NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-09
06:00 Rytas per NTV
07:10 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas -2“
08:00 Šiandien
08:05 „Lolita“
09:05 „Rytas su Julija Vysockaja“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas”
14:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
15:00 Serialas „Liejyklos 4“
16:00 Šiandien
16:20 Serialas „Liejyklos 4“
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 „Dauguma“. Pokalbių šou."
20:55 Premjera. „Aštraus siužeto serialas „Pakrantės apsauga-2“
22:50 Aštraus siužeto serialas „Šefas - 2“
00:35 Premjera. „Pakrantės apsauga. Baigiamasis žodis“
01:30 Serialas „Balzako amžius arba visi vyrai – kiaulės -3“
03:30 Detektyvinis serialas „Voratinklis -6“
Rytoj - 10-10
07:25 „Jų papročiai“
08:00 Šiandien
08:20 „Apžiūra“
08:50 „Pagrindinis kelias“
09:30 Gaminame su A
10:00 Šiandien
10:25 „Medicinos paslaptys“
10:55 „Kulinarinė dvikova“ su Dmitrijumi Nazarovu
11:55 Buto klausimas
13:00 Šiandien
13:20 „Aš lieknėju“
14:20 „Važiuosime, pavalgysime!“
15:05 „Skyrybos rusiškai”
16:05 Premjera. TV serialas „Muchtaro sugrįžimas. Naujos serijos”
18:00 „Tyrimą atliko..“
19:00 Centrinė televizija
20:00 „Naujos Rusijos sensacijos“."
21:00 Premjera. Informacinis šou „50 atspalvių. Belova“."
22:00 „Tu nepatikėsi!“
23:00 „Ge laikas“
23:35 Aštraus siužeto filmas „Šefas-2“
01:25 Serialas „Balzako amžius arba visi vyrai – kiaulės -3“
03:25 Detektyvinis serialas „Voratinklis-6“
Poryt - 10-11
07:20 „Jų papročiai“
08:00 Šiandien
08:20 „Viskas bus gerai!“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:05 „Technikos stebuklas“
11:55 „Sodininkų atsakas“
13:00 Šiandien
13:20 Detektyvinis serialas „Kalės“
15:10 „Dirbtinės žvaigždės“
16:00 Šiandien
16:25 „Tyrimą atliko..“
17:25 Premjera.Dokumentinis filmas „Amerikietis Kryme“
19:00 „Taškas“ su Maksimu Ševčenko
20:00 Aštraus siužeto serialas „Šachta“
23:50 „Propaganda“. Informacinis šou"
00:25 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos ”
01:30 Serialas „Balzako amžius arba visi vyrai – kiaulės -3“
03:35 „Po mirties“
04:30 Filmas „Ji gina Tėvynę“
Pr - 10-12
05:05 Detektyvinis serialas „Advokatas“
06:00 NTV rytas
07:10 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
08:00 Šiandien
08:05 „Lolita“
09:05 „Rytas su Julija Vysockaja“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 „Šiandien“
13:20 „Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas“
14:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
15:00 Serialas „Liejyklos “
16:00 Šiandien
16:20 Serialas „Liejyklos “
18:00 Kalbame ir rodome
19:00 Šiandien
19:40 Premjera! Aštraus siužeto serialas „Šefas. Naujas gyvenimas“
21:35 Detektyvinis serialas „Teisėtas mokytojas. Sugrįžimas“
23:40 „Dienos anatomija“
00:20 Aštraus siužeto serialas „Terminalas“
02:15 Aštraus siužeto serialas „Medžiotojas-3“
04:00 „Aš lieknėju“