INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-16
06:00 Autopilotas
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:25 Savaitės kriminalai
11:50 Ne vienas kelyje
12:25 „Alfa“ savaitė
12:55 Apie žūklę
13:25 24 valandos
14:10 Pasienio sargyba
14:40 Bus visko
15:30 „Alfa“ savaitė
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 01-17
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:05 Dviračio šou
12:30 Tauro ragas
13:00 24 valandos
13:45 Autopilotas
14:10 Ne vienas kelyje
14:45 Dviračio šou
15:10 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 01-18
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Aukso vilnos paieškos
12:10 Dviračio šou
12:35 Ne vienas kelyje
13:10 24 valandos
13:55 Beatos virtuvė
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Kt - 01-19
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:10 24 valandos
13:55 Aukso vilnos paieškos
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena