LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-28
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 17, 18 s. 2012 m. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
12:15 Gyvenimas
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
HD.
15:00 Žinios
15:10 Giminės po 20 metų
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:00 Sportas
19:03 Orai
19:10 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD."
22:55 Trumposios žinios
23:00 Gėtė (Goethe! / Goethe In Love)
00:45 Trumposios žinios
00:50 Senis (Der Alte)
01:50 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
Rytoj - 06-29
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Mūsų miesteliai. Nemunaitis. 1 d. Aut. Nijolė Baužytė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
12:20 Istorijos detektyvai
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės po 20 metų
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Klausimėlis.lt. HD.
17:50 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:10 Sportas
18:13 Orai
18:20 Draugiškos krepšinio rungtynės. Lietuva – Naujoji Zelandija. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Stilius
21:45 Trumposios žinios
21:50 Premjera. Tarp mūsų, padavėjų (Still Waiting)
23:20 Trumposios žinios
23:25 Senis (Der Alte)
00:25 Tadas Blinda. Vaidybinis nuotykių filmas. Scen. aut. Rimantas Šavelis, rež. Balys Bratkauskas, 1972 m. 1, 2, 3, 4 s. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
Poryt - 06-30
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės po 20 metų
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Gyvenimas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:00 Sportas
19:03 Orai
19:10 Auksinis protas
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:05 UEFA EURO 2016 apžvalga
21:45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija iš Marselio. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:57 Trumposios žinios
00:00 Elitinis būrys (Tropa de Elite/Elite Squad)
02:00 Senis (Der Alte)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
Pn - 07-01
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:40 Premjera. Heidė (Heidi)
10:05 Premjera. Šokių akademija (Dance Academy)
10:35 Premjera. Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
11:25 Didysis Gregas 2 (Der Dicke 2 / The Big Greg 2)
12:20 Specialus tyrimas
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Giminės po 20 metų
16:00 Senis (Der Alte)
17:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
17:35 Klausimėlis.lt. HD.
17:50 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:10 Sportas
18:13 Orai
18:20 Draugiškos krepšinio rungtynės. Lietuva – Tunisas. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:05 UEFA EURO 2016 apžvalga
21:45 Europos futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija iš Lilio. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:57 Trumposios žinios
00:00 Drakonas (Wyvern)
01:30 Senis (Der Alte)
02:35 Klausimėlis.lt. HD.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)