LRT KULTŪRA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-22
05:00 Kelias į namus. (kart.)
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)
06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/25, 2/26 s. 2013 m. (kart.)
07:45 Lietuva mūsų lūpose. Veda Antanas Smetona. (kart.)
08:15 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
08:45 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)
13:00 Nacionalinis turtas. (kart.)
13:30 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. (kart.)
14:00 Atspindžiai. Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė. (kart.)
14:30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – smuiko virtuozas Alexander Markov (JAV)
15:30 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
16:45 Durys atsidaro
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota)
17:30 Laiko ženklai
18:20 Poezija
18:25 Istorijos detektyvai
19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.
19:45 Stambiu planu
20:15 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė.
20:45 ARTi
21:00 Tik 40 (This is 40)
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 LRT OPUS ORE. Grupė „Royce". HD (kart.)
01:00 Nacionalinis turtas. (kart.)
01:30 Pažvelk į profesiją kitaip. Veda Andrius Baranovas. (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Lietuva mūsų lūpose. Veda Antanas Smetona. (kart.)
04:15 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)
Šiandien - 05-23
05:00 Panorama. HD (kart.)
05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
05:50 Sportas. (kart.)
05:55 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Laiko ženklai. Anarchija Lietuvos valstybėje XVII–XVIII a. Veda Liudvika Pociūnienė. 2007 m. (kart.)
06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/27, 2/28 s. 2013 m. (kart.)
07:45 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
08:15 Stambiu planu. Veda Andrius Rožickas. HD (kart.)
08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
13:00 Muzikos talentų lyga 2017. 6 d. (kart.)
14:35 Amerikos italai (The Italian Americans)
15:30 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
16:45 Mokslo sriuba. Veda Ignas Kančys. (kart.)
17:00 Misija
17:30 Kai aš mažas buvau. Veda Viktoras Gerulaitis. 2002 m.
18:10 Poezija
18:15 Premjera. Klintonas (Clinton)
19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.
19:45 Septynios Kauno dienos
20:15 IQ presingas
21:00 Kapitonas Alatristė (Alatriste)
23:20 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Džiazo muzikos vakaras. Kęstutis Vaiginis Quartet Feat. JD Walter (Lietuva, JAV)
01:35 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. (kart.)
04:15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
Rytoj - 05-24
05:00 Panorama. HD (kart.)
05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
05:50 Sportas. (kart.)
05:55 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – smuiko virtuozas Alexander Markov (JAV)
06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/29, 2/30 s. 2013 m. (kart.)
07:45 Smarkuolis Tašis (Tashi)
08:00 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)
08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Klintonas (Clinton)
13:05 Septynios Kauno dienos. (kart.)
13:35 Pažvelk į profesiją kitaip. Veda Andrius Baranovas. (kart.)
14:05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)
14:35 Avgustynas Vološynas. Nepriklausomybės šviesulys – virš Sidabro žemės (Augustin Voloshin. Meteorite of Independence - Above Silver Ground/UAv)
15:30 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota)
17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota)
17:20 Teatro režisieriaus, aktoriaus Povilo Gaidžio 80-mečiui
18:10 Poezija
18:15 Premjera. Operacija „Nepriekaištinga reputacija". Mafijos ekspansija Europoje (Operation Clean Slate/Operation weisse Weste )
19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.
19:50 Teatro režisieriaus, aktoriaus Povilo Gaidžio 80-mečiui
21:00 Elito kinas. Premjera. Komuna (Kollektivet / The Commune)
22:50 Stambiu planu. Veda Andrius Rožickas. HD (kart.)
23:20 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai". Alos Duhovos baleto kolektyvas „Todes" (Rusija)
00:55 Septynios Kauno dienos. (kart.)
01:30 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)
04:15 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)
Poryt - 05-25
05:00 Panorama. HD (kart.)
05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
05:50 Sportas. (kart.)
05:55 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)
06:50 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 2/31, 2/32 s. 2013 m. (kart.)
07:45 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)
08:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Operacija „Nepriekaištinga reputacija". Mafijos ekspansija Europoje (Operation Clean Slate/Operation weisse Weste )
13:05 Mokslo sriuba. Veda Ignas Kančys. (kart.)
13:20 Skrendam. (kart.)
13:50 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
14:15 Knygnešiai (Book Smugglers)
15:30 Rojus Lietuvoj
16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)
16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota)
17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota)
17:25 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD.
18:10 Poezija
18:15 Medičiai, Florencijos valdovai (Medici. Masters of Florence)
19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.
19:45 Atspindžiai
20:15 Legendos
21:00 Dasleriai. Amžini varžovai (Die Dasslers. Pioniere, Bruder und Rivalen/Rivals Forever - The Sneaker Battle)
22:30 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)
22:45 Nacionalinis turtas. (kart.)
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Vladimir Ovčinikov
01:30 Kelias į namus. (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Stop juosta. (kart.)
04:15 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)