INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-28
05:35 Nuo... Iki...
06:20 Padėkime augti
06:45 Mes pačios
07:10 Apie žūklę
07:35 24 valandos
08:40 Tauro ragas
09:10 Autopilotas
09:40 Ne vienas kelyje
10:10 24 valandos
11:15 Pagalbos skambutis
12:00 Statyk!
12:30 Nuo... Iki...
13:20 KK2
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 Arčiau mūsų
15:50 KK2
16:30 Tauro ragas
17:00 KK2
17:40 Apie žūklę
18:10 Pasaulis X
18:55 24 valandos
20:00 Pasivaikščiojimai. VDU karta
20:30 Autopilotas
21:00 Aukso imperija (3)
22:00 Žiedų ritmai (14)
22:30 Žiedų ritmai (15)
23:00 Pagalbos skambutis
23:50 Valanda su Rūta
Pokalbių laida. Vedėja Rūta Mikelkevičiūtė.
01:00 Statyk!
01:30 Šefas rekomenduoja
01:55 Padėkime augti
02:20 Yra kaip yra
03:25 KK2
04:05 Arčiau mūsų
04:30 24 valandos
Šiandien - 03-01
05:45 Apie žūklę
06:15 Autopilotas
06:45 Valanda su Rūta
08:20 KK2
09:05 Arčiau mūsų
09:35 KK2
10:15 Šefas rekomenduoja
10:45 Pasivaikščiojimai. VDU karta
11:15 KK2
12:00 Yra kaip yra
13:05 Ne vienas kelyje
13:30 Autopilotas
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Yra kaip yra
15:35 24 valandos
16:40 RETROSPEKTYVA
17:15 Arčiau mūsų
17:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
18:15 Nuo... Iki...
19:05 Mes pačios
19:30 Statyk!
20:00 Info Diena. Speciali rinkimų laida
01:15 24 valandos
02:25 Yra kaip yra
03:35 Sveikatos ABC televitrina
04:00 Tauro ragas
04:30 Nuo... Iki...
Rytoj - 03-02
05:10 KK2
05:50 Padėkime augti
06:15 Pasaulis X
07:10 Pagalbos skambutis
08:00 Apie žūklę
08:30 Šefas rekomenduoja
09:00 Mes pačios
09:30 Pasivaikščiojimai. VDU karta
10:00 Autopilotas
10:25 Pasaulis X
11:20 24 valandos
12:35 Valanda su Rūta
14:00 Padėkime augti
14:30 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Autopilotas
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:00 24 valandos
01:05 KK2
01:45 Nuo... Iki...
02:30 Yra kaip yra
03:35 KK2
04:15 Autopilotas
04:45 Tauro ragas
Poryt - 03-03
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Dviračio šou
11:05 Nuo... Iki...
11:55 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Šefas rekomenduoja
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena