LRT KULTŪRA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:30 Krikščionio žodis. (subtitruota, kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota, kart.)
08:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota, kart.)
08:45 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota, kart.)
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota, kart.)
09:15 Kelias
09:30 Maistas ir aistros
10:00 Pradėk nuo savęs
10:30 Pažvelk į profesiją kitaip
11:00 Rasos lašeliai 2014
13:00 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)
13:50 Henrikas V (Henry V (Shakespeare's Globe))
16:40 Šventės ir tradicijos
17:10 Dainininko Vincento Kuprio 80-mečiui
17:20 Dainininko Vincento Kuprio 80-mečiui
18:30 Lietuva mūsų lūpose
19:00 Stop juosta
19:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
20:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias – violončelės virtuozas Ivan Monighetti (Šveicarija)
21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"
21:30 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Žmogus, kurio nebuvo (The Man Who Wasn't There)
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)
00:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
01:00 Elito kinas. Frankofonija (Francofonia)
02:25 Muzika gyvai. Orkestro muzikos koncertas. Skiriama kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno gimimo 100-mečiui. HD (kart.)
04:40 Laiko ženklai. Steponas Batoras ir jo epocha. Veda Liudvika Pociūnienė. 2007 m. (kart.)
Šiandien - 03-26
05:00 Pradėk nuo savęs. Scen. aut. Dalia Juočerytė. (kart.)
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
07:05 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)
08:00 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)
08:30 Septynios Kauno dienos. (kart.)
09:00 Premjera. Gamtos sergėtojai (Guardians of Nature)
09:30 Keliaukim! Veda Neringa Skrudupaitė.
10:00 Mokslo sriuba
10:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)
11:00 XI tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola 2016"
12:10 Karaimų godos. Rež. Vidmantas Puplauskis. 2003 m. (kart.)
12:35 Šventadienio mintys
13:00 Mažesnieji broliai
13:30 Baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai"
15:10 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1 (The Weissensee Saga 1 )
16:05 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017. L. Donskio ir Z. Baumano palikimas nūdienos Europai, klastingo blogio ir atviro pasaulio sandūroje. Knygos „Takusis blogis"...
17:00 Vaikai vaikams
18:30 Linija, spalva, forma
19:00 Nacionalinis turtas
19:30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.
20:00 Teatras
21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"
21:30 Nes man tai rūpi
22:15 Kelias į namus
22:45 LRT OPUS ORE. Grupė „Parranda Polar"
23:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga.
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:45 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)
01:10 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016". Vincent Peirani – Emile Parisien. Belle Epoque (Prancūzija)
02:15 Henrikas V (Henry V (Shakespeare's Globe)
Rytoj - 03-27
05:00 Kelias į namus. (kart.)
05:30 Panorama. HD (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)
06:55 Pavojingi jausmai. TV vaidybinis serialas. Rež. R. Banionis. 47, 48 s. 2015 m. HD (kart.)
07:45 Lietuva mūsų lūpose. Veda Antanas Smetona. (kart.)
08:15 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
08:40 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)
13:00 Nacionalinis turtas. (kart.)
13:30 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. (kart.)
14:00 Atspindžiai. Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė. (kart.)
14:30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias – violončelės virtuozas Ivan Monighetti (Šveicarija)
15:30 Pavojingi jausmai
16:25 Kaip atsiranda daiktai 7 (How It's Made 7)
16:45 Durys atsidaro
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota)
17:30 Laiko ženklai
18:25 Poezija
18:30 Auksiniai scenos kryžiai
20:15 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė.
20:45 ARTi
21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"
21:30 Ponas Didsas (Mr. Deeds)
23:10 Poezija. LRT aukso fondas. HD (kart.)
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 LRT OPUS ORE. Grupė „Parranda Polar". HD (kart.)
01:00 Nacionalinis turtas. (kart.)
01:30 Pažvelk į profesiją kitaip. Veda Andrius Baranovas. (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Lietuva mūsų lūpose. Veda Antanas Smetona. (kart.)
04:15 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)
Poryt - 03-28
05:00 Panorama. HD (kart.)
05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)
05:50 Sportas. (kart.)
05:55 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Laiko ženklai. Tvanas ir Jonušas Radvila. Veda Liudvika Pociūnienė. 2007 m. (kart.)
06:55 Pavojingi jausmai. TV vaidybinis serialas. Rež. R. Banionis. 49, 50 s. 2015 m. HD (kart.)
07:45 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
08:15 Stop juosta. (kart.)
08:45 Kaip atsiranda daiktai 7 (How It's Made 7)
09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Rasos lašeliai 2014. Vaikų ir jaunimo muzikos festivalis. 1 d. HD (kart.)
14:20 XI tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola 2016". 2 d. (kart.)
15:30 Pavojingi jausmai
16:25 Kaip atsiranda daiktai 7 (How It's Made 7)
16:45 Mokslo sriuba. Veda Ignas Kančys. (kart.)
17:00 Misija
17:30 Kai aš mažas buvau. Veda Viktoras Gerulaitis. 2001 m.
18:10 Poezija
18:15 Džiazo muzikos vakaras
18:30 Premjera. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai (The Ultimate Guide to the Presidents)
19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.
19:45 Septynios Kauno dienos
20:15 IQ presingas
21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"
21:30 Ana Karenina (Anna Karenina)
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.
00:00 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016". Marianne Trudel & Trifolia (Kanada)
01:05 Lietuva mūsų lūpose. Veda Antanas Smetona. (kart.)
01:35 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD (kart.)
02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
03:45 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. (kart.)
04:10 Istorijos detektyvai