Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
06:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
06:45 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pasaulio chameleonai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."
10:30 Ekovizija
10:40 0 laipsnių
10:45 Moterų balsas
11:45 0 laipsnių
11:50 Auksinė daina
Muzikinis šou. Ved
13:50 „Ilga kelionė namo“ (1/2)
15:00 „Šarūnas Marčiulionis. Daina - gyvenimo metafora“ 1 dalis. Dokumentinis filmas. Rež. V. Mačiulis. Lietuva. 2017 m.
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 „Gaujos“ (9)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Gaujos“ (10)
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Pėdsakas“ (1/33, 1/34)
00:50 Auksinė daina
02:35 „Gaujos“ (7, 8)
04:20 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."
Rytoj - 04-24
05:20 „Neišsižadėk“ (42)
06:05 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Vantos lapas
07:50 Kaimo akademija
08:20 Moterų balsas
09:20 „Delta“ (1/15)
10:25 „Gaujos“ (7)
11:30 „Baltoji strėlė“ (11)
12:35 „Pėdsakas“ (1/81)
13:35 „Kulinaras“ (2/12)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (1/18)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Laiptai į dangų“ (22)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Baltoji strėlė“ (12)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 „Detektyvas Linlis“ (9)
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 „Neišsižadėk“ (42)
03:35 „Gluchariovas“ (1/12)
04:25 „Laiptai į dangų“ (12)
Poryt - 04-25
05:20 „Neišsižadėk“ (43)
06:05 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."
07:20 Nuoga tiesa
09:20 „Delta“ (1/16)
10:25 „Gaujos“ (8)
11:30 „Baltoji strėlė“ (12)
12:35 „Pėdsakas“ (1/82)
13:35 „Kulinaras“ (2/13)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (1/19)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Laiptai į dangų“ (23)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 PREMJERA. „Bitininkas“ (2/1)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Kulinaras“ (2/17)
21:30 Patriotai (4/30)
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas (1/12)
00:45 „Gaujos“ (3)
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 „Neišsižadėk“ (43)
03:35 „Gluchariovas“ (1/13)
04:25 „Laiptai į dangų“ (13)
Tr - 04-26
05:20 „Neišsižadėk“ (44)
06:05 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
07:20 Auksinė daina
09:20 „Delta“ (1/17)
10:25 „Gaujos“ (9)
11:30 „Bitininkas“ (2/1)
12:35 „Pėdsakas“ (1/83)
13:35 „Kulinaras“ (2/14)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (1/20)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Laiptai į dangų“ (24)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Bitininkas“ (2/2)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Kulinaras“ (2/18)
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai
00:45 „Gaujos“ (4)
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 „Neišsižadėk“ (44)
03:35 „Gluchariovas“ (1/14)
04:25 „Laiptai į dangų“ (14)