INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-23
05:05 Ne vienas kelyje
05:35 Autopilotas
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Tauro ragas
07:30 Nuo... Iki...
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
Pokalbių laida. Vedėja Rūta Mikelkevičiūtė..
13:40 Bus visko
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Yra, kaip yra
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 „Alfa“ savaitė
21:30 Pasienio sargyba
22:00 Valanda su Rūta
23:30 „Alfa“ savaitė
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:30 Pagalbos skambutis
01:20 Ne vienas kelyje
01:55 KK2
02:40 KK2
03:25 KK2
04:05 Dviračio šou
04:05 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Rytoj - 04-24
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Autopilotas
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:20 Savaitės kriminalai
11:50 Ne vienas kelyje
12:25 „Alfa“ savaitė
12:55 Apie žūklę
13:25 24 valandos
14:15 Pasienio sargyba
14:40 Bus visko
15:30 „Alfa“ savaitė
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 04-25
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:05 Dviračio šou
12:35 Tauro ragas
13:05 24 valandos
13:45 Autopilotas
14:10 Ne vienas kelyje
14:40 Dviračio šou
15:10 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Tr - 04-26
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Senovės X failai. Juodosios magijos paslaptys
12:15 Dviračio šou
12:40 Ne vienas kelyje
13:15 24 valandos
13:55 Beatos virtuvė
14:45 Dviračio šou
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena