LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-30
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
11:05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos“. Veda Ignas Andriukevičius."
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Uždaras ratas
(Le premier cercle/Inside Ring) Trileris. Prancūzija. 2009 m. N-14. Rež. Laurent Tuel. HD.
00:20 Trumposios žinios
00:25 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos“. Veda Ignas Andriukevičius. (kart.)
03:55 Auksinis balsas. Muzikinis projektas. Veda Giedrius Savickas ir Andrius Rožickas. HD (kart.)
Rytoj - 10-01
05:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
07:25 Premjera. Lesė (Lassie)
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (Marsupilami 3/Nos voisins les marsupilamis/Our Neighbours, The Marsupilamis)
08:15 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
08:40 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų tėvai (Animal Super Parents)
13:55 Šerloko Holmso sugrįžimas (The Return of Sherlock Holmes)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
16:30 Sveikinimų koncertas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Auksinis balsas
22:55 Trumposios žinios
23:00 Premjera. Mėnesienos magija (Magic in The Moonlight)
00:35 Trumposios žinios
00:40 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų tėvai (Animal Super Parents)
02:30 Šerloko Holmso sugrįžimas (The Return of Sherlock Holmes)
04:15 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
04:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
Poryt - 10-02
05:15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai (The New Adventures of Peter Pan)
09:25 Premjera. Zoro kronikos (Zorro The Chronicles)
09:50 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Galapagai. Pokyčiai salose (Galapagos – Islands of Change)
14:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Vėliavnešiai
16:30 Tikri vyrai
17:15 Lietuvos humoro lyga
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Koncertas, skirtas Policijos – Angelų sargų, dienai
22:30 Trumposios žinios
22:40 Ponas Bynas (Bean)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Naujoji lietuvių dokumentika. Mariupolis. Dokumentinis filmas. Prancūzija, Lietuva, Ukraina, Vokietija. 2016 m. N-14. Rež. Mantas Kvedaravičius. HD (kart.)
01:45 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
02:40 Pasaulio dokumentika. Galapagai. Pokyčiai salose (Galapagos – Islands of Change)
03:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
Pr - 10-03
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
11:45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nematoma Lietuvos istorija
22:25 Trumposios žinios
22:30 Premjera. Panorama. Terorizmo voratinklis Europoje (Panorama. Inside Europe's Terror Attacks)
23:30 Trumposios žinios
23:35 Premjera. Valdžios tvirtovė (Borgen)
00:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nematoma Lietuvos istorija. HD (kart.)