LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas (tęsinys, kart.)
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
11:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Premjera. Dasleriai. Amžini varžovai (Die Dasslers. Pioniere, Bruder und Rivalen/Rivals Forever - The Sneaker Battle)
00:25 Trumposios žinios
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Šiandien - 05-25
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
05:25 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
11:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
11:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 2 (2 Fast 2 Furious)
23:15 Trumposios žinios
23:20 Premjera. Išduota draugystė (Verratene Freunde)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Laimė būti kartu. Dokumentinis filmas. Scen. aut. Aušra Eidukaitytė, rež. Juozas Sabolius. 2017 m. (kart.)
Rytoj - 05-26
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (tęsinys, kart.)
05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
11:00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Muškietininkai 3 (The Musketeers 3)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Žmogus su plieniniais kumščiais (The Man with The Iron Fists)
00:20 Trumposios žinios
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (kart.)
Poryt - 05-27
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:00 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)
07:25 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:55 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Maži, bet ypatingi. vėžliai (Little Matters. Turtles)
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Masinis rūšių išnykimas. Ant katastrofos slenksčio (Mass Extinction. Life on The Brink)
14:05 Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
16:30 Sveikinimų koncertas
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė (subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Ko laukti, kai laukies (What to Expect When You're Expecting)
00:35 Trumposios žinios
00:40 Greiti ir įsiutę 2 (2 Fast 2 Furious)
02:25 Klausimėlis.lt. HD.
02:40 Pasaulio dokumentika. Maži, bet ypatingi. vėžliai (Little Matters. Turtles)
03:30 Pasaulio dokumentika. Masinis rūšių išnykimas. Ant katastrofos slenksčio (Mass Extinction. Life on The Brink)
04:25 Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2). Kriminalinis serialas. JAV. 1985–1986 m. N-7. 2/12, 2/13 s. HD (kart.