LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-28
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
06:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
07:45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Premjera. Mūsų kaimynai marsupilamiai (Marsupilami 3/Nos voisins les marsupilamis/Our Neighbours, The Marsupilamis)
09:30 Pasimatuok profesiją
10:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
11:10 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
11:40 Mokslo ekspresas
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvenimo kelias (Life Story )
12:55 Inspektorius Luisas 4 (Lewis 4)
Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. 2009 m. N-7. 4/2 s.
14:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
15:00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
18:40 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Muzikinis projektas "Dainų daina"
23:15 Da Vinčio demonai 1 (Da Vinci's Demons 1)
01:00 Inspektorius Luisas (Lewis)
02:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
03:45 Muzikinis projektas "Dainų daina". Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD (kart.)
Rytoj - 03-29
05:00 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
05:25 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
08:30 Girių horizontai
09:00 Premjera. Animalija (Animalia)
09:25 Premjera. Vakavilis (Wakkaville)
09:50 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Verbų sekmadienis
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabioji Indija (Wildest India)
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
14:40 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 LKL "Žvaigždžių diena"
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Giminės po 20 metų
21:50 Šokis ant ašmenų (Dancing on the Edge)
23:30 Šventė Kvėdarnoje
00:20 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
01:55 Pinigų karta. Veda Andrius Tapinas. (kart.)
02:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
03:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
04:15 Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. 2011 m. 2 s. (kart.)
04:50 From Paddington)
Poryt - 03-30
05:20 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė (The Royal)
10:40 Premjera. Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca)
11:30 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:30 Tautos balsas. HD (kart.)
13:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Premjera. Akis už akį 5 (Leverage 5)
17:45 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD."
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Putino sistema (The Putin System)
00:00 Vakaro žinios
00:25 Sportas
00:28 Orai
00:30 Akis už akį 5 (Leverage 5)
01:15 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD (kart.)
01:45 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:35 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
An - 03-31
05:20 Tautos balsas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė 6 (The Royal 6) Serialas. Didžioji Britanija. 2007 m. 6/8 s.
10:40 Premjera. Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca)
11:30 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD (kart.)
13:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Premjera. Akis už akį 5 (Leverage 5)
17:45 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD."
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Specialus tyrimas
22:20 Istorijos detektyvai
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Akis už akį 5 (Leverage 5)
00:30 Muzikinis projektas „Dainų daina“. HD (kart.)
00:55 Pasaulio dokumentika. Įstabioji Indija (Wildest India)
01:45 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:35 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)