LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
05:00 Kelionės su „Istorijos detektyvais". Veda Virginijus Savukynas. (kart.)
05:45 Klausimėlis.lt. HD.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)
09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nilas. Didingoji upė (Nile - The Ultimate River)
Dokumentinis serialas. Austrija. 2014 m. 1 d. Mėnulio kalnai (Mountains of The Moon
13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais"
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
21:50 Trumposios žinios
21:55 Premjera. Karalienės sesuo (The Other Bolyen Girl)
23:50 Trumposios žinios
23:55 Kino žvaigždžių alėja. Alonzanfanas (Allonsanfan)
01:45 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)
02:40 Pasaulio dokumentika. Nilas. Didingoji upė (Nile - The Ultimate River)
03:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
Rytoj - 04-24
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
05:30 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
11:45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Dėmesio centre
22:05 Trumposios žinios
22:10 Černobylis. po 30 metų. Žmonijos branduolinis paveldas (Chernobyl. 30 Years On. Mankind's Nuclear Heritage )
23:05 Trumposios žinios
23:10 Premjera. Medičiai, Florencijos valdovai (Medici. Masters of Florence)
00:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais". Veda Virginijus Savukynas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
Poryt - 04-25
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
11:45 Černobylis. po 30 metų. Žmonijos branduolinis paveldas (Chernobyl. 30 Years On. Mankind's Nuclear Heritage )
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Drakula (Dracula)
00:10 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)
Tr - 04-26
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (tęsinys, kart.)
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
11:45 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Pranciškus Asyžietis (Francesco / Francis of Assisi )
00:20 Trumposios žinios
00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)