LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-17
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
11:50 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 114 s. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Svetimšalė 2 (Outlander 2)
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
Rytoj - 08-18
05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:30 Trumposios žinios
22:35 Bornas. Galutinis tikslas (The Bourne Ultimatum)
00:30 Lietuva mūsų lūpose
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir Veda Edita Mildažytė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Edeno sodas. Drama. Rež. Algimantas Puipa. Vaidina J. Budraitis, V. Kuodytė, V. Mainelytė, V. Paukštė, G. Balandytė, V. Petkevičius ir kt. 2015 m. HD (kart.)
Poryt - 08-19
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)
07:20 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:50 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. Andrioniškis
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
14:05 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Ir tegul skamba...
22:30 Trumposios žinios
22:35 Nevaldomas (Incontrolable / The Incontrollable)
00:00 Trumposios žinios
00:05 Premjera. Naujas puikus pasaulis (Brave New World)
01:35 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povilionienė. HD (kart.)
02:35 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
04:25 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3). Kriminalinis serialas. JAV. N-7. 3/14, 3/15 s. HD (kart.
Se - 08-20
05:05 Mūsų miesteliai. Andrioniškis. 2 d. Aut. Nijolė Baužytė. 2017 m. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Laumės juosta 2017
10:25 Baltoji gyvatė (Die weisse Schlange / The White Snake)
12:00 Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus
13:40 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė (Agatha Christie's Marple 3/1 Nemesis)
15:15 Folčio viešbutis 2 (Fawlty Towers 2)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota)
19:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai"
21:55 Trumposios žinios
22:00 Premjera. Denis Kolinsas (Danny Collins (Imagine))
23:45 Trumposios žinios
23:50 Premjera. Skyrybų košmaras (Break-Up Nightmare)
01:40 „Tai, kas tikra"
03:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
03:30 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė (Agatha Christie's Marple 3/1 Nemesis)