NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-16
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Advokatas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Advokatas“
07:00 Šiandien
07:05 Serialas „,Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:20 Aštraus siužeto serialas „Brolija-2“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 Filmas „Fokusininkas“
15:00 Šiandien
15:25 Serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
17:05 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
18:50 Aštraus siužeto serialas „Voratinklis-9”
20:40 Detektyvinis serialas „Teisingas mentas-8“
22:45 Dienos apžvalga
23:15 Pozdniakovas
23:25 Detektyvinis serialas „Valstybinė apsauga“
01:20 Detektyvas „Meškos grybšnis“
Rytoj - 01-17
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Advokatas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Advokatas“
07:00 Šiandien
07:05 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:20 Serialas „Brolija-2“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:05 Susitikimo vieta
15:00 Šiandien
15:25 Serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
17:05 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
18:50 Aštraus siužeto serialas „Voratinklis-9”
20:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Teisingas mentas-9“
22:45 Dienos apžvalga
23:15 Detektyvinis serialas „Valstybinė apsauga“
01:05 Susitikimo vieta
03:05 Buto klausimas
04:05 „Gyvas ir negyvas maistas“ S. Maloziomovo mokslinis tyrimas“
Poryt - 01-18
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Advokatas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Advokatas“
07:00 Šiandien
07:05 Serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:20 Serialas „Brolija-2“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 Susitikimo vieta
15:00 Šiandien
15:25 Serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
17:05 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
18:50 Aštraus siužeto serialas „Voratinklis-9”
20:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Teisingas mentas-9“
22:45 Dienos apžvalga
23:15 Detektyvinis serialas „Valstybinė apsauga“
01:05 Susitikimo vieta
03:10 „Sodininkų atsakas“
04:10 Apžvalginis žurnalas „Poetas Petruška“
Kt - 01-19
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Advokatas“
06:00 Šiandien
06:05 Serialas „Advokatas“
07:00 Šiandien
07:05 Serialas. „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:20 Serialas „Brolija-2“
11:00 „Prisiekusiųjų teismas“
12:00 Šiandien
12:30 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 Susitikimo vieta
15:00 Šiandien
15:25 Serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-11“
17:05 „Kalbame ir rodome“
18:00 Šiandien
18:50 Aštraus siužeto serialas „Voratinklis-9”
20:40 Premjera. Detektyvinis serialas „Teisingas mentas-8“
22:45 Dienos apžvalga
23:15 Detektyvinis serialas „Valstybinė apsauga“
01:00 Susitikimo vieta
03:00 „Naujametinė Senio Šalčio kelionė“
04:00 Dvigubi standartai