LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-23
05:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 (The New Adventures of Peter Pan 2)
09:25 Džiunglių knyga 1 (Jungle Book 1)
09:40 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:50 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Speciali žinių laida
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Islandija. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje (Iceland – A Wild Life)
13:55 Speciali žinių laida
14:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:30 Tikri vyrai
17:15 Lietuvos humoro lyga
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
Veda Rita Miliūtė.
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 LR Seimo rinkimų II turo rezultatai. Speciali laida. Veda Edmundas Jakilaitis.
23:00 Kino žvaigždžių alėja. Nepaprastos istorijos (Tales of Mystery and Imagination / Histoires extraordinaires))
01:00 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta (Wildest Middle East )
01:55 Pasaulio dokumentika. Islandija. Gyvenimas ugnikalnio papėdėje (Iceland – A Wild Life)
02:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
04:35 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
Rytoj - 10-24
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Po Seimo rinkimų II turo. Politikų spaudos konferencijos LDK Valdovų rūmuose. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
12:00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų kalbą)
12:25 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:14 Loterija „Jėga"
21:15 LRT forumas. Veda Edmundas Jakilaitis. HD.
22:10 Trumposios žinios
22:15 Nematoma Lietuvos istorija
23:10 Trumposios žinios
23:15 Premjera. Valdžios tvirtovė (Borgen)
00:15 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
00:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos". Veda Ignas Andriukevičius. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nematoma Lietuvos istorija. HD (kart.)
Poryt - 10-25
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Nematoma Lietuvos istorija. HD (kart.)
11:45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Bodo (Bodo)
00:25 Septynios Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
Tr - 10-26
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (tęsinys, kart.)
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
10:50 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Italų kino magija. Premjera. Tegyvuoja Italija (Viva l'Italia)
00:40 Trumposios žinios
00:45 Klausimėlis.lt. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)