Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
05:55 Miestai ir žmonės. Dokumentinis serialas. N-7.
06:00 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
06:15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
06:50 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
09:30 Vantos lapas
10:00 „Nepaliesta planeta“. Dokumentinis filmas. Čekija, D.Britanija. 2009 m."
10:30 Ekovizija
10:40 Moterų balsas
11:00 „Detektyvas Linlis“ (9)
11:40 Auksinė daina
13:00 „Merdoko paslaptys“ (1/9, 1/10)
13:40 „Moterų daktaras“ (2/56, 2/57)
15:00 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."
15:40 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 „Gaujos“ (3)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Gaujos“ (4)
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Pėdsakas“ (1/27, 1/28)
00:50 Auksinė daina
01:30 „Detektyvas Linlis“ (9)
02:35 „Gaujos“ (1, 2)
03:10 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."
04:00 „Šetlando žmogžudystės“ (3/3, 3/4)
04:20 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
Šiandien - 03-26
06:00 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
06:15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Nepaliesta planeta“. Dokumentinis filmas. Čekija, D.Britanija. 2009 m."
10:30 Ekovizija
10:40 Moterų balsas
11:40 Auksinė daina
13:40 „Moterų daktaras“ (2/56, 2/57)
15:40 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 „Gaujos“ (3)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Gaujos“ (4)
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Pėdsakas“ (1/27, 1/28)
00:50 Auksinė daina
02:35 „Gaujos“ (1, 2)
04:20 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
Rytoj - 03-27
05:05 „Neišsižadėk“ (27)
05:50 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 Vantos lapas
07:50 Kaimo akademija
08:20 Moterų balsas
09:20 „Miškinis“ (3/44)
10:25 „Paslapčių sala“ (16)
11:30 „Gluchariovas“ (1/40)
12:35 „Pėdsakas“ (1/62)
13:35 „Ilga kelionė namo“ (1/13)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Miškinis“ (3/47)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Laiptai į dangų“ (3)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (1/41)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Nuoga tiesa
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 „Detektyvas Linlis“ (5)
01:45 Reporteris
02:30 Lietuva tiesiogiai
02:45 „Neišsižadėk“ (27)
03:30 „Bitininkas“ (1/29)
04:15 „Gluchariovas“ (1/29)
Poryt - 03-28
05:05 „Neišsižadėk“ (28)
05:50 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."
07:20 Nuoga tiesa
09:20 „Miškinis“ (3/45)
10:25 „Paslapčių sala“ (17)
11:30 „Gluchariovas“ (1/41)
12:35 „Pėdsakas“ (1/63)
13:35 „Ilga kelionė namo“ (1/14)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Miškinis“ (3/48)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Laiptai į dangų“ (4)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (1/42)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Kulinaras“ (2/5)
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas
00:45 Vantos lapas
01:15 Skinsiu raudoną rožę
01:45 Reporteris
02:30 Lietuva tiesiogiai
02:45 „Neišsižadėk“ (28)
03:30 „Bitininkas“ (1/30)
04:15 „Gluchariovas“ (1/30)