NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
05:05 „Teismo detektyvas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas
09:00 Serialas „Muchataro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 Susitikimo vieta
16:00 Šiandien
16:30 Serialas „Mentų karai-5“
18:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Serialas „Garbės reikalas”
21:55 Aštraus siužeto serialas „Pakrantės apsauga-2“
23:50 Dienos apžvalga
00:20 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai-2“
02:15 Susitikimo vieta
04:10 Sodininkų atsakas
Šiandien - 05-25
05:05 „Teismo detektyvas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 Serialas „Mentų karai-5“
18:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Serialas „Garbės reikalas”
21:55 Aštraus siužeto serialas „Pakrantės apsauga-2“
23:50 Dienos apžvalga
00:20 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas.Likimai -2“
02:15 „Susitikimo vieta“
04:10 „Vartotojų priežiūra“
Rytoj - 05-26
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Detektyvas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 Serialas „Mentų karai-5“
18:30 „Ypatingas įvykis. Tyrimas“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Pakrantės apsauga-2“
23:35 „Pergalės altorius“
00:30 „Mes ir mokslas. Mokslas ir mes“
01:30 „Susitikimo vieta“
03:30 „Jūrų velniai. Viesulas. Herojų stichija“
04:20 Detektyvinis serialas „Mangustas“
Poryt - 05-27
08:00 Šiandien
08:20 „Apžiūra“
08:55 „Gaminame su A.Zyminu“
09:25 „Protingas namas“
10:00 Šiandien
10:25 „Pagrindinis kelias“
11:05 „Gyvas ir negyvas maistas“
12:00 „Buto klausimas“
13:05 „Dvigubi standartai. Čia jums ne ten!“
14:05 „Šefų mūšis“
15:00 Premjera. Serialas „Muchtaras. Naujas pėdsakas“
16:00 Šiandien
16:20 „Kartą..“
17:00 „Milijono verta paslaptis“
19:00 Centrinė televizija
20:00 „Tu - šaunuolis!“
22:30 „Tu nepatikėsi!“
23:30 Aštraus siužeto serialas „Įniršis“
03:25 „Tarptautinė pjūklorama“ su T. Keosajanu
04:15 Detektyvinis serialas „Mangustas“