LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-26
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
05:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
09:55 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:55 Šunų ABC 2 (Dogs 101 Season 2)
12:40 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre HD
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Auksinis protas
22:30 Trumposios žinios
22:35 Premjera. Užšalusių fontanų vasara (The Summer of Frozen Fountains)
Romantinė komedija. Gruzija, Rusija. 2015 m. N-7. Rež. Vano Burduli.
00:05 Trumposios žinios
00:10 Premjera. Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
00:55 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
Rytoj - 06-27
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
05:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
09:55 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:30 Klausimėlis.lt. HD.
10:55 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:55 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:45 Sportas
20:50 Orai
20:55 Loterija „Jėga"
21:00 Draugiškos futbolo rungtynės. Vilniaus FK „Žalgiris" – IFK „Goteborg"
23:15 Trumposios žinios
23:20 Premjera. Eilinį šeštadienį (Saturday / An einem Samstag / V subotu)
01:00 Premjera. Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
01:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
Poryt - 06-28
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
05:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
09:55 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:38 Sportas
20:39 Orai
20:42 Loterija „Jėga"
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Kazanės. HD. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:00 FIFA Konfederacijų taurės apžvalga
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
00:15 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
01:15 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)
Kt - 06-29
05:00 LRT radijo žinios
05:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
05:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
09:55 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:55 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:38 Sportas
20:39 Orai
20:42 Loterija „Jėga"
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. Pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Sočio. HD. Pertraukoje – Trumposios žinios. HD.
23:00 FIFA Konfederacijų taurės apžvalga
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Detektyvas Monkas 1 (Monk 1)
00:15 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
01:15 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Komisaras Reksas 16 (Il commissario Rex 16 / Kommissar Rex 16)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)