NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-17
05:05 „Rusiškos skyrybos“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto serialas „Garbės kodeksas-5“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 Detektyvinis serialas „Voratinklis-4“
18:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Aštraus siužeto serialas „Šefas. Naujas gyvenimas”
21:45 Detektyvinis serialas „Mentas-2“
23:35 Aštraus siužeto serialas „Teisingumo tuzinas“
01:30 Serialas „Kurtinys. Tęsinys“
03:30 „Tamsioji pusė“
04:15 „Vartotojų priežiūra“
Rytoj - 08-18
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:20 Aštraus siužeto filmas „Garbės kodeksas-5“
12:00 Prisiekusiųjų teismas
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 Detektyvinis serialas „Voratinklis-4“
18:25 „Ypatingas įvykis. Tyrimas“
19:00 Šiandien
19:50 Aštraus siužeto serialas „Šefas. Naujas gyvenimas“
23:35 Aštraus siužeto serialas „Teisingumo tuzinas“
01:30 Serialas „Kurtinys. Tęsinys“
03:30 „Mes ir mokslas. Mokslas ir mes“
04:20 „Aštraus siužeto serialas „Skalikai-3“
Poryt - 08-19
07:50 „Jūs juoksitės“
08:00 Šiandien
08:20 „Ir vėl sveiki!“
08:50 „Pagrindinis kelias“
09:25 „Protingas namas“
10:00 Šiandien
10:25 „Gaminame su A.Zyminu“
10:50 „Gyvas ir negyvas maistas“
11:45 „Buto klausimas“
12:50 „Važiuosime, pavalgysime“
13:40 „Tu - šaunuolis!“
16:00 Šiandien
16:20 „Kartą..“
17:00 „Milijono verta paslaptis“
19:00 Šiandien
19:30 Premjera. Detektyvinis serialas „Dingę be žinios. Antras kvėpavimas“
21:30 „Ekstrasensai prieš detektyvus“
00:55 Serialas „Kurtinys. Tęsinys“
02:55 „Rusiška Amerika. Atsisveikinimas su kontinentu“
04:15 Aštraus siužeto serialas „Skalikai-3“
Se - 08-20
05:20 „Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties“
07:30 „Laukinis pasaulis su Timofėju Baženovu“
08:00 Šiandien
08:20 „Ir vėl sveiki!“
08:45 „Kūdikio lūpomis“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:20 „Pirmoji pavara“
11:00 „Technikos stebuklai“
11:50 „Sodininkų atsakas“
12:55 „Važiuosime, pavalgysime!“
13:50 „Tu – šaunuolis!“
16:00 Šiandien
16:25 „Kriminalinė Rusija“
17:05 „Tyrimą atliko...“
18:00 Naujos rusiškos sensacijos
19:00 Šiandien
19:30 Premjera. Detektyvinis serialas „Dingę be žinios. Antras kvėpavimas“
21:35 „Ekstrasensai prieš detektyvus“
23:05 Detektyvas „Auksinis tranzitas“
01:10 „Tu nepatikėsi!“
01:55 Detektyvinis serialas „Kelių patrulis - 4“