LNK

| Pridėti pasirinkimą

An - 02-25
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (30)
06:50 Tomas ir Džeris (53)
07:20 Na, palauk! (13)
07:30 Atsargiai, beždžionėlės!
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)
08:50 Chotabyčius
10:45 Ponas Bynas
12:25 Ponas Bynas (7)
12:55 Madagaskaro pingvinai (23)
13:25 Na, palauk! (14)
13:35 Beždžionėlės, pirmyn!
13:55 Audra (77)
15:00 Atpildas (58)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Pašėlusios močiutės
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Pagrobti ir perduoti
00:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (50)
01:25 Karališkos kančios (5)
02:20 Žmogus juodu apsiaustu (4)
03:15 Programos pabaiga
Tr - 02-26
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (31)
06:50 Tomo ir Džerio pasakos (1)
07:20 Na, palauk! (14)
07:30 Beždžionėlės, pirmyn!
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (95)
08:50 24 valandos
10:10 KK2
11:00 KK2 penktadienis
12:25 Ponas Bynas (8)
12:55 Madagaskaro pingvinai (24)
13:25 Na, palauk! (15)
13:35 Beždžionėlės ir plėšikai
13:55 Audra (78)
15:00 Atpildas (59)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (11)
21:05 Ponas Bynas
21:30 Žinios. Verslas
21:45 Renkamės Europą
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nuotaka iš Rusijos
00:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (51)
00:55 Karališkos kančios (6)
01:50 Žmogus juodu apsiaustu (5)
02:45 Programos pabaiga
Kt - 02-27
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (32)
06:50 Tomo ir Džerio pasakos (2)
07:20 Na, palauk! (15)
07:30 Beždžionėlės ir plėšikai
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (96)
08:50 24 valandos
10:10 KK2
11:45 Baisiausia mano gyvenimo savaitė (11)
12:25 Ponas Bynas (9)
12:55 Madagaskaro pingvinai (25)
13:25 Na, palauk! (16)
13:35 Beždžionėlės operoje
13:55 Audra (79)
15:00 Atpildas (60)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Maksimali bausmė
00:10 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (52)
01:05 Ties riba (17)
02:00 Sveikatos ABC
02:55 Programos pabaiga
Pn - 02-28
06:15 Dienos programa
06:20 Smalsutė Dora (33)
06:50 Tomo ir Džerio pasakos (3)
07:20 Na, palauk! (16)
07:30 Beždžionėlės operoje
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (97)
08:50 24 valandos
09:30 Sochi 2014 Olimpinės žiemos žaidynės. Uždarymo ceremonija
12:25 Ponas Bynas (10)
12:55 Madagaskaro pingvinai (26)
13:25 Na, palauk! (17)
13:35 Pelenė
13:55 Audra (80)
15:00 Atpildas (61)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:50 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:15 Aukštyn kojom
00:20 Begalinis Niko ir Noros grojaraštis
02:05 Programos pabaiga