Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
05:35 „Bitininkas“ (1/11). Veiksmo serialas. Rež. S.Bystrickij. Vaid. A.Žuravliovas, S.Šarifulinas. Rusija. 2013 m. N-7.
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."
07:20 Auksinė daina
09:20 „Miškinis“ (3/21)
10:25 „Mama detektyvė“ (5)
11:30 „Gluchariovas“ (1/17)
12:35 „Pėdsakas“ (1/39)
13:35 „Chiromantas“ (2/2)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Miškinis“ (3/24)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Neišsižadėk“ (80)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (1/18)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Albanas“ (51)
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Patriotai
Žurnalistinių tyrimų laida. Ved
00:30 „Miškinis“ (3/18)
01:30 Reporteris
02:15 Lietuva tiesiogiai
02:25 „Chiromantas“ (2/4)
03:15 „Bitininkas“ (1/11)
04:00 „Gluchariovas“ (1/11)
04:50 „Neišsižadėk“ (11)
Šiandien - 02-23
05:35 „Bitininkas“ (1/12). Veiksmo serialas. Rež. S.Bystrickij. Vaid. A.Žuravliovas, S.Šarifulinas. Rusija. 2013 m. N-7.
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."
07:20 Patriotai
08:20 „Kartą Rostove...“ (5)
09:20 „Miškinis“ (3/22)
10:25 „Mama detektyvė“ (6)
11:30 „Gluchariovas“ (1/18)
12:35 „Pėdsakas“ (1/40)
13:35 „Chiromantas“ (2/3)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Miškinis“ (3/25)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Neišsižadėk“ (81)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:52 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (1/19)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Albanas“ (52)
21:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:27 Orai
23:30 Nuoga tiesa
01:30 Reporteris
02:15 Lietuva tiesiogiai
02:25 „Chiromantas“ (2/5)
03:15 „Bitininkas“ (1/12)
04:00 „Gluchariovas“ (1/12)
04:50 „Neišsižadėk“ (12)
Rytoj - 02-24
06:00 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."
07:20 Šiandien kimba
07:50 Krepšinio pasaulyje su V
08:20 „Kartą Rostove...“ (6)
09:20 „Miškinis“ (3/23)
10:25 „Mama detektyvė“ (7)
11:30 „Gluchariovas“ (1/19)
12:35 „Pėdsakas“ (1/41)
13:35 „Chiromantas“ (2/4)
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Miškinis“ (3/26)
16:00 Žinios
16:47 Orai
16:50 „Neišsižadėk“ (82)
18:00 Reporteris
18:52 Orai
18:55 „Gluchariovas“ (1/20)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Auksinė daina
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 0 laipsnių
23:05 „Skolininkas“. Veiksmo komedija. Rež. C.Viveiros. Vaid. T.Roth, J. O'Connell, P.Mullan. D.Britanija. 2012 m. N-14."
00:55 „Minties greitis“. Trileris. Rež. E. Oppenheimer. Vaid. N.Stahl, M.Maestro. JAV. 2011 m. N-14."
02:40 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
03:05 „Skolininkas“. Veiksmo komedija. Rež. C.Viveiros. Vaid. T.Roth, J. O'Connell, P.Mullan. D.Britanija. 2012 m. N-14."
04:30 „Minties greitis“. Trileris. Rež. E. Oppenheimer. Vaid. N.Stahl, M.Maestro. JAV. 2011 m. N-14."
Poryt - 02-25
05:45 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."
06:00 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."
07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."
08:25 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."
09:30 Vantos lapas“. Laida apie pirties malonumus."
10:00 „Mainai gamtoje“. Dokumentinis serialas. N-7."
11:00 „Detektyvas Linlis“ (5) Detektyvinis serialas. Rež. R. Laxtonas. Vaid. N. Parkeris, P. Haywood, Charlotte Salt, T.Boncza. Didžioji Britanija. 2003 m. N-7.
13:00 „Merdoko paslaptys“ (1/1, 1/2) . Detektyvinis serialas. Vaid. Y.Bisson, Th.Craig, H.Joy. Kanada, D.Britanija. 2008 m. N-7.
15:00 „Mainai gamtoje“. Dokumentinis serialas. N-7."
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Moterų balsas
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis
18:53 Orai
18:55 0 laipsnių
19:00 „Paslapčių sala“ (7)
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 „Paslapčių sala“ (8)
21:30 „Paslapčių sala“ (9)
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4)
01:30 „Mafijos kronikos“. Kriminalinė istorija. Ved. D. Dargis. 2013 m.. N-14."
02:15 „Detektyvas Linlis“ (5)
03:45 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“ (2/3, 2/4)