LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (tęsinys, kart.)
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
10:50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
11:45 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir Veda Edita Mildažytė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Premjera. Artistas (The Artist)
Romantinė drama. Prancūzija. 2011 m. N-7. Rež. Mišelis Hazanavičius. HD (subtitruota
00:30 Trumposios žinios
00:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Šiandien - 02-23
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (tęsinys, kart.)
05:25 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
10:50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
11:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD.
22:45 Trumposios žinios
22:50 Premjera. Pogrindis (Underground)
01:35 Trumposios žinios
01:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.)
Rytoj - 02-24
05:00 LRT radijo žinios
05:05 „Eurovizija 2017". Nacionalinė atranka. Veda Ieva Stasiulevičiūtė ir Gabrielė Martirosianaitė. HD (tęsinys, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
10:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Ten, kur namai 4 (A Place to Call Home 4)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Muškietininkai 2 (The Musketeers 2)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Pasienis (The Border)
00:35 Trumposios žinios
00:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 4 s. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Eurovizija 2017". Nacionalinė atranka. Veda Ieva Stasiulevičiūtė ir Gabrielė Martirosianaitė. HD (kart.)
Poryt - 02-25
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)
07:25 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:55 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės (Weird Wonders of the World 1)
13:05 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija (Hidden India)
14:05 Džesika Flečer (Murder, She Wrote 1)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Klausimėlis.lt. HD.
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Eurovizija 2017"
22:50 Trumposios žinios
22:55 Premjera. Viena diena (One Day)
00:45 Trumposios žinios
00:50 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (Weird Wonders of the World 1)
01:40 Pasaulio dokumentika. Slėpiningoji Indija (Hidden India)
02:35 Džesika Flečer (Murder, She Wrote 1)
04:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
04:45 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.)