LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-19
05:50 Programos pradžia
06:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida (kart.)
07:00 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
07:55 Pagalbos ranka
08:25 Gimtoji žemė
09:00 Džeronimas (Geronimo Stilton 2)
09:25 Premjera. Mažasis princas (The Little Prince)
09:50 Premjera. Aviukas Šonas (Shaun the Sheep 4)
10:00 Linksmoji knyga
10:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
11:30 Durys atsidaro
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu (Through the Wormhole with Morgan Freeman)
13:00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2014"
Veda Ignas Krupavičius.
15:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota)
15:30 Pasaulio panorama
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:05 Orai
16:10 Sveikinimų koncertas
18:30 Bėdų turgus
19:30 Auksinės rankos
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Velyknakčio liturgija
23:30 Tu pabūk su manimi
01:30 Pabaiga
Rytoj - 04-20
05:50 Programos pradžia
06:00 Kas nor dainuotie
06:25 Kas pakorė sūpuoklėles
07:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
07:55 Girių horizontai
08:25 Kaimo akademija
09:00 Džeronimas (Geronimo Stilton 2)
09:25 Premjera. Mažasis princas (The Little Prince)
09:50 Premjera. Aviukas Šonas (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija (subtitruota)
10:30 Premjera. Aviukas Šonas (Shaun the Sheep 4)
10:45 Klausimėlis.lt
11:00 Mokslo ekspresas
11:15 Velykų Šv. Mišios iš Romos Šv. Petro aikštės.
13:00 Urbi et Orbi
13:30 Šventadienio mintys
14:00 Pranciškus - Naujojo pasaulio popiežius (Francis. The Pope from the New World)
15:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (Agatha Christie. Poirot 3)
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:05 Orai
16:10 Tarptautinės standartinių ir Lotynų Amerikos sportinių šokių varžybos "Alytus Open 2014"
18:30 Premjera. Rožinė pantera 2 (The Pink Panther 2)
20:30 Panorama
20:40 Sportas
20:43 Orai
20:50 Savaitė
21:20 Gyčio Paškevičiaus jubiliejinis koncertas "Laiko traukiniai"
00:05 Kelias į 2014 pasaulio futbolo čempionatą
00:35 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (Agatha Christie. Poirot 3)
01:35 Pabaiga
Poryt - 04-21
05:50 Programos pradžia
06:00 Velykų rytą lelija pražydo
06:20 Pavasaris pavandenis
07:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.)
08:00 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
09:00 Džeronimas (Geronimo Stilton 2)
09:25 Premjera. Džiunglių būrys. Gelbstint Ledo šalį (Jungle Bunch. Back to The Ice Floe)
10:30 Bebriuko nuotykiai (Meche Blanche. Les aventures du petit castor / White Tuft, the Little Beaver)
12:00 Jonas Paulius II
14:00 Premjera. Baronas Miunhauzenas (Baron Münchhausen / Baron on the Cannonball)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Velykinis koncertas "Tai darykite mano atminimui"
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Leprekonų medžioklė (Chasing Leprechauns)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Premjera. Leprekonų medžioklė (Chasing Leprechauns)
23:00 Jonas Paulius II. Ieškojau jūsų... (Jan PaweB II. SzukaBem Was... / I Have Been Looking For You...) Lenkija. 2011 m. (kart.)
01:00 Pabaiga
An - 04-22
05:50 Programos pradžia
06:00 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei)
10:00 Premjera. Miestelio ligoninė (The Royal 6)
11:00 Rožinė pantera 2 (The Pink Panther 2)
12:50 Lašas po lašo. Aplinkosauginių aktualijų laida (kart.)
12:55 Pasaulio panorama (kart.)
13:25 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.)
13:55 Laba diena, Lietuva
14:00 Žinios
14:05 Orai
14:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Žinios
15:40 Sportas
15:45 Orai
15:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:45 Orai
18:50 Premjera. Naisių vasara.
19:20 Įžiebkime viltį kartu. "Carito" labdaros akcija.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:55 Verslas
21:00 Kultūra.
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:15 Įžiebkime viltį kartu. "Carito" labdaros akcija.
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Įžiebkime viltį kartu. "Carito" labdaros akcija.
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:30 Senis (Der Alte)
01:40 Pabaiga