Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 05-24
05:15 „Bekraštė Kanada“ . Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m.
06:05 „Miestai ir žmonės“. Dokumentinis serialas."
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
07:10 Auksinė daina
09:10 „Neišsižadėk“ (13)
10:20 „Delta“ (2/12)
11:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (7)
12:30 „Bitininkas“ (2/20)
13:35 „Merdoko paslaptys“1/13“. Detektyvinis serialas. Vaid. Y.Bisson, Th.Craig, H.Joy. Kanada, D.Britanija. 2008 m. N-7."
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (2/15)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (19)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Bitininkas“ (2/21)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (10)
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai
00:45 „Gaujos“ (12)
01:50 Reporteris
Informacinė publicistinė laida.
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 „Neišsižadėk“ (59)
03:35 „Gluchariovas“ (1/29)
04:25 „Likimo melodija“ (5)
Šiandien - 05-25
05:15 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
06:05 „Miestai ir žmonės“. Dokumentinis serialas."
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
07:10 Patriotai
08:10 „Pakalbėsim, kai grįši“ (3)
09:10 „Neišsižadėk“ (14)
10:20 „Delta“ (2/13)
11:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (8)
12:30 „Bitininkas“ (2/21)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (2/1)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (2/16)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Likimo melodija“ (20)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Bitininkas“ (2/22)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (11)
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa
01:50 Reporteris
02:35 Lietuva tiesiogiai
02:50 „Neišsižadėk“ (60)
03:35 „Gluchariovas“ (1/30)
04:25 „Likimo melodija“ (6)
Rytoj - 05-26
06:00 „Sumaniausi gyvūnai“. Dokumentinis serialas. 2012 m. N-7."
06:10 Programa
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
06:50 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
07:10 Šiandien kimba
08:10 „Pakalbėsim, kai grįši“ (4)
09:10 „Neišsižadėk“ (15)
10:20 „Delta“ (2/14)
11:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (9)
12:30 „Bitininkas“ (2/22)
13:35 „Merdoko paslaptys“ (2/2)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ (2/17)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 Švytintis veidas
16:55 „Likimo melodija“ (21)
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 „Bitininkas“ (2/23)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 „Mirtinas šuolis“. Veiksmo. Rež. R.Ellis Frazier. Vaid. L.Goss, N.Carbonell, C.Hauser,. Meksika, JAV. 2013 m. N-14."
01:05 „Krikštašunis“. Komedija. Rež. R.Boddington. Vaid. Ch.Parnell, M.Ward, W.Cuddy. Kanada. 2010 m. N-7."
02:55 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
03:10 „Mirtinas šuolis“. Veiksmo. Rež. R.Ellis Frazier. Vaid. L.Goss, N.Carbonell, C.Hauser,. Meksika, JAV. 2013 m. N-14."
04:35 „Krikštašunis“. Komedija. Rež. R.Boddington. Vaid. Ch.Parnell, M.Ward, W.Cuddy. Kanada. 2010 m. N-7."
Poryt - 05-27
05:15 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
06:15 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
08:00 Auginantiems savo kraštą
08:30 Girių takais
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 „Visatos stebuklai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."
11:00 „Detektyvas Linlis“. Detektyvinis serialas. Rež. J.F. Bassettas. Vaid. N. Parkeris, Sh. Small. Didžioji Britanija. 2006 m. N-7."
12:55 Švytintis veidas
13:00 „Merdoko paslaptys“ (3/1, 3/2)
15:00 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“ . Dokumentinis serialas. D.Britanija.
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Skinsiu raudoną rožę
17:00 „Kaip gyvena krokodilai“. Dokumentinis serialas. N-7."
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 „Leningradas. Pokario gatvės“ (13)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Leningradas. Pokario gatvės“ (14)
21:30 „Leningradas. Pokario gatvės“ (15)
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Merdoko paslaptys“ (2/4. 2/5)
01:10 „Detektyvas Linlis“. Detektyvinis serialas. Rež. J.F. Bassettas. Vaid. N. Parkeris, Sh. Small. Didžioji Britanija. 2006 m. N-7."
02:55 „Sparnuočių gyvenimas. Partnerių paieška“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."
03:45 „Merdoko paslaptys“ (2/4, 2/5)