LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-28
05:35 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė 3 (The Royal 3) Serialas. Didžioji Britanija. 2004 m. 3/4 s.
10:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
11:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
12:20 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
13:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Hartlando užuovėja 6 (Heartland 6)
17:00 Premjera. Akis už akį 3 (Leverage 3)
17:45 Premjera. Naisių vasara 6.
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera. Ten, kur namai 1 (A Place to Call Home 1)
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
Veda Edvardas Žičkus. HD.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas
22:45 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Ten, kur namai 1 (A Place to Call Home 1)
00:35 Senis (Der Alte)
01:35 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:20 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Rytoj - 01-29
05:05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė 3 (The Royal 3) Serialas. Didžioji Britanija. 2004 m. 3/5 s.
10:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
11:30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
12:45 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
13:05 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 m. 1 dalis. (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Premjera. Hartlando užuovėja 7 (Heartland 7)
17:00 Premjera. Akis už akį 3 (Leverage 3)
17:45 Premjera. Naisių vasara 6.
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Premjera. Ten, kur namai 1 (A Place to Call Home 1)
19:30 Tikri vyrai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Premjera. Laiškas Evai (Carta a Eva/Letter for Evita)
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Ten, kur namai 1 (A Place to Call Home 1)
00:35 Senis (Der Alte)
01:35 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:30 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
04:20 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
Poryt - 01-30
05:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
09:50 Miestelio ligoninė 3 (The Royal 3) Serialas. Didžioji Britanija. 2004 m. 3/6 s.
10:40 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (kart.)
11:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
12:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
13:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. 2015 m. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. 3 s. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Premjera. Hartlando užuovėja 7 (Heartland 7)
17:00 Premjera. Akis už akį 3 (Leverage 3)
17:45 Tautos balsas
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Delfinai ir žvaigždės
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:55 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Avinėlių tylėjimas (The Silence Of The Lambs)
00:35 Senis (Der Alte)
01:35 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:30 Tautos balsas. HD (kart.)
04:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas. (kart.)
Št - 01-31
05:40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
06:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
07:45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Premjera. Mūsų kaimynai marsupilamiai (Marsupilami 3/Nos voisins les marsupilamis/Our Neighbours, The Marsupilamis)
09:25 Premjera. Animalija (Animalia)
09:50 Džeronimas (Geronimo Stilton)
10:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
11:10 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
11:40 Mokslo ekspresas
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios migracijos (Great Migrations)
13:00 Inspektorius Luisas 2 (Lewis 2)
14:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
15:00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 m. 2 dalis.
16:00 Žinios. Orai. (Su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Sveikinimų koncertas
18:40 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:55 Orai
21:00 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka. Veda Arūnas Valinskas ir Simona Nainė. HD."
22:40 Mistinė pica (Mystic Pizza)
00:30 Senis (Der Alte)
01:30 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 m. 2 dalis. (kart.)
02:25 Inspektorius Luisas 2 (Lewis 2)
04:00 „Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka. Veda Arūnas Valinskas ir Simona Nainė. HD (kart.)