LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Stilius (kart.)
12:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. HD (kart.)
12:50 Lašas po lašo. Aplinkosauginių aktualijų laida (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
15:00 Prisiminimai apie Šerloką Holmsą (The Memoirs of Sherlock Holmes)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Istorijos detektyvai
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Lietuva gali
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida.
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga
Rytoj - 07-24
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer)
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida (kart.)
12:45 Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Emigrantai
15:00 Prisiminimai apie Šerloką Holmsą (The Memoirs of Sherlock Holmes)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:30 Auksinės rankos
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Premjera. Lilehameris (Lilyhammer)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Specialus tyrimas
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Rojus Lietuvoj
00:30 Šnipai (Spooks)
01:30 Senis (Der Alte)
02:40 Pabaiga
Poryt - 07-25
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Lilehameris (Lilyhammer)
12:00 Kulinarijos laida „Skonio improvizacija" (kart.)
13:00 Rojus Lietuvoj
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Stilius (kart.)
15:00 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Specialus tyrimas
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:05 Sportas
18:10 Orai
18:15 Žingsnis po žingsnio
18:30 Naisių vasara
19:30 Taip. Ne.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Jūros šventė 2014
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Jūros šventė 2014
00:00 Senis (Der Alte)
01:15 Puaro (Agatha Christie. Poirot 1)
02:15 Pabaiga
Št - 07-26
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:15 Pagalbos ranka
06:40 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.)
07:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.)
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Premjera. Haudis Gaudis (Howdi Gaudi)
09:25 Premjera. Mažasis princas (The Little Prince 2)
09:50 Premjera. Čaplinas (Chaplin & Co)
10:00 Kulinarijos laida "Skonio improvizacija"
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
12:00 Mūsų miesteliai
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios visatos paslaptys su Morganu Frimanu (Through the Wormhole with Morgan Freeman 2)
14:00 Muzikinis projektas "Auksinis balsas"
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:05 Orai
16:10 Sveikinimų koncertas
18:30 Bėdų turgus
19:30 Stilius
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Jūros šventė 2014
00:00 Lengvi pinigai (Cash)
02:00 Pabaiga