INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-22
05:00 Autopilotas
05:30 Ne vienas kelyje
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Bus visko
07:30 Nuo... Iki...
08:30 KK2
09:00 KK2
09:30 KK2
10:00 KK2
10:30 Savaitės kriminalai
11:00 Ne vienas kelyje
11:30 Autopilotas
12:00 Kalinių žmonos
13:00 Pagalbos skambutis
13:55 Pagalbos skambutis
14:50 Pagalbos skambutis
15:45 Pagalbos skambutis
16:40 Pagalbos skambutis
17:35 Valanda su Rūta
19:00 KK2
19:30 KK2
20:00 KK2
20:30 KK2
21:00 Savaitės panorama
21:30 @rimvydasvalatka
22:00 Žinios
23:00 LKL čempionatas. Žalgiris – Vytautas
01:10 Farai
01:35 24 valandos
Socialinė aktualijų laida.
02:15 24 valandos
02:55 24 valandos
03:35 24 valandos
04:10 Autopilotas
04:10 Autopilotas
04:35 Ne vienas kelyje
04:35 Ne vienas kelyje
Šiandien - 10-23
05:05 Savaitės panorama
05:30 Kalinių žmonos
06:30 #zemesukis
07:00 Savaitės panorama
07:30 Valanda su Rūta
09:00 Žinios
10:00 @rimvydasvalatka
10:30 KK2
11:00 KK2
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 24 valandos
15:30 Valanda su Rūta
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 10-24
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Nuo... Iki...
08:30 Farai
09:00 Žinios
10:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
10:30 Bus visko
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 24 valandos
15:30 Nuo... Iki...
16:30 Farai
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 10-25
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Kalinių žmonos
08:30 Farai
09:00 Žinios
10:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
10:30 Nuo... Iki...
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 Yra, kaip yra
15:30 Kalinių žmonos
16:30 Farai
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena