LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-27
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Mūsų miesteliai. Smalininkai. 1 d. Aut. Nijolė Baužytė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2 (Marsupilami 2/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija 2 (Dance Academy 2)
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2)
11:25 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
12:15 Specialus tyrimas
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
HD.
15:00 Žinios
15:10 Giminės
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:00 Sportas
19:03 Orai
19:10 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:55 Aktualus interviu
21:03 Sportas
21:08 Orai
21:10 Loterija „Jėga“."
21:15 Stilius
22:00 Trumposios žinios
22:05 Išmuštieji iš vėžių (Dazed and Confused)
23:45 Trumposios žinios
23:50 Senis (Der Alte)
00:50 Klausimėlis.lt. HD.
01:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
03:03 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras
Rytoj - 07-28
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2 (Marsupilami 2/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Argentina – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Buenos Airių. (kart.)
11:25 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:00 Sportas
19:03 Orai
19:10 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:55 Aktualus interviu
21:03 Sportas
21:08 Orai
21:10 Loterija „Jėga“."
21:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. Veda Virginijus Savukynas."
22:05 Trumposios žinios
22:10 Kraujo broliai (Blutsbrueder Teilen Alles/Our Big Time)
23:40 Trumposios žinios
23:45 Senis (Der Alte)
00:45 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
01:35 „Antis“ Trakų pilyje. Atsisveikinimo koncertas. (kart.)
03:20 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
Poryt - 07-29
05:00 LRT radijo žinios
05:05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD (kart., tęsinys)
05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 2 (Marsupilami 2/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija 2 (Dance Academy 2)
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2)
11:25 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
12:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. Veda Virginijus Savukynas. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi.
16:00 Senis (Der Alte)
16:45 Klausimėlis.lt. HD.
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
18:30 Šiandien. Aktualijų laida . (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Trumposios žinios
22:40 Sugrįžimas (Homecoming)
00:15 Trumposios žinios
00:20 Senis (Der Alte)
01:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD (kart.)
Št - 07-30
05:00 Dainos prie jūros (kart.)
05:15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (subtitruota)
06:30 Rojus Lietuvoj
07:30 Mūsų miesteliai
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Gėlių odisėjos (Plant Odysseys)
12:55 Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje (Earths' Natural Wonders)
13:50 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
15:40 Klausimėlis.lt. HD.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
17:55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Australija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš San Paulo. Pertraukoje – Šiandien. Aktualijų laida . (su vertimu į gestų...
20:00 Klausimėlis.lt. HD.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Jūros šventė 2015
22:20 Dainos prie jūros
22:35 Trumposios žinios
22:40 Premjera. Maiklas Džeksonas (Maicol Jecson / Moonwalking Distance)
00:05 Trumposios žinios
00:10 Pasaulio dokumentika. Gėlių odisėjos (Plant Odysseys)
01:05 Pasaulio dokumentika. Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje (Earths' Natural Wonders)
02:00 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
03:45 Jūros šventė 2015. Dalyvauja Merūnas Vitulskis, Linas Adomaitis ir Aleksandras Rybakas.(kart.)