Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-22
05:15 „Chiromantas“ (1/9)
06:05 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D
07:20 Darbščios rankos, atviros širdys
07:50 Auginantiems savo kraštą
08:20 Patriotai
09:20 „Neišsižadėk“ (77)
10:25 „Albanas“ (4/9)
11:30 „Baltoji strėlė“ (4)
12:35 „Kapitonas Gordejevas“ (1/2)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (6/9)
Detektyvinis serialas. Vaid. Y.Bisson, Th.Craig, H.Joy. Kanada, D. Britanija. 2012 m. N-7.
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ (4/7)
16:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (78)
18:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
18:52 Orai
18:55 „Albanas“ (2/2)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 „Gluchariovas“ (1/14)
21:30 „Delta“ (1/19)
22:30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
23:12 Orai
23:15 „Kapitonas Gordejevas“ (2/2)
00:20 „Merginos iš Ukrainos“ (1/8)
01:20 Reporteris
02:00 „Delta“ (1/14)
02:50 „Chiromantas“ (1/9)
03:40 „Merdoko paslaptys“ (4/3)
04:25 „Delta“ (1/14)
Rytoj - 08-23
05:15 „Chiromantas“ (1/10)
06:05 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Pokalbis su Kauno meru V.Matijošaičiu. Pokalbių laida. 2017 m.
07:20 Kitomis akimis
07:50 Girių takais
08:20 Patriotai
09:20 „Neišsižadėk“ (78)
10:25 „Albanas“ (4/10)
11:30 „Delta“ (1/7)
12:35 „Merginos iš Ukrainos“ (1/7)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (6/10)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ (4/8)
16:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (79)
18:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
18:52 Orai
18:55 „Albanas“ (2/3)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 „Gluchariovas“ (1/15)
21:30 „Delta“ (1/20)
22:30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
23:12 Orai
23:15 „Baltoji strėlė“ (3)
00:20 „Leningradas. Pokario gatvės“ (22)
01:20 Reporteris
02:00 „Delta“ (1/15)
02:50 „Chiromantas“ (1/10)
03:40 „Merdoko paslaptys“ (4/4)
04:25 „Delta“ (1/15)
Poryt - 08-24
05:15 „Chiromantas“ (2/1)
06:05 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D
07:20 Šiandien kimba
08:20 Patriotai
09:20 „Neišsižadėk“ (79)
10:25 „Albanas“ (4/11)
11:30 „Delta“ (1/8)
12:35 „Merginos iš Ukrainos“ (1/8)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (6/11)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ (4/9)
16:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (80)
18:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
18:52 Orai
18:55 „Albanas“ (2/4)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 „Gluchariovas“ (1/16)
21:30 „Delta“ (1/21)
22:30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
23:12 Orai
23:15 „Baltoji strėlė“ (4)
00:20 „Leningradas. Pokario gatvės“ (23)
01:20 Reporteris
02:00 „Delta“ (1/16)
02:50 „Chiromantas“ (2/1)
03:40 „Merdoko paslaptys“ (4/5)
04:25 „Delta“ (1/16)
Pn - 08-25
05:15 „Chiromantas“ (2/2)
06:05 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
06:25 Programa
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai su D
07:20 Vantos lapas
07:50 Pasaulis nuostabus
08:20 Patriotai
09:20 „Neišsižadėk“ (80)
10:25 „Albanas“ (4/12)
11:30 „Delta“ (1/9)
12:35 „Merginos iš Ukrainos“ (1/9)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (6/12)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ (4/10)
16:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (81)
18:00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida."
18:52 Orai
18:55 „Albanas“ (2/5)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 „Moterų daktaras“ (2/13; 2/14)
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 „Bitininkas“ (2/25; 2/26)
01:05 „Leningradas. Pokario gatvės“ (23; 24)
02:55 „Pasaulio chameleonai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."
03:20 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
03:40 „Merdoko paslaptys“ (4/6)
04:25 „Delta“ (1/17)