INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-04
05:05 Mes pačios
05:30 Beatos virtuvė
Vedėja Beata Nicholson.
06:20 Sveikatos ABC televitrina
06:45 Valanda su Rūta
08:00 Mes pačios
08:30 KK2
09:10 KK2
09:50 KK2
10:30 Arčiau mūsų
11:00 Arčiau mūsų
11:30 Arčiau mūsų
12:00 Dviračio šou
12:30 Statyk!
12:55 Tauro ragas
13:25 Apie žūklę
14:00 Teleparduotuvė
14:30 24 valandos
15:30 Yra, kaip yra
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 24 valandos
19:30 Aukso imperija (3)
20:30 Ufologų pasakojimai (9)
21:00 Ufologų pasakojimai (10)
21:30 Dabar pasaulyje. Savaitė
22:00 Tauro ragas
22:30 Autopilotas
23:00 Valanda su Rūta
00:00 Yra, kaip yra
01:00 24 valandos
02:00 24 valandos
03:00 Bus visko
03:50 Valanda su Rūta
Rytoj - 10-05
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
06:30 Tauro ragas
07:00 Apie žūklę
07:30 Nuostabiausia diena pasaulyje (2)
08:30 Nuostabiausia diena pasaulyje (3)
09:30 Žinios
10:25 Nuo... Iki...
11:05 Valanda su Rūta
12:20 Mes pačios
12:50 Ne vienas kelyje
13:20 Autopilotas
13:50 Apie žūklę
14:20 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:15 Nuo... Iki...
00:55 Mes pačios
01:25 Ne vienas kelyje
01:55 Mano kiemas
02:25 KK2
03:00 KK2
03:35 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Poryt - 10-06
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Dviračio šou
11:05 Mano kiemas
11:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:55 KK2
12:30 Beatos virtuvė
13:20 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Tr - 10-07
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Dviračio šou
11:05 Statyk!
11:30 Apie žūklę
11:55 KK2
12:30 Bus visko
13:20 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena