LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-27
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD (tęsinys, kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:00 Žinios
12:10 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
13:00 Žinios
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)
16:35 Premjera. Senis (Der Alte)
17:40 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD."
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Bėgantis taikinys (Hard Target)
00:25 Trumposios žinios
00:30 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Muzikinis projektas „Vario audra“. Veda Gabrielė Martirosianaitė ir Giedrius Savickas. HD (kart.)
Rytoj - 11-28
05:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
06:50 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:45 Mažasis princas (The Little Prince)
08:10 Premjera. Pasakininkas. Hanso Kristiano Anderseno šiuolaikinė klasika (The Fairytaler. The Modern Classics of Hans Christian Andersen)
08:35 Vakavilis (Wakkaville)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Didieji pasaulio išradimai (How We Invented The World)
12:55 Žinios
13:00 Pasaulio dokumentika. Pasaulis gyvūnų akimis (Inside The Animal Mind)
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
15:40 Mokslo ekspresas
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
16:45 Lietuva gali. Verslo dokumentika. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
17:15 Sveikinimų koncertas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD."
23:00 Trumposios žinios
23:05 Premjera. Laivas, kuris veža (The Boat That Rocked)
01:25 Trumposios žinios
01:30 Pasaulio dokumentika. Didieji pasaulio išradimai (How We Invented The World)
02:20 Pasaulio dokumentika. Pasaulis gyvūnų akimis (Inside The Animal Mind)
03:15 Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes)
Poryt - 11-29
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
06:55 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
07:40 Šventadienio mintys
08:05 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 1)
09:15 Vakavilis (Wakkaville)
09:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Mūsų gyvūnai
10:55 Hanso Kristiano Anderseno pasakos (Die Märchen der Hans Cristian Andersen / Hans Christian Andersen)
11:55 Žinios
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kerinti Prancūzijos gamta 2 (Wild France 2)
12:55 Žinios
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atlanto vandenynas (Atlantic)
13:55 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3)
15:30 Misija. Vilnija.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:10 Istorijos detektyvai
17:00 Speciali laida „Knygų Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje. HD."
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 „Carito“ paramos koncertas „Degu kaip žvakė“. Dalyvauja Liudas Mikalauskas, Evelina Sašenko, Martynas Levickis, Lilija Gubaidulina, Girmantė, Paulius Bagdonavičius ir...
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Savaitė
21:55 Trumposios žinios
22:00 Premjera. Gintaro kambario beieškant (Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer/The Hunt For Amber Room )
23:55 Trumposios žinios
00:00 Pasaulio dokumentika. Kerinti Prancūzijos gamta 2 (Wild France 2)
00:55 Pasaulio dokumentika. Atlanto vandenynas (Atlantic)
01:50 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3)
03:25 Speciali laida „Knygų Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje. HD (kart.)
04:15 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
Pr - 11-30
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:00 Žinios
12:10 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
13:00 Žinios
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)
16:35 Premjera. Senis (Der Alte)
17:40 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:25 Trumposios žinios
22:30 Lietuva gali
23:05 Trumposios žinios
23:10 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
00:05 Trumposios žinios
00:10 Teroras Norvegijoje. akistata su žudiku (Norway Massacre. The Killer's Mind)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)