LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-24
05:15 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
05:45 Klausimėlis.lt.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
06:35 Tautos balsas. HD (kart.)
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
08:30 Girių horizontai
09:00 Premjera. Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)
09:25 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą (The Jungle Bunch To The Rescue!)
09:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
09:50 Džeronimas 2 (Geronimo Stilton 2)
10:15 Aviukas Šonas 4 (Shaun the Sheep 4)
10:25 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (Subtitruota)
10:55 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Musonų viešpatija (Lands of The Monsoon)
13:00 Šv
14:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:10 Mistinė pica (Mystic Pizza)
17:55 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą (kart.)
18:00 Keliai
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:30 Pasaulio panorama
19:55 Savaitė
Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD.
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Giminės po 20 metų
21:50 Premjera. Jaunojo gydytojo užrašai ir kiti pasakojimai (A Young Doctor's Notebook and Other Stories)
23:30 Žagarės vyšnių festivalis 2014
00:25 Arminas Narbekovas. Futbolo fenomenas. Dokumentinis filmas. 2015 m. HD (kart.)
01:20 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
02:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių viktorina. Veda Gražina Sviderskytė ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.)
03:20 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
04:05 Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. 2011 m. 9 s. (kart.)
04:50 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
Rytoj - 05-25
05:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
05:40 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Veda Rolandas Maskoliūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 60-asis „Eurovizijos“ dainų konkursas 2015. Finalas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisė žinoti
22:20 Premjera. Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma. Į pražūtį – kartu su milijonais (The Dark Charisma of Adolf Hitler. Leading Millions Into The Abyss)
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
00:35 Pinigų karta. Veda Andrius Tapinas. (kart.)
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:30 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
Poryt - 05-26
05:15 Tautos balsas. HD (kart.)
05:40 Klausimėlis.lt.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Meilė kaip mėnulis. TV serialas. Rež. Kęstutis Jakštas. 2014 m. 17, 18 s. HD (kart.)
11:55 Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma. Į pražūtį – kartu su milijonais (The Dark Charisma of Adolf Hitler. Leading Millions Into The Abyss)
12:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:30 Pasaulio panorama. Veda Karolis Kaupinis. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Specialus tyrimas
22:20 Istorijos detektyvai
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
00:35 Teisė žinoti. Veda Rita Miliūtė. (kart.)
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
Tr - 05-27
05:40 Klausimėlis.lt.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Meilė kaip mėnulis. TV serialas. Rež. Kęstutis Jakštas. 2014 m. 19, 20 s. HD (kart.)
11:55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:45 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
17:15 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
18:15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas
22:45 Tautos balsas
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Didysis Gregas 3 (Der Dicke 3 / The Big Greg 3)
00:35 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
01:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
04:30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)