NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-10
05:00 Šiandien
05:05 Detektyvinis serialas „Advokatas“
06:00 Rytas per NTV
07:00 Šiandien
07:10 „Rytas su Julija Vysockaja“
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas -2“
09:00 Šiandien
09:20 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:20 „Apžvalga. Ypatingas įvykis“
13:00 Veiksmo filmas „Sėbrai-3“
15:00 Šiandien
15:20 Serialas „Trys žvaigždės“
17:00 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
19:00 Premjera. Detektyvinis serialas „Voratinklis-9“
21:00 „Dienos apžvalga“
21:35 Detektyvas „Bitininkas“
23:30 Detektyvinis serialas „Kurtinys. Tęsinys“
01:30 Detektyvinis serialas „Kriminalinis video“
03:30 „Buto klausimas“
04:30 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
Rytoj - 02-11
05:00 Šiandien
05:05 Detektyvinis serialas „Advokatas“
06:00 Rytas per NTV
07:00 Šiandien
07:10 „Rytas su Julija Vysockaja“
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas -2“
09:00 Šiandien
09:20 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:20 „Apžvalga. Yaptingas įvykis“
13:00 Veiksmo filmas „Sėbrai-4“
15:00 Šiandien
15:20 Serialas „Trys žvaigždės“
17:00 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
19:00 Premjera. Detektyvinis serialas „Voratinklis-9“
21:00 „Dienos apžvalga“
21:35 Detektyvas „Bitininkas“
23:30 Detektyvinis serialas „Kurtinys. Tęsinys“
01:30 Detektyvinis serialas „Kriminalinis video“
03:30 „Sodininkų atsakas“
04:30 „Laukinis pasaulis su T. Baženovu“
Poryt - 02-12
05:00 Šiandien
05:05 Detektyvinis serialas „Advokatas“
06:00 Rytas per NTV
07:00 Šiandien
07:10 „Rytas su Julija Vysockaja“
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas -2“
09:00 Šiandien
09:20 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Švyturio šviesa ir šešėlis“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:20 „Apžvalga. Yaptingas įvykis“
13:00 Veiksmo filmas „Sėbrai-4“
15:00 Šiandien
15:20 Serialas „Trys žvaigždės“
17:00 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
19:00 Premjera. Komedija „Senis Mazajevas ir Zaicevai“
23:00 „Dauguma“. Pokalbių šou"
00:20 Prisiekusiųjų teismas. „Pagrindinė byla“
02:00 Detektyvinis serialas „Kriminalinis video“
03:55 Detektyvinis serialas „Volkovo valanda“
Št - 02-13
06:50 Bet kuriuo metu
07:00 Šiandien
07:20 „Apžiūra“
07:50 „Jų papročiai“
08:25 Gaminame su A
09:00 Šiandien
09:25 „Pagrindinis kelias“
10:00 Premjera. „Pienas“. Iš S. Maloziomovo ciklo pupuliarus mokslas „Gyvas ir negyvas maistas“"
10:55 „Buto klausimas“
12:00 Šiandien
12:20 „Kulinarinė dvikova“ su D. Nazarovu
13:20 „Važiuosime, pavalgysime!“
14:00 Premjera. Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
15:00 Šiandien
15:20 Aštraus siužeto serialas „Įgaliotinis”
17:00 „Tyrimą atliko..“
18:00 „Centrinė televizija“ su V. Takmenevu
19:00 „Naujos rusiškos sensacijos“
20:00 „Tu nepatikėsi!“
21:00 Detektyvinis serialas „Geriausi priešai“
22:55 Aštraus siužeto serialas „Akmuo“
00:40 „Kriminalinė Rusija. Šiuolaikinės kronikos“
01:20 Detektyvinis serialas „Kriminalinis video“
03:10 Detektyvinis serialas „Volkovo valanda“