LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-22
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sukčiai iš prigimties (Natural Born Hustlers)
12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Neatrasti Kolumbijos kampeliai (Wild Colombia)
13:45 Mis Marpl 5/2 s. Palšas žirgas (Agatha Christie's Marple 5/2 The Pale Horse)
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Pramoginė laida „Editos šou"
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 4 s. HD.
21:55 Premjera. Išmokyk mane mylėti (Fathers and Daughters)
23:50 Likimo ekspertai (The Adjustment Bureau)
01:35 Pasaulio dokumentika. Sukčiai iš prigimties (Natural Born Hustlers)
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2015 m. 2 d. Gudrybės prasimanant ėdesio (The Hunger Hustler
02:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
03:25 Klausimėlis.lt. HD.
03:45 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis šeštadienio šou. Ved. Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas. HD (kart.)
Šiandien - 10-23
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 161 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:20 Nematoma Lietuvos istorija. N-7. HD.
23:20 Modernus serialas. Premjera. Jaunasis Popiežius (The Young Pope)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou". Ved. Edita Mildažytė. HD (kart.)
Rytoj - 10-24
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 162 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
11:40 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)
23:20 Modernus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3. The Return)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nematoma Lietuvos istorija. N-7. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
Poryt - 10-25
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 163 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
11:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:20 Premjera. Po vienu dangum (The Same Sky / Der gleiche Himmel)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)