LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-02
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Gamtos inspektoriai
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos"
Veda Ignas Andriukevičius.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Kazino (Casino)
01:40 Trumposios žinios
01:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos". Veda Ignas Andriukevičius. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Veda Giedrius Savickas ir Andrius Rožickas. HD (kart.)
Rytoj - 12-03
05:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:25 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (The New Adventures of Peter Pan 2)
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (Marsupilami 3/Nos voisins les marsupilamis/Our Neighbours, The Marsupilamis)
08:15 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
08:30 Girių horizontai
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Plėšrūnai (The Hunt)
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didysis Azijos penketas (The Big Five of Asia / Big Five von Asien)
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Auksinis balsas
22:55 Trumposios žinios
23:00 Premjera. Nemiegantys Siatle (Sleepless in Seattle)
00:45 Trumposios žinios
00:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai (The Hunt)
01:40 Pasaulio dokumentika. Didysis Azijos penketas (The Big Five of Asia / Big Five von Asien)
02:35 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
04:20 Klausimėlis.lt. HD.
04:35 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
Poryt - 12-04
05:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (The New Adventures of Peter Pan 2)
09:25 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvenimas ore (Life in the Air)
13:55 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:30 Karinės paslaptys
17:15 Lietuvos humoro lyga
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Premjera. Seserų Fontanų siuvykla
22:50 Trumposios žinios
22:55 Kino žvaigždžių alėja. Marija, Škotijos karalienė
01:05 Trumposios žinios
01:10 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
02:05 Pasaulio dokumentika. Gyvenimas ore (Life in the Air)
02:55 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
04:35 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
Pr - 12-05
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
11:45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Savanoriai"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Premjera. Fidelis Kastras. Kino kronikose įamžinti kadrai
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė (Borgen)
00:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)