INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-27
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Pagalbos skambutis
13:35 Ne vienas kelyje
Laida apie saugų eismą. Vedėjas Dainius Leonavičius.
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Rytoj - 08-28
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Autopilotas
13:15 Tauro ragas
13:45 Apie žūklę
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Poryt - 08-29
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Pagalbos skambutis
10:55 24 valandos
11:30 Sekmadienio rytas
12:15 Dviračio šou
12:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
13:15 Visagalė reklama (11, 12)
14:15 Gyvybės triumfas (1)
15:05 Visagalė reklama (13, 14)
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Št - 08-30
05:00 Info diena
09:00 Info diena
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Nuo...Iki...
14:20 KK2
15:00 Dviračio šou
15:25 Padėkime augti
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 KK2
17:45 Dviračio šou
18:15 Mano kiemas
18:45 KK2 penktadienis
20:00 Alchemija LXI. Humanitarinis karas. VDU karta
20:30 Padėkime augti
21:00 Visagalė reklama (15, 16)
22:00 Gyvybės triumfas (3)
23:00 Pagalbos skambutis
23:55 Valanda su Rūta
01:00 Info diena