NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-25
06:00 Šiandien
06:10 Naujas rytas
08:10 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Centrinė apygarda“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
14:00 Detektyvas „Garbės kodeksas-7“
15:00 Detektyvinis serialas „Likimo ženklai - 3“
16:00 Šiandien
16:20 Aštraus siužeto serialas „Auksinis rezervas“
18:00 Premjera. Kriminalinis serialas „Gatvių įstatymai“
19:00 Šiandien
19:45 Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Karpovas. Antrasis sezonas“
23:35 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas“
01:30 „Teismo detektyvas“
02:40 Aštraus siužeto serialas „Mentų karai-7“
04:40 „Filipas Kirkorovas. Mano išpažintis“
Rytoj - 07-26
05:25 „Bausmė. Rusų kalėjimas vakar ir šiandien“
06:00 Šiandien
06:10 Naujas rytas
08:10 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Centrinė apygarda-2“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
14:00 Detektyvas „Garbės kodeksas-7“
15:00 Detektyvinis serialas „Likimo ženklai -3“
16:00 Šiandien
16:20 Aštraus siužeto serialas „Auksinis rezervas“
18:00 Premjera. Kriminalinis serialas „Gatvių įstatymai“
19:00 Šiandien
19:45 Premjera. Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Karpovas. Antrasis sezonas“
23:30 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas“
01:20 Teismo detektyvas
02:30 Aštraus siužeto serialas „Mentų karai-7“
04:20 Viskas bus gerai!
Poryt - 07-27
05:35 Laukinis pasaulis su T. Baženovu
06:00 Šiandien
06:10 „Naujas rytas“
08:10 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Centrinė apygarda-2“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
14:00 Detektyvas „Garbės kodeksas-7“
15:00 Detektyvinis serialas „Likimo ženklai -3“
16:00 Šiandien
16:20 Aštraus siužeto serialas „Auksinis rezervas“
18:00 Premjera. Kriminalinis serialas „Gatvių įstatymai“
19:00 Šiandien
19:45 Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Karpovas. Antrasis sezonas“
23:30 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas“
01:25 Teismo detektyvas
02:35 Aštraus siužeto serialas „Mentų karai-7“
04:35 „Buto klausimas“
Kt - 07-28
05:40 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
06:00 Šiandien
06:10 „Naujas rytas“
08:10 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Detektyvinis serialas „Maskva. Centrinė apygarda-2“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
14:00 Detektyvas „Garbės kodeksas-7“
15:00 Detektyvinis serialas „Likimo ženklai - 3“
16:00 Šiandien
16:20 Aštraus siužeto serialas „Liejyklos gatvė“
18:00 Premejra. Kriminalinis serialas „Gatvių įstatymai“
19:00 Šiandien
19:45 Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
21:40 Aštraus siužeto serialas „Karpovas. Antras sezonas“
23:35 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas“
01:30 „Teismo detektyvas“
02:40 Aštraus siužeto serialas „Mentų karai-7“
04:40 „Sodininkų atsakas“