INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-27
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Apie žūklę
11:05 Tauro ragas
11:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:55 24 valandos
13:05 Nuo... Iki...
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
15:25 Dviračio šou
15:55 Pagalbos skambutis
16:30 Arčiau mūsų
17:00 Info diena
21:00 Ne vienas kelyje
Laida apie saugų eismą. Vedėjas Dainius Leonavičius.
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Rytoj - 03-28
06:00 Info diena
10:00 Info diena
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Arčiau namų
15:30 Arčiau mūsų
16:00 Padėkime augti
16:30 Šefas rekomenduoja
17:00 Mes pačios
17:25 KK2
18:00 KK2
18:35 KK2
19:00 Dviračio šou
19:30 Dviračio šou
20:00 Dviračio šou
20:30 Dviračio šou
21:00 Svajonių kruizai (1)
22:00 Žiedų ritmai (26)
22:30 Žiedų ritmai (27)
23:00 Yra kaip yra
02:00 Info diena
Poryt - 03-29
05:50 Pagalbos skambutis
06:30 Nuo... Iki...
07:00 Apie žūklę
07:25 Sveikatos ABC televitrina
07:50 Valanda su Rūta
08:55 Mes pačios
09:20 KK2
09:55 KK2
10:30 KK2
10:55 Dviračio šou
11:25 Dviračio šou
11:55 Dviračio šou
12:25 Dviračio šou
12:55 Statyk!
13:25 Ne vienas kelyje
13:55 Tauro ragas
14:25 Apie žūklę
15:00 Teleparduotuvė
15:30 Yra kaip yra
16:40 Yra kaip yra
17:50 Yra kaip yra
19:00 24 valandos
20:10 24 valandos
21:20 Pagalbos skambutis
22:00 Svajonių kruizai (2)
23:00 Žiedų ritmai (28)
23:30 Žiedų ritmai (29)
00:10 Yra kaip yra
01:20 Yra kaip yra
02:30 24 valandos
Pr - 03-30
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Dviračio šou
06:30 Dviračio šou
07:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
07:30 Tauro ragas
08:00 Apie žūklę
08:30 Statyk!
09:00 Autopilotas
09:30 Ne vienas kelyje
10:00 Mes pačios
10:30 Žinios
11:00 „Alfa“ savaitė
11:25 Pasaulis X
12:20 24 valandos
13:30 Valanda su Rūta
14:40 Padėkime augti
15:10 Yra kaip yra
16:25 „Alfa“ savaitė
16:55 KK2
17:30 Statyk!
18:00 Info diena
22:00 Dviračio šou
22:30 Dabar pasaulyje
23:00 Info diena
00:00 Valanda su Rūta
01:10 Nuo... Iki...
01:50 Šefas rekomenduoja
02:25 Arčiau mūsų
02:55 Padėkime augti
03:25 KK2
04:00 KK2
04:35 KK2