LRT KULTŪRA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
05:00 Panorama. HD (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras. Mighty Mo Rodgers su Baba Sissoko. 1 d. (kart.)
07:00 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)
07:10 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)
07:25 Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)
07:50 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. HD (kart.)
08:20 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. HD (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Maistas ir aistros. Ved. Erikas Tamašauskas ir Indrė Tamašauskienė. HD (kart.)
12:45 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)
13:30 Tarptautinės parodos „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas" atidarymas Valdovų rūmuose. (kart.)
14:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
15:15 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)
15:30 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)
15:40 Premjera. Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)
16:05 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)
16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota)
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota)
18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:35 Premjera. Konsteblė 1 (WPC 1)
20:30 Legendos
21:20 Profesoriaus Vytauto Landsbergio 85-mečiui. Vytautas Landsbergis meno kultūros lauke. Kūrybos vakaras. 2015 m.
23:30 DW naujienos rusų kalba.
23:45 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:15 Bliuzo vakaras
Mighty Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 d.
01:10 ARTi. Veidai. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. HD (kart.)
01:30 Elito kinas. Stebuklų šalis (Wonderland)
03:15 LRT OPUS ORE. Grupė „Dee & Kamy". HD (kart.)
04:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. HD (kart.)
Šiandien - 10-20
05:00 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras. Mighty Mo Rodgers su Baba Sissoko. 2 d. (kart.)
07:00 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)
07:10 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)
07:25 Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)
07:50 Skrendam. (kart.)
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Stop juosta. HD (kart.)
12:40 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. HD (kart.)
13:30 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. HD (kart.)
14:20 Profesoriaus Vytauto Landsbergio 85-mečiui. Vytautas Landsbergis. mintys ir darbai. Rež. Agnė Marcinkevičiūtė. 2012 m. (kart.)
15:15 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
15:25 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
15:40 Premjera. Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)
16:05 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)
16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)
18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
19:35 Premjera. Konsteblė 1 (WPC 1)
20:30 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD.
21:15 Europos kinas. Premjera. Vasaros žaros (Luci d'estate/Sommerlicht/Summer Twilight)
22:45 „Vilniaus festivalis 2017". Koncertas „Vidurnakčio saulė". Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas Mario Brunello (violončelė, Italija)
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:50 Ieva Prudnikovaitė ir „4 Tango"
01:45 XIV koncertinio sezono atidarymo koncertas „Muzika mus neša". Dalyvauja Klaipėdos kamerinis orkestras, meno vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla....
03:25 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD (kart.)
04:10 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. HD (kart.)
Rytoj - 10-21
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD (subtitruota, kart.)
08:00 Misija. Vilnija. Ved. Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
08:30 Maistas ir aistros
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 Mokslo sriuba
10:00 Kaunas Talent In memoriam
11:00 Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių
11:45 Profesoriaus Vytauto Landsbergio 85-mečiui. Vytautas Landsbergis meno kultūros lauke. Kūrybos vakaras. 2015 m. (kart.)
13:50 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
15:25 Giminės. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. 25 s. 1993 m. Scen. aut. Bronius Bušma, rež. Saulius Vosylius. (kart.)
16:20 Projektas Pi
16:45 Misija knygnešys
17:15 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas (su vertimu į gestų kalbą)
18:00 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Melodija lyg drugio sparnas (Kyiv Antiquities. The World of Art. Tune on the Butterfly's Wings)
18:35 Premjera. Keris Grantas. Kita veidrodžio pusė (Becoming Gary Grant / Gary Grant, de L'autre cote du Miroir )
19:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)
20:15 Stambiu planu
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Stroukeris Eisas (Stroker Ace)
22:30 LRT OPUS ORE. Grupė „IVTKYGYG"
23:30 Muzikos pasaulio žvaigždės
00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:30 Vasaros žaros (Luci d'estate/Sommerlicht/Summer Twilight)
02:00 „Vilniaus festivalis 2017". Koncertas „Vidurnakčio saulė". Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistas Mario Brunello (violončelė, Italija)
03:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)
03:50 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas (su vertimu į gestų kalbą)
04:40 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
Poryt - 10-22
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „IVTKYGYG". HD (kart.)
07:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)
08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota)
08:45 Kelias
09:00 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
09:30 Premjera. Skonio pasaka (Tasty Tales)
10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)
11:30 Durys atsidaro
12:00 Kalbantys tekstai
12:45 ARTi
13:00 Kelias į namus. Margarita Simonova. (kart.)
13:30 Vytauto Landsbergio jubiliejinis vakaras Vilniaus rotušėje
15:00 Linija, spalva, forma
15:30 Stop juosta
16:00 Šventadienio mintys
16:30 Skrendam
17:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)
17:45 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Barokinės „linksmosios Jelizavetos" užgaidos (Kyiv Antiquities. The World of Art. Baroque Whim of Merry Elisabeth)
18:10 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Brolių Tobilevičių „pasaulio modelis" (Kyiv Antiquities. The World of Art. World Model of The Brothers Tobilevychi)
18:45 Premjera. Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis (Fascinating Encounters. The National Treasures of Kyoto / Kyoto kokuho roman)
19:30 Alfa ir Omega (Alpha & Omega)
21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – Oskaro premijos laureatas režisierius Jiri Menzel (Čekija)
21:50 „Vilniaus festivalis 2017"
23:15 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)
00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:30 Kino žvaigždžių alėja. Stroukeris Eisas (Stroker Ace)
02:00 LRT OPUS ORE. Grupė „IVTKYGYG". HD (kart.)
03:00 Muzikos pasaulio žvaigždės. Merūnas Vitulskis. (kart.)
03:30 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. HD (kart.)
03:55 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)
04:35 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – Oskaro premijos laureatas režisierius Jiri Menzel (Čekija)