LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-02
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-s. (kart.
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Meteoras (Meteor)
12:00 Dokumentinio kino vakaras. Apokalipsė. Hitleris (Apocalypse. Hitler)
13:00 Naisių vasara
13:30 Naisių vasara
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:00 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:30 Bėdų turgus
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Meteoras (Meteor)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Emigrantai
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:00 s. (kart.)
00:30 Senis (Der Alte)
01:40 Programos pabaiga
Rytoj - 09-03
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Meteoras (Meteor)
12:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.)
12:55 Lašas po lašo. Aplinkosauginių aktualijų laida (kart.)
13:00 Naisių vasara
13:30 Naisių vasara
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:00 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Meteoras (Meteor)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Premjera. Meteoras (Meteor)
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:30 Senis (Der Alte)
01:40 Programos pabaiga
Poryt - 09-04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Meteoras (Meteor)
11:50 Meteoras (Meteor)
12:45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.)
13:00 Naisių vasara
13:30 Naisių vasara
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
18:55 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Mūsų motinos, mūsų tėvai (Generation War / Unsere Mütter, unsere Väter)
22:00 Loterija "Perlas"
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:30 Senis (Der Alte)
01:40 Programos pabaiga
Pn - 09-05
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Stilius
12:00 Skonio improvizacija. Kulinarijos laida. Veda Arnas Mazėtis (kart.)
13:00 Naisių vasara
13:30 Naisių vasara
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
19:15 Žingsnis po žingsnio
19:30 Taip
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Koncertas. "Myliu"
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Koncertas. "Myliu"
23:00 13 (Trylika) (13)
00:50 Senis (Der Alte)
02:00 Programos pabaiga