LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-22
05:30 Panorama. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Istorijos detektyvai
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Atspindžiai
09:30 Pasaulio lietuvių žinios
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Alina Orlova „88"
13:00 Kelias į namus
13:30 Mūsų miesteliai
14:20 Nacionalinė ekspedicija
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Keliai
18:30 Pramoginė laida „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 4 s. HD.
21:55 Alina Orlova „88"
23:00 Klausimėlis.lt. HD.
23:15 Stambiu planu
00:00 Atspindžiai
00:30 Mūsų miesteliai
01:15 Kristupo vasaros festivalis 2017
Auksinės miuziklų melodijos. Dalyvauja VDU kamerinis orkestras, dirigentas Jonas Janulevičius, solistė Karina Krysko.
02:10 Anapus čia ir dabar
02:55 Karinės paslaptys
03:40 Pramoginė laida „Editos šou"
04:35 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD. (kart.)
Šiandien - 10-23
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 LRT OPUS ORE. Grupė „IVTKYGYG"
10:10 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD.(kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Teisė žinoti
17:00 Pasaulio lietuvių žinios
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 LRT forumas
22:20 Nematoma Lietuvos istorija. N-7. HD.
23:15 Keliai
23:40 Projektas Pi
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:45 Pasaulio lietuvių žinios
03:15 Gimę tą pačią dieną
04:10 LRT forumas
Rytoj - 10-24
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Auksinis protas
10:15 Alina Orlova „88"
11:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
11:40 Beatos virtuvė
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Istorijos detektyvai
23:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – Oskaro premijos laureatas režisierius Jiri Menzel (Čekija)
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:45 Teisė žinoti
03:10 Emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
Poryt - 10-25
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Gimę tą pačią dieną
10:00 Durys atsidaro
10:15 Duokim garo!
11:40 Emigrantai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Pramoginė laida „Editos šou"
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:15 Anapus čia ir dabar
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:50 Gyvenimas
03:45 Auksinis protas