."
07:00 Šiandien
07:25 Vaikų rytas
08:00 „Maistas be taisyklių“."
09:00 Šiandien
09:25 Valgome namie!
10:00 „Technikos stebuklas“."
10:40 „Ar rusai moka rusiškai?“."
10:55 Sodininkų atsakas
12:00 Šiandien
12:25 Aukso dulkės
13:10 Savas žaidimas
14:00 Premjera. TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
15:00 Šiandien
15:20 „Tautos priešai“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Bandymas pabėgti“."
18:00 Šiandien
19:00 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Įteisintas mentas - 7“."
22:50 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“."
23:00 Detektyvinis serialas „Operatyvinė grupė“."
02:00 „Sala“."
03:25 Detektyvinis serialas „Advokatas“."
04:25 „Aviatoriai“."
Pr - 08-25
08:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”.
09:00 Šiandien
09:25 A
10:05 „Paslaptingoji Rusija“."
11:00 Prieš teismą
12:00 Šiandien
12:25 Prisiekusiųjų teismas
13:30 Ypatingas įvykis
13:55 Prisiekusiųjų teismas
15:00 Šiandien
15:30 Prokurorų patikrinimas
16:30 Ypatingas įvykis
16:55 Kalbame ir rodome
18:00 Šiandien
19:00 Detektyvinis serialas „Kilpa“."
20:55 Premjera. Veiksmo serialas „Kriminalinės paieškos skyrius - 5“."
22:50 Šiandien
23:20 Detektyvinis serialas „Voratinklis – 6“."
01:15 Detektyvinis serialas „Versija - 3“."
03:05 Detektyvinis serialas „Advokatas“."