NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
05:50 „Gelbėtojai“
07:25 „Aleksandras Žurbinas. Melodijos iš atminties“
08:00 Šiandien
08:20 „Ir vėl sveiki!
08:45 „Kūdikio lūpomis“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:05 „Technikos stebuklai“
12:00 „Sodininkų atsakas“
13:05 „Vartotojų priežiūra“
14:15 „Važiuosime, pavalgysime!“
15:05 Serialas „Muchtaras. Naujas pėdsakas“
16:00 Šiandien
16:25 „Kriminalinė Rusija“
17:05 „Tyrimą atliko...“
18:00 Naujos rusiškos sensacijos
19:00 Savaitės apžvalga
20:20 Premjera „Žvaigždės susiėjo“
22:05 Aštraus siužeto serialas „Du su pistoletais“
00:00 Detektyvinis serialas „Žaidimas“
02:00 „NTV koncertų salė pristato. Uj, Na-Na! Bario Alibasovo šoko-šou “
04:10 Kovinis filmas „Nusivylimo diena“
Rytoj - 04-24
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „,Muchtaro sugrįžimas“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 Serialas. „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
18:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Detektyvinis serialas „Kuba”
21:40 Aštraus siužeto serialas „Operacija „Lėlininkas“
23:45 „Dienos apžvalga“
00:15 „Pozniakovas“
00:30 Aštraus siužeto filmas „Mamyte, aš myliu žudiką“
02:30 „Susitikimo vieta“
04:25 Filmas „Tavo akyse“
Poryt - 04-25
05:00 „Teismo detektyvas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchtaro sugrįžimas“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 Susitikimo vieta
16:00 Šiandien
16:30 Serialas. „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
18:30 „Yaptingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Detektyvinis serialas „Kuba”
21:40 Aštraus siužeto serialas „Operacija „Lėlininkas“
23:45 Dienos apžvalga
00:15 Aštraus siužeto serialas „Mamyte, aš myliu žudiką“
02:05 Susitikimo vieta
04:05 Buto klausimas
Tr - 04-26
05:00 „Teismo detektyvas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Gydytojų byla“
07:00 Šiandien
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas
09:00 Serialas „Muchataro sugrįžimas“
10:00 Šiandien
10:20 Serialas „Liejyklos gatvė“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 Susitikimo vieta
16:00 Šiandien
16:30 Serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-15“
18:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. Detektyvinis serialas „Kuba”
21:40 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Operacija „Lėlininkas“
23:45 Dienos apžvalga
00:15 Aštraus siužeto serialas „Mamyte, aš myliu žudiką“
02:05 Susitikimo vieta
04:05 Sodininkų atsakas