NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:20 „Apžiūra“
07:55 „Gaminame su A.Zyminu“
08:25 „Protingas namas“
09:00 Šiandien
09:25 „Pagrindinis kelias“
10:05 „Gyvas ir negyvas maistas“
11:00 „Buto klausimas“
12:05 „Dvigubi standartai“
13:05 „Šefų mūšis“
14:00 Premjera. Serialas „Muchtaras. Naujas pėdsakas“
15:00 Šiandien
15:20 „Kartą..“
16:00 „Milijono verta paslaptis“
18:00 Centrinė televizija
19:00 „Tu - šaunuolis!“
21:30 „Tu nepatikėsi!“
22:30 Aštraus siužeto filmas „Kova su šešėliu“
01:05 Tarptautinė pjūklorama su Tigranu Koesanovu
03:05 „Gyvos legendos“
04:00 Aštraus siužeto serialas „Angelo vaikymasis“
Šiandien - 03-26
07:40 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
08:00 Šiandien
08:20 „Ir vėl sveiki!
08:45 „Kūdikio lūpomis“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:00 „Technikos stebuklai“
12:00 „Sodininkų atsakas“
13:00 „Vartotojų priežiūra“
14:15 „Važiuosime, pavalgysime!“
15:05 Serialas „Muchtaras. Naujas pėdsakas“
16:00 Šiandien
16:25 „Kriminalinė Rusija“
17:05 „Tyrimą atliko...“
18:00 Naujos rusiškos sensacijos
19:00 Savaitės apžvalga
20:20 Premjera. Filmas „Jaunas“
22:25 Detektyvinis serialas „Įtarimas“
02:05 Koncertas „Žvaigždėtas pavasaris“
04:55 „Teismo detektyvas“
Rytoj - 03-27
05:25 „Ekskliuzyvas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „,Muchtaro sugrįžimas“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:35 Serialas. „Sudaužytų žibintų gatvės-14“
17:30 „Kalbame ir rodome“
18:35 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Aštraus siužeto serialas „Vienišas vilkas”
21:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Velnio medžioklė“
23:50 „Dienos apžvalga“
00:20 Aštraus siužeto filmas „Meškos kampas“
02:20 „Susitikimo vieta“
03:20 „Teismo detektyvas“
Poryt - 03-28
05:20 „Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 Susitikimo vieta
16:00 Šiandien
16:30 Serialas. „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
17:30 „Kalbame ir rodome“
18:35 „Yaptingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Aštraus siužeto serialas „Vienišas vilkas”
21:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Velnio medžioklė“
23:50 Dienos apžvalga
00:20 Aštraus siužeto filmas „Meškos kampas“
02:20 Susitikimo vieta
04:20 Buto klausimas