LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-31
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Finalas. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
11:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:20 Jos istorija. Moterų galia (Her Story. The Female Revolution)
13:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
15:45 Muškietininkai (The Musketeers)
Nuotykių serialas. Didžioji Britanija. 2014 m. N-7. 3, 4 s. HD.
17:35 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Koncertas „Dainuoju su meile. Ona Kolobovaitė“."
22:35 Trumposios žinios
22:40 Žaidimas (The Game)
23:35 Trumposios žinios
23:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
00:25 Septynios Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Muškietininkai (The Musketeers)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Muškietininkai (The Musketeers)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
Rytoj - 06-01
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1)
12:15 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
15:45 Muškietininkai (The Musketeers)
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Stilius
22:15 Trumposios žinios
22:20 Modestas Paulauskas
23:20 Trumposios žinios
23:25 Žaidimas (The Game)
00:15 Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Muškietininkai (The Musketeers)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Muškietininkai (The Musketeers)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
Poryt - 06-02
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1)
12:15 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
15:45 Muškietininkai (The Musketeers)
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:00 Sportas
19:03 Orai
19:10 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Specialus tyrimas
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Trečiojo reicho žlugimas (Der Untergang/The Downfall)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Muškietininkai (The Musketeers)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Muškietininkai (The Musketeers)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
Pn - 06-03
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1)
12:15 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
15:45 Muškietininkai (The Musketeers)
17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:05 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Sudegintos sielos (Die Seelen im Feuer / Burning Souls)
00:40 Trumposios žinios
00:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Muškietininkai (The Musketeers)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Muškietininkai (The Musketeers)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 11 s. 2016 m. (kart.)