LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-06
05:10 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
11:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:30 Neištesėti „Apple“ pažadai (Panorama. Apple's Broken Promise)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It Is Made 6)
17:05 Premjera. Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Emigrantai
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Stasiui Povilaičiui atminti
Švieski man vėl. Speciali laida. Veda Zita Kelmickaitė.
22:25 Trumposios žinios
22:30 Stasiui Povilaičiui atminti. Jubiliejinis koncertas „50 metų scenoje“. 2013 m."
00:30 Trumposios žinios
00:40 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
01:30 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:35 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
02:00 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Stasiui Povilaičiui atminti. Švieski man vėl. Speciali laida. Veda Zita Kelmickaitė (kart.)
Rytoj - 10-07
05:35 Stasiui Povilaičiui atminti. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
11:35 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:30 Stasiui Povilaičiui atminti. Švieski man vėl. Speciali laida. Veda Zita Kelmickaitė. (kart.)
13:30 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
13:45 Žinios
14:00 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It Is Made 6)
17:05 Premjera. Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Gyvenimas
20:10 Stasiui Povilaičiui atminti
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Stasiui Povilaičiui atminti
23:35 Trumposios žinios
23:40 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
00:30 Trumposios žinios
00:35 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
01:25 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:55 Trumposios žinios. HD (kart.)
02:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Poryt - 10-08
05:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
11:20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
12:10 Bronius Kutavičius. Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“. Tiesioginė transliacija iš Šv. Jonų bažnyčios."
12:45 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Stasiui Povilaičiui atminti. (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It Is Made 6)
17:05 Premjera. Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Specialus tyrimas
20:10 Stasiui Povilaičiui atminti
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Stasiui Povilaičiui atminti
23:50 Trumposios žinios
23:55 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
00:30 Trumposios žinios
00:35 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
01:25 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:55 Trumposios žinios. HD (kart.)
02:00 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
Pn - 10-09
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
11:35 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6 (How It Is Made 6)
17:05 Premjera. Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Slovėnija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Liublianos. HD. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:40 Trumposios žinios
23:45 Įtariamasis (Out of Time)
01:30 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:35 Berlyno policija 3 (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier 3/Crime Time. Berlin Beat 3)
02:25 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD (kart.)