Lietuvos ryto TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-19
05:00 „Bitininkas “ (2/8)
05:45 „Albanas“ (1/6). Veiksmo serialas. Rež. R. Kubajevas. Vaid. A. Dediuško, V. Steklovas, G.Mariani. Rusija. 2006 m. N-7.
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Kaimo akademija
07:20 Šiandien kimba
08:20 Patriotai
09:20 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“ (8/3, 8/4)
11:30 „Likimo melodija“ (19)
12:35 „Albanas“ (2/9)
13:40 TV parduotuvė
13:55 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė. N-7.
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (25)
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Orai
18:52 Rubrika "Sauganti Lietuva"
18:55 „Albanas“ (4/8)
20:00 Reporteris
20:22 Orai
20:25 „Baudėjas“ (5, 6)
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Moterų balsas
Dabar. Pokalbių laida
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Delta“ (2/24)
03:25 „Albanas“ (1/6)
04:10 „Rojus“ (8)
Šiandien - 10-20
05:55 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:45 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
06:50 Krepšinio pasaulyje su V
07:20 Moterų balsas
09:20 „Pražūtingi smaragdai“ (3, 4)
11:30 „Likimo melodija“ (20)
12:35 „Albanas“ (2/10)
13:40 TV parduotuvė
13:55 Gyvenimo būdas
15:00 Patriotai
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (26)
18:00 Reporteris
18:47 Orai
18:50 Rubrika "Renovacija. Sužinok daugiau"
18:55 „Albanas“ (4/9)
20:00 Reporteris
20:27 Orai
20:30 Muzikinės kovos
22:30 Reporteris
22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (1/9, 1/10)
01:05 „Delta“ (1/7, 1/8)
02:55 „Pražūtingi smaragdai“ (1, 2)
04:20 „Gluchariovas“ (1/9, 1/10)
Rytoj - 10-21
05:55 „Vandenyno milžinai“ . Dokumentinis serialas. N-7.
06:45 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."
08:00 Auginantiems savo kraštą
08:30 4 kampai
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Laiko pjūvis
11:00 Vera. Sulaužytas pažadas“ (7/3, 7/4)
13:00 „Merdoko paslaptys“ (6/3, 6/4)
15:00 „MMA "King of the Cage in the Beach" (1)
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (5)
18:00 Žinios
18:25 Orai
18:27 Rubrika "Sauganti Lietuva"
18:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:25 Orai
20:27 Rubrika "Sauganti Lietuva"
20:30 „Inspektorius Luisas. Didysis darbas“ (9/3, 9/4)
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „Vera. Sulaužytas pažadas“ (7/3)
01:00 „Merdoko paslaptys“ (5/5, 5/6)
02:50 „Likimo melodija“ (25, 26)
04:25 „Vera. Sulaužytas pažadas“ (7/3)
Poryt - 10-22
05:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."
05:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Geriausios nardymo vietos. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7.
10:35 Ekovizija
10:45 Viskas apie kavą
10:50 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)
12:55 „Moterų daktaras“ (2/26, 2/27)
14:55 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“ (2)
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (6)
18:00 Žinios
18:25 Orai
18:27 Rubrika "Sauganti Lietuva"
18:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."
19:00 Gyvenimo būdas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „MMA "King of the Cage". Vasaros turas“ (5)
00:00 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)
02:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."
02:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
03:30 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)