LNK

| Pridėti pasirinkimą

Se - 09-08
06:25 Dienos programa
06:30 Pirmykštė žemė (2)
06:55 Garfildas (87, 88)
07:20 Policijos akademija (9)
07:45 Keista šeimynėlė (2)
08:10 Ogis ir tarakonai (22-24)
08:35 Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova (6)
09:00 Sveikatos ABC
09:30 Apie ūkį ir bites
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų įlankos
12:10 Šutvė
14:00 Havajai 5.0 (21)
15:00 PREMJERA Didingasis amžius (2)
17:00 Ne vienas kelyje
17:45 Teleloto
18:45 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 „Alfa“ savaitė
19:30 AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS Kelionė į Žemės centrą
21:25 PREMJERA Širdžių ėdikas
23:35 Kulkų kruša
01:25 Druska
03:25 Programos pabaiga
Pr - 09-09
06:15 Dienos programa
06:20 "Nickelodeon" pristato. Smalsutė Dora (24)
06:50 Tomas ir Džeris (7)
07:20 Riki Tiki Tavi
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
08:50 Kelionė į Žemės centrą
10:40 Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų įlankos
12:55 Na, palauk! (1)
13:15 Kur aš jį mačiau?
13:25 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir Džošas (47)
13:55 Kung Fu Panda (9)
14:25 Auklė (79)
15:00 Uždrausta meilė (22)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
18:00 Namai, kur širdis (40)
18:45 Žinios. Kriminalai
19:25 Kamuolys apvalus
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo...Iki...
21:00 Kriminalinė Lietuva
21:21 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS 300
00:20 Havajai 5.0 (9)
01:15 Taikinys (8)
02:10 Išrinktieji (76)
03:05 Programos pabaiga
An - 09-10
06:15 Dienos programa
06:20 "Nickelodeon" pristato. Smalsutė Dora (25)
06:50 Tomas ir Džeris (8)
07:20 Na, palauk! (1)
07:40 Kur aš jį mačiau?
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
08:50 Havajai 5.0 (20, 21)
10:45 Lietuvos balsas
12:55 Na, palauk! (2)
13:15 Kiaulė taupyklė
13:25 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir Džošas (48)
13:55 Kung Fu Panda (10)
14:25 Auklė (80)
15:00 Uždrausta meilė (23)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
18:00 Namai, kur širdis (41)
18:45 Žinios. Kriminalai
19:25 Kamuolys apvalus
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 K11: Komisarai tiria. Lemtinga iškyla
21:00 Kriminalinė Lietuva
21:21 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Apiplėšimas Beikerio gatvėje
00:15 Havajai 5.0 (10)
01:10 Taikinys (9)
02:05 Išrinktieji (77)
03:00 Programos pabaiga
Tr - 09-11
06:15 Dienos programa
06:20 "Nickelodeon" pristato. Smalsutė Dora (26)
06:50 Tomas ir Džeris (9)
07:20 Na, palauk! (2)
07:40 Kiaulė taupyklė
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
08:50 Auklė (79, 80)
09:50 Valanda su Rūta
11:20 KK2 penktadienis
12:55 Na, palauk! (3)
13:15 Bobikas svečiuose pas Barbosą
13:25 "Nickelodeon" valanda. Dreikas ir Džošas (49)
13:55 Kung Fu Panda (11)
14:25 Auklė (81)
15:00 Uždrausta meilė (24)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
18:00 Namai, kur širdis (42)
18:45 Žinios. Kriminalai
19:25 Kamuolys apvalus
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 K11: Komisarai tiria. Informatorius
21:00 Kriminalinė Lietuva
21:21 Žinios. Verslas
21:35 Renkamės Europą
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Nepalaužiama drąsa
00:30 Havajai 5.0 (11)
01:25 Taikinys (10)
02:20 Išrinktieji (78)
03:10 Programos pabaiga