LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-01
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas 12 (Il commissario Rex 12 / Kommissar Rex 12) Detektyvinis serialas. Austrija, Vokietija, Italija. 2011–2012 m. N-7. 12/4 s.
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
11:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
12:30 Saudo Arabija. permainos smėlynuose (Saudi Arabia. Shifting Sands)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:10 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 5 (How It's Made 5)
17:05 Premjera. Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Emigrantai
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD."
22:25 Trumposios žinios
22:30 Tikri vyrai
Realybės dokumentika. HD.
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
00:30 Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
01:20 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:25 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:50 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:55 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
02:20 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)
Rytoj - 09-02
05:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas 12 (Il commissario Rex 12 / Kommissar Rex 12)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
11:35 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Veda Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:10 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 5 (How It's Made 5)
17:05 Premjera. Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Gyvenimas
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas
22:45 Trumposios žinios
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
00:30 Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
01:20 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:25 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:50 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:55 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.)
02:20 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)
Poryt - 09-03
05:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas 12 (Il commissario Rex 12 / Kommissar Rex 12)
09:50 Senis (Der Alte)
10:55 Iškilminga NATO vadavietės Vilniuje atidarymo ceremonija
12:00 Kraujo broliai? Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą ir kaip jiems pavyko išvengti tokio likimo (Blood Brothers?)
12:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
13:15 Klausimėlis.lt. (kart.)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:10 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 5 (How It's Made 5)
17:05 Premjera. Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Specialus tyrimas
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Premjera. Vesterplatės paslaptis (Tajemnica Westerplatte/1939 Battle of Westerplatte)
23:25 Trumposios žinios
23:30 Klausimėlis.lt. (kart.)
23:45 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
00:10 Trumposios žinios
00:15 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
00:30 Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
01:20 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:25 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
01:50 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:55 Kraujo broliai? Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą ir kaip jiems pavyko išvengti tokio likimo (Blood Brothers?)
02:20 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)
Pn - 09-04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas 12 (Il commissario Rex 12 / Kommissar Rex 12)
10:05 Senis (Der Alte)
11:05 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
11:35 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
12:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
13:30 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:10 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Dėmesio pakrašty. Veda Aistis Mickevičius ir Timūras Augucevičius. HD (kart.)
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 5 (How It's Made 5)
17:05 Premjera. Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
18:00 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:43 Orai
18:50 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. HD.
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Premjera
21:55 Trumposios žinios
22:00 Premjera. Seklys (Sleuth)
23:30 Trumposios žinios
23:35 Iškilmingas LRT 90-ojo sezono atidarymas Valdovų rūmuose. Dalyvauja Vaidas Baumila, Rosita Čivilytė, Monika Linkytė, Evelina Sašenko ir kt. Veda Edita Mildažytė ir...
00:50 Trumposios žinios. HD (kart.)
00:55 Berlyno policija (Heiter bis Todlich. Hauptstadtrevier/Crime Time. Berlin Beat)
01:45 Trumposios žinios. HD (kart.)
01:55 Klauskite daktaro. Veda Justinas Jankevičius ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
02:20 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
04:15 Trumposios žinios. HD (kart.)
04:20 Muzikinis projektas „Dainų daina“. Veda Beata Tiškevič-Hasanova ir Arūnas Valinskas. HD (kart.)