LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Pr - 07-28
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu (Through the Wormhole with Morgan Freeman 2)
12:00 Šiaurietiškas būdas (Ziemelu puse / The Nordic Style)
12:30 Myliu Klaipėdą. Dokumentinis filmas. 2014 m. (kart.)
13:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida (kart.)
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Taip. Ne. TV žaidimas (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Stilius
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
23:30 Vakaro žinios
23:45 Užsienio naujienos
23:50 Sportas
23:55 Orai
00:00 Rojus Lietuvoj
01:00 Šnipai (Spooks)
Kriminalinis serialas. Didžioji Britanija. 2002-2011 m. N-7. 44 s.
02:00 Senis (Der Alte)
03:10 Pabaiga
Šiandien - 07-29
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer)
12:00 Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto užrašai (Neogološena vijna. Zapiski dokumentalista)
13:30 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Pagalbos ranka
17:30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Bėdų turgus
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Emigrantai
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga
Rytoj - 07-30
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer)
12:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. HD (kart.)
12:50 Lašas po lašo. Aplinkosauginių aktualijų laida (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Istorijos detektyvai
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer 2)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida.
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga
Poryt - 07-31
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer 2)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.)
12:45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. HD (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Auksinės rankos
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer 2)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Specialus tyrimas
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga