LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 04-29
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Orai
09:12 Sportas
09:20 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:10 Čikagos policija 2 (Chicago P.D. 2)
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
11:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:25 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Čikagos policija 2 (Chicago P.D. 2)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Klausimėlis.lt. HD.
19:20 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga“."
21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:40 Trumposios žinios
22:45 Klausimėlis.lt. HD.
23:10 Kruvini pinigai (Blood Money)
Veiksmo trileris. Australija. 2012 m. S. Rež. Gregory McQualter.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Veda Robertas Petrauskas ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 7 s. 2016 m. (kart.)
Šiandien - 04-30
05:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
06:45 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:40 Karinės paslaptys
08:30 Misija
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Akistatos (Face to Face)
14:00 Premjera. Daktaro Bleiko paslaptys 3 (The Doctor Blake Mysteries 3)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota)
16:45 Sveikinimų koncertas
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD."
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Sumanūs advokatai (Legal Eagles)
00:45 Trumposios žinios
00:50 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
01:45 Pasaulio dokumentika. Akistatos (Face to Face)
02:40 Daktaro Bleiko paslaptys 3 (The Doctor Blake Mysteries 3)
04:40 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
Rytoj - 05-01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Pasakininkas. Hanso Kristiano Anderseno šiuolaikinė klasika (The Fairytaler. The Modern Classics of Hans Christian Andersen)
09:30 Premjera. Zoro kronikos (Zorro The Chronicles)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:30 Mūsų gyvūnai
11:00 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2016“. Veda Ona Kolobovaitė ir Ignas Andriukevičius."
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Salų gamtos slėpiniai 2 (Wildest Islands 2)
13:35 Pasaulio dokumentika. Paslaptingoji Afrika (Wildest Africa)
14:30 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės (Les petits meurtres d’Agatha Christie)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Koncertas „Puokštė mamai“. Sveikinimai iš Sūduvos krašto."
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Vakaras Mamai
22:40 Trumposios žinios
22:45 Gintaro kambario beieškant (Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer/The Hunt For Amber Room )
00:35 Trumposios žinios
00:40 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 2 (Wildest Islands 2)
01:35 Pasaulio dokumentika. Paslaptingoji Afrika (Wildest Africa)
02:30 Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės (Les petits meurtres d’Agatha Christie)
04:00 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
04:20 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų“. Veda Eglė Daugėlaitė, Andrius Tapinas, Viktoras Gerulaitis. HD (kart.)
Poryt - 05-02
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Orai
09:12 Sportas
09:20 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:10 Čikagos policija 2 (Chicago P.D. 2)
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)
11:30 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (Subtitruota, kart.)
12:15 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:20 Premjera. Čikagos policija 2 (Chicago P.D. 2)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Veda Paulius Ambrazevičius."
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Teisė žinoti
22:25 Trumposios žinios
22:30 Premjera. Motinos, kovojančios su džihadu (Mothers Fighting Jihad)
23:30 Trumposios žinios
23:35 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
00:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)