NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-01
08:00 Šiandien
08:20 „Jų papročiai“
08:55 „Gerai ten, kur mes esame“
09:25 Gaminame su A
10:00 Šiandien
10:25 Pagrindinis kelias
10:55 „Važiuosime, pavalgysime!“
11:55 Buto klausimas
13:00 Šiandien
13:25 „Tamsioji pusė“
14:20 Aštraus siužeto serialas „Kaubojai“
18:00 „Tyrimą atliko..“
19:00 Šiandien
19:20 „Vasaros centrinė televizija“
20:00 „Pačios garsiausios rusiškos sensacijos“
21:55 „Tu nepatikėsi!“
22:35 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
23:50 Premjera. „Didžioji kelionė su Vadimu Takmenevu“
00:50 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-2“
02:55 „Išeitis yra! Konservai prieš žmones“
03:45 Detektyvinis serialas „Voratinklis“
Rytoj - 08-02
07:25 „Medicinos paslaptys“
08:00 Šiandien
08:20 Jų papročiai
08:55 „Viskas bus gerai!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pagrindinis kelias“
10:55 „Šou-verslo paslaptys“
11:55 „Sodininkų atsakas“
13:00 Šiandien
13:25 „Tiesa apie lunatikus“
14:25 Aštraus siužeto serialas „Kaubojai“
18:05 „Tyrimą atliko..“
19:00 „Akcentai“. Informacinė programa"
19:35 „Nuoširdus prisipažinimas“
20:25 Aštraus siužeto serialas „Žudiko profilis“
00:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
00:55 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-2“
03:00 „Likimo skambutis“
03:55 Vaidybinis filmas „Svajonė“
Poryt - 08-03
06:00 Rytas per NTV
08:15 „Maskviečiai“
09:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
10:00 Šiandien
10:20 Premjera. Serialas. „Antras šansas“
10:55 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
11:55 Prisiekusiųjų teismas
13:00 „Šiandien“
13:20 „Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas“
14:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-5“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-5“
19:00 Šiandien
19:40 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-4“
21:40 Detektyvinis serialas. „Bedugnė“
23:40 „Šiandien“
23:55 Aštraus siužeto serialas „Įteisintas mentas 7“
01:50 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-2“
03:50 „Aš lieknėju“
04:45 „Teismo detektyvas“
An - 08-04
06:00 Rytas per NTV
08:15 „Maskviečiai“
09:00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas 2”
10:00 Šiandien
10:20 Premjera. „Antras šansas“
10:55 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
11:55 “Prisiekusiųjų teismas”
13:00 Šiandien
13:20 “Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas”
14:30 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
15:00 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-5“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Trys stotys-5“
19:00 Šiandien
19:40 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-4“
21:40 Aštraus siužeto serialas. „Bedugnė“
23:40 „Šiandien“
23:55 Aštraus siužeto serialas „Įteisintas mentas 7“
01:50 Aštraus siužeto serialas „Laukinis-2“
03:50 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
04:50 „Teismo detektyvas“