NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-17
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-13“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:25 „Susitikimo vieta“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį“
18:00 Šiandien
18:50 Detektyvinis serialas „Šamanas. Nauja grėsmė“
20:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Bausmė negalima pasigailėti“
22:50 Dienos apžvalga
23:20 Aštraus siužeto serialas „Siominas. Atpildas“
01:20 Susitikimo vieta
03:10 Sodininkų atsakas
04:05 „Viskas bus gerai!“
Rytoj - 01-18
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-13“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį“
18:00 Šiandien
18:50 Detektyvinis serialas „Šamanas. Nauja grėsmė“
20:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Bausmė negalima pasigailėti“
22:50 Dienos apžvalga
23:20 Aštraus siužeto serialas „Siominas. Atpildas“
01:20 Susitikimo vieta
03:10 Vartotojų priežiūra
04:05 „Viskas bus gerai!“
Poryt - 01-19
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-13“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 Susitikimo vieta
15:00 Šiandien
15:25 „Ypatingas įvykis. Tyrimas“
16:05 Aštraus siužeto serialas „Brolis už brolį“
18:00 Šiandien
18:50 Kovinis filmas „Rusiškas charakteris“
20:35 Premjera. Detektyvinis serialas „Bausmė negalima pasigailėti“
00:50 „Mes ir mokslas. Mokslas ir mes“
01:50 „Susitikimo vieta“
03:35 Policijos serialas „Svetimas rajonas“
Št - 01-20
07:00 Šiandien
07:25 „Apžiūra“
07:55 „Jų papročiai“
08:30 „Gaminame su Aleksėju Ziminu“
09:00 Šiandien
09:25 „Pagrindinis kelias“
10:05 „Gyvas ir miręs maistas“
11:00 „Buto klausimas“
12:05 „Važiuosime, pavalgysime“
13:00 „Lauk manęs“
14:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
15:00 Šiandien
15:20 „Kartą...“
16:00 Milijono verta paslaptis
18:00 „Centrinė televizija“ su Vadimu Takmenevu
19:00 „Detektyvinis serialas „Traukinys į Šiaurę“
22:55 Aštraus siužeto serialas „Kaubojai“
00:50 „Tarptautinė pjūklorama“ su T. Koesajanu
01:45 „Pasisėdėjimas pas Margulisą“
02:45 „Buldogo-šou“
03:35 Policijos serialas „Svetimas rajonas“