INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-24
06:30 Info diena
10:30 A.Ramanauskas Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Penktoji pavara (3)
13:15 Beprotiškas darbas - būti diktatoriumi
14:20 Yra, kaip yra
15:25 KK2
16:15 24 valandos
Socialinė aktualijų laida.
17:00 Info diena
21:00 A.Užkalnis Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 05-25
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Nuo... Iki...
13:15 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:25 KK2
16:15 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 A.Ramanauskas Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 05-26
06:30 Info diena
10:30 A.Ramanauskas Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:15 Ne vienas kelyje
12:45 Valanda su Rūta
14:20 24 valandos
15:25 Bus visko
16:15 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 A.Užkalnis Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Pn - 05-27
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Penktoji pavara (3)
11:50 Beatos virtuvė
12:35 Nuo... Iki...
13:25 Pagalbos skambutis
14:15 24 valandos
15:15 Beprotiškas darbas - būti diktatoriumi
16:15 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Penktoji pavara (4)
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena