NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-26
05:30 „Bausmė. Rusijos kalėjimas vakar ir šiandien“
06:00 Šiandien
06:10 Naujas rytas
08:30 Premjera. „Julijos Vysockos studija“
09:00 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:50 „Paslėptų kamerų agentūra“
14:30 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvas „Antrasis žmogžudysčių skyrius-2“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:45 Premjera. Detektyvinis serialas „Žaidimas. Revanšas”
21:35 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Brolija-3“
23:30 „Dienos apžvalga“
00:00 „Pzdniakovas“
00:15 Detektyvinis serialas „Šamanas-2“
02:15 „Susitikimo vieta“
03:45 Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
Rytoj - 09-27
05:25 „Bausmė. Rusijos kalėjimas vakar ir šiandien“
06:00 Šiandien
06:10 Naujas rytas
08:30 „Julijos Vysockos studija“
09:00 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:50 Premjera. „Paslėptų kamerų agentūra“
14:30 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Laukinis-4“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Žaidimas. Revanšas”
21:30 Aštraus siužeto serialas „Brolija-3“
23:30 „Dienos apžvalga“
00:00 Detektyvinis serialas „Šamanas-2“
01:55 „Susitikimo vieta“
03:25 Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
04:25 „Buto klausimas“
Poryt - 09-28
05:25 „Bausmė. Rusijos kalėjimas vakar ir šiandien“
06:00 Šiandien
06:10 „Naujas rytas“
08:30 „Julijos Vysockos studija“
09:00 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:50 Premjera. „Slaptų kamerų agentūra“
14:30 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Laukinis pasaulis-4“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:45 Premjera. Detektyvinis serialas „Žaidimas. Revanšas”
21:35 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Brolija-3“
23:30 „Dienos apžvalga“
00:00 Detektyvinis serialas „Šamanas-2“
01:55 „Susitikimo vieta“
03:25 Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
04:25 „Sodininkų atsakas“
Kt - 09-29
05:20 „Pagrindinis kelias“
06:00 Šiandien
06:10 „Naujas rytas“
08:30 „Julijos Vysockos studija“
09:00 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Eigulys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:20 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:50 Premjera. „Slaptų kamerų agentūra“
14:30 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:20 Detektyvinis serialas „Laukinis-4“
18:00 „Kalbame ir rodome“
19:00 Šiandien
19:45 Premjera. Detektyvinis serialas „Žaidimas. Revanšas”
21:35 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Brolija-3“
23:30 „Dienos apžvalga“
00:00 Detektyvinis serialas „Šamanas-2“
01:55 „Susitikimo vieta“
03:25 Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“