LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-02
05:05 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
05:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt.
06:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
07:15 Šventadienio mintys
07:40 Rojus Lietuvoj
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 2 (Marsupilami 2/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
13:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Marple 4)
14:40 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
15:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Kaukazo legendos
17:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Giminės po 20 metų
Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen
21:50 Lietuviško kino vakaras. Kolekcionierė.
23:20 Akacijų alėja 2014. Koncertuoja Andrei Makarevič (Rusija)
00:00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Marple 4)
01:35 Kaukazo legendos. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)
02:20 Auksinis balsas. HD (kart.)
03:20 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
04:10 Mūsų miesteliai. Ramygala. II dalis. Aut. Nijolė Baužytė. (kart.)
Rytoj - 08-03
05:15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
12:00 Pasaulio dokumentika. Šunų ABC (Dogs 101 Season 1)
12:45 Klausimėlis.lt.
13:00 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
13:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:57 Sportas
19:00 Orai
19:05 Auksinis protas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Teisė žinoti
21:50 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
22:45 Vakaro žinios
23:00 Premjera. Hirošimos tragedijos pamokos (Hiroshima. The Aftermath)
23:50 Tikri vyrai
00:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
02:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:10 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 57, 58 s. HD (kart.)
04:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Poryt - 08-04
05:15 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
12:00 Hirošimos tragedijos pamokos (Hiroshima. The Aftermath)
12:55 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
13:45 Klausimėlis.lt.
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Stilius
21:50 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
22:45 Vakaro žinios
23:00 Alisa (Alice)
00:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
02:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:10 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 59, 60 s. HD (kart.)
04:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:45 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
Tr - 08-05
05:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
12:15 Bėdų turgus
13:05 Specialus tyrimas
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
15:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
17:30 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
21:50 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
22:45 Vakaro žinios
23:00 Alisa (Alice)
00:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
02:15 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:10 Naisių vasara. 6 sezonas. TV serialas. 2015 m. Rež. Raimundas Banionis, Violeta Banionienė. 61, 62 s. HD (kart.)
04:00 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:45 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)