LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-03
05:15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Imperija (Empire )
12:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
13:15 Klausimėlis.lt.
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 17, 18 s. HD.
15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
17:35 Meilė kaip mėnulis
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Premjera. Aguonų laukas (The Crimson Field)
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Roninas (Ronin)
00:45 Auksinis balsas
01:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
03:35 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 17, 18 s. HD (kart.)
04:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
Rytoj - 07-04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
07:40 Rojus Lietuvoj
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:25 Premjera. Animalija (Animalia)
09:50 Juozas Paukštelis
11:05 Mūsų miesteliai
12:00 Šv
13:45 Šerloko Holmso sugrįžimas (The Return of Sherlock Holmes)
14:40 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (subtitruota)
15:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. N-7. HD.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
17:55 Bėdų turgus
18:45 Delfinai ir žvaigždės
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Ginto Abariaus dainos
23:05 Už borto (Overboard)
00:55 Koncertas „Broliai“. Grupė „Skylė“."
02:30 Šerloko Holmso sugrįžimas (The Return of Sherlock Holmes)
03:20 Klausimėlis.lt. (kart.)
03:35 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (subtitruota, kart.)
04:00 Ginto Abariaus dainos. HD (kart.)
Poryt - 07-05
05:40 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.)
06:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
07:15 Šventadienio mintys
07:40 Rojus Lietuvoj
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:25 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą (The Jungle Bunch To The Rescue!)
09:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
09:50 Mažasis princas (The Little Prince)
10:15 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:25 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:55 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingoji Afrika (Wildest Africa)
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3)
14:40 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
15:05 Pinigų karta
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
17:00 Keliai
17:30 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD."
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Lietuvių tautinio kostiumo konkursas. Šventinis renginys „Išausta tapatybė“."
23:00 Lietuviško kino vakaras
00:30 Žagarės vyšnių festivalis 2014
01:30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3)
03:05 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD (kart.)
04:50 Mūsų miesteliai. Ylakiai. III dalis. Aut. Nijolė Baužytė. (kart.)
Pr - 07-06
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt.
06:20 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (subtitruota, kart.)
06:45 Delfinai ir žvaigždės
08:15 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
09:20 Mažoji ledi (Die Kleine Lady/The Little Lady)
11:05 Istorijos detektyvai
11:55 Lietuvos Valstybės diena
12:30 Valstybės diena
13:35 Premjera
14:30 Epochų ženklai
15:00 Premjera
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:10 Ginto Abariaus dainos. HD (kart.)
18:10 Premjera
19:30 „Tautiška giesmė aplink pasaulį 2015“. Ilgiausios lietuviškos trispalvės išskleidimo ir šventinio renginio tiesioginė transliacija iš Palangos."
21:00 „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“. Stabtelk ir sugiedok „Tautišką giesmę“."
21:05 Loterija „Perlas“."
21:10 Panorama
21:32 Sportas
21:37 Orai
21:39 Loterija „Perlas“."
21:40 Šventinė audiovizualinė 3D projekcija „Mes stiprūs, Lietuva!“ LDK Valdovų rūmų kieme.
22:00 „EXPO Milano 2015“ atidarymo koncertas Milano katedros aikštėje.
00:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
00:45 1410 m. Žinomas nežinomas Žalgiris. Dokumentinis filmas. Rež. Aleksandras Matonis. 2013 m. (kart.)
02:05 Tvirtovė. Dokumentinis filmas. Aut. Rimas Bružas. 2015 m. N-7. HD (kart.)
03:00 Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys. Dokumentinis filmas. Aut. Edita Mildažytė. 2014 m. HD (kart.)
04:00 Epochų ženklai. Dokumentinis filmas. Rež. Algis Kuzmickas. 2013 m. (kart.)
04:25 Koncertas „Broliai“. Grupė „Skylė“. (kart.)