INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-04
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Nuo... Iki...
13:15 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:25 KK2
16:10 24 valandos
Socialinė aktualijų laida.
17:00 Info diena
21:00 A.Ramanauskas Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 05-05
06:30 Info diena
10:30 A.Ramanauskas Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:15 Ne vienas kelyje
12:45 Valanda su Rūta
14:25 24 valandos
15:25 Bus visko
16:10 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 A.Užkalnis Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 05-06
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Diagnozė: valdžia
11:50 Beatos virtuvė
12:40 Nuo... Iki...
13:25 Pagalbos skambutis
14:15 24 valandos
15:10 Japonijos Tsunamis 2011
16:15 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Diagnozė: valdžia
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Št - 05-07
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
15:00 Autopilotas
15:30 KK2
16:15 KK2
17:00 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:35 Pagalbos skambutis
19:30 SUPERDOKUMENTIKA Agneta ir ABBA. Istorija
20:30 Valanda su Rūta
22:00 Dabar pasaulyje. Išvados
22:30 Autopilotas
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Yra, kaip yra
01:00 24 valandos
02:00 24 valandos
03:00 Bus visko
03:50 Valanda su Rūta