INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 08-29
06:00 Info diena
10:00 Info diena
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
15:00 Autopilotas
15:30 Apie žūklę
16:00 KK2
16:35 KK2
17:10 KK2
17:35 Dviračio šou
18:00 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Patobulinti automobiliai (13)
20:00 Miesto skoniai (1)
20:30 Pasaulis iš skrydžio oro balionu (1)
21:30 Dabar pasaulyje. Išvados
22:00 Yra, kaip yra
23:10 Yra, kaip yra
02:00 Info diena
Šiandien - 08-30
05:05 Padėkime augti
05:30 Šefas rekomenduoja
06:00 Apie žūklę
06:25 Sveikatos ABC televitrina
06:50 Valanda su Rūta
07:55 Mes pačios
08:20 KK2
09:00 KK2
09:35 KK2
10:05 Dviračio šou
10:30 Dviračio šou
10:55 Dviračio šou
11:25 Dviračio šou
11:55 Statyk!
12:25 Ne vienas kelyje
12:55 Tauro ragas
13:25 Apie žūklę
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Mes pačios
14:55 Yra, kaip yra
16:05 Yra, kaip yra
17:15 Yra, kaip yra
18:20 24 valandos
19:30 Miesto skoniai (2)
20:00 Miesto skoniai (3)
20:30 Pasaulis iš skrydžio oro balionu (2)
21:30 Dabar pasaulyje. Savaitė
22:00 Valanda su Rūta
23:10 Nuo... Iki...
23:50 Alchemija. Švietimo amžius
00:20 Yra, kaip yra
01:30 24 valandos
02:40 24 valandos
03:50 Pagalbos skambutis
04:25 Nuo... Iki...
Rytoj - 08-31
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
06:30 Tauro ragas
07:00 Apie žūklę
07:30 Pasaulio uostai (13)
08:30 Aukso imperija (1)
09:30 Žinios
10:30 Pasaulis X
11:20 24 valandos
12:25 Valanda su Rūta
13:40 Padėkime augti
14:10 Yra, kaip yra
15:25 Nuostabiausia diena pasaulyje (4)
16:20 KK2
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:20 Ne vienas kelyje
00:50 Šefas rekomenduoja
01:25 Mes pačios
01:55 Padėkime augti
02:25 KK2
03:05 KK2
03:40 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Poryt - 09-01
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Pagalbos skambutis
11:15 Nuo... Iki...
11:55 KK2
12:30 Yra, kaip yra
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 Ne vienas kelyje
16:20 KK2
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena