NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-22
07:20 „Ekskliuzyvas“
08:00 Šiandien
08:20 „Ir vėl sveiki!“
08:45 „Kūdikio lūpomis“
09:25 „Valgome namie!“
10:00 Šiandien
10:25 „Pirmoji pavara“
11:10 Premjera. „Metas atostogauti“
12:00 „Technikos stebuklai“
12:55 „Sodininkų atsakas“
14:00 „Dvigubi standartai. Čia jums ne ten!“
15:00 Premjera. Detektyvinis serialas „Muchtaras. Naujas pėdsakas“
16:00 Šiandien
16:25 „Kriminalinė Rusija“
17:05 „Tyrimą atliko...“
18:00 Naujos rusiškos sensacijos
19:00 Savaitės apžvalga
20:15 „Tu nepatikėsi!“
21:05 „Žvaigždės susiėjo“
22:55 Aštraus siužeto serialas „Gatvių įstatymai“
00:55 Aštraus siužeto serialas „Kelių patrulis - 4“
04:35 Komedija. „Sėkmingi mainai“
Šiandien - 10-23
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:25 Serialas „Paslėptų kamerų agentūra“
11:00 Aštraus siužeto serialas „Bombila. Tęsinys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 „Susitikimo vieta“
17:00 Premjera. Serialas „Advokatas“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu“
20:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Policininko žmona“
23:00 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai-2“
00:00 „Dienos apžvalga“
00:30 „Pozdniakovas“
00:45 Detektyvinis serialas „Voratinklis-8“
02:50 „Susitikimo vieta“
04:35 „Žvaigždės susiėjo“
Rytoj - 10-24
05:15 „Rusiškos skyrybos“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:25 Premjera. Serialas „Paslėptų kamerų agentūra“
11:00 Aštraus siužeto serialas „Bombila. Tęsinys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 „Susitikimo vieta“
17:00 Premjera. Serialas „Advokatas“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu“
20:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Policininko žmona“
23:00 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai-2“
00:00 „Dienos apžvalga“
00:30 Detektyvinis serialas „Voratinklis-8“
02:30 „Susitkimo vieta“
04:20 Buto klausimas
Poryt - 10-25
05:15 „Rusiškos skyrybos“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Medicinos paslaptis“
07:05 „Dalykiškas NTV rytas“
08:00 Šiandien
08:05 „Dalykiškas NTV rytas“
09:00 Serialas „Muchataro sugrįžimas-2“
10:00 Šiandien
10:25 Premjera. Serialas „Paslėptų kamerų agentūra“
11:00 Aštraus siužeto serialas „Bombila. Tęsinys“
12:00 „Prisiekusiųjų teismas“
13:00 Šiandien
13:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
14:00 „Susitikimo vieta“
16:00 Šiandien
16:30 „Susitikimo vieta“
17:00 Premjera. Serialas „Advokatas“
19:00 Šiandien
19:50 Premjera. „Speciali laida“ su Vadimu Takmenevu“
20:50 Premjera. Aštraus siužeto serialas „Policininko žmona“
23:00 Aštraus siužeto serialas „Jūrų velniai. Viesulas. Likimai-2“
00:00 „Dienos apžvalga“
00:15 Detektyvinis serialas „Voratinklis-8“
02:30 „Susitikimo vieta“
04:20 Sodininkų atsakas