LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex) (kart.)
10:00 Visi namie
10:30 Europos plaukimo čempionatas
12:30 Skonio improvizacija (kart.)
13:30 Šiaurietiškas būdas (Zieme<u puse / The Nordic Style)
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Stilius
15:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
18:00 Šiandien
18:05 Sportas
18:10 Orai
18:15 Žingsnis po žingsnio
18:30 Naisių vasara
19:00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai (jei pateks, 200 m plaukimo nugara pusfinalyje dalyvaus D. Rapšys, 50 m plaukimo krūtine - G. Titenis)
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Jūros šventė 2014
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Jūros šventė 2014
23:00 Šnipai (Spooks)
00:00 Senis (Der Alte)
01:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1977-2009 m. N-7.
Rytoj - 08-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt.
06:15 Pagalbos ranka
06:45 Nacionalinė paieškų tarnyba
07:45 Bėdų turgus
08:30 Gimtoji žemė
09:00 Premjera. Haudis Gaudis (Howdi Gaudi)
09:25 Aivenhas (Ivanhoe - The King's Knight)
09:50 Premjera. Čaplinas (Chaplin & Co)
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Tiesioginė transliacija iš Berlyno. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
11:30 Australijos lietuviai - tolimi ir artimi
12:30 Skonio improvizacija
13:30 Baltijos kelio 25-metis
14:00 Baltijos kelio 25-metis. Lūžis prie Baltijos. 2 d. Bunda Baltijos dvasia. Dokumentinis filmas. 2013 m. Rež. Agnė Marcinkevičiūtė.
15:00 Baltijos kelio 25-metis. Lūžis prie Baltijos. 3 d. Baltijos keliu į Nepriklausomybę. Dokumentinis filmas. 2013 m. Rež. Agnė Marcinkevičiūtė.
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:10 Orai
16:15 Sveikinimų koncertas
17:00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
19:00 Baltijos kelio 25-metis. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija.Trijų Baltijos valstybių Prezidentų sveikinimai
19:35 Baltijos kelio 25-metis. Lietuvos jaunimo grupių koncertas "Koks aš ir tu, tokia ir Lietuva"
20:40 Loterija "Perlas"
20:45 Panorama
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:15 Baltijos kelio 25-metis. Premjera. Baltijos kelias (Baltic Freedom Way)
22:15 Vienui vieni
23:50 Solidarumo akcija "Uždekime vienybės laužą su Ukraina"
01:00 Greičio svajonė (The World's Fastest Indian)
03:05 Programos pabaiga
Poryt - 08-24
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu
06:35 Šventadienio mintys
07:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
08:00 Girių horizontai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Premjera. Haudis Gaudis (Howdi Gaudi)
09:25 Aivenhas (Ivanhoe - The King's Knight)
09:50 Premjera. Čaplinas (Chaplin & Co)
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Europos plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Tiesioginė transliacija iš Berlyno. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
11:30 Australijos lietuviai - tolimi ir artimi
12:30 Šiaurietiškas būdas (Ziemelu puse / The Nordic Style)
13:00 Afrika (Africa)
14:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
16:00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą)
16:10 Orai
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu
16:45 Klausimėlis.lt.
17:00 Europos plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Berlyno.
19:00 Keliai
19:30 Forsaitų saga (The Forsyte Saga)
20:30 Panorama
20:40 Sportas
20:45 Orai
20:50 Savaitė
21:20 1920. Varšuvos mūšis (1920 Bitwa Warsawska / 1920 Battle of Warsaw)
23:30 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
01:30 Senis (Der Alte)
02:30 Programos pabaiga
Pr - 08-25
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:33 Orai
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
09:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Namelis prerijose (The Little House on the Prairie)
11:00 Baltijos kelio 25-metis. Baltijos kelias (Baltic Freedom Way)
12:00 Šiaurietiškas būdas (Ziemelu puse / The Nordic Style)
12:30 Afrika (Africa)
13:30 Savaitė. (kart.)
14:00 Žinios
14:05 Sportas
14:10 Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:45 Žinios
15:50 Sportas
15:55 Orai
16:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
18:00 Šiandien
18:20 Sportas
18:25 Orai
18:30 Naisių vasara
19:00 Naisių vasara
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:50 Sportas
20:55 Orai
21:00 Frankenšteinas (Frankenstein)
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Išgelbėti "Titaniką" (Save the Titanic with Bob Ballard)
23:00 Vakaro žinios
23:15 Užsienio naujienos
23:20 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šnipai (Spooks)
00:30 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1977-2009 m. N-7. 185 s.