INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-01
06:30 Info diena
10:30 A.Ramanauskas Plius
11:00 Dviračio šou
11:25 Panikos kambarys
11:55 KK2
12:30 Beatos virtuvė
13:20 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 A.Ramanauskas Plius
17:00 Info diena
Vedėja Rasa Tapinienė.
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 A.Užkalnis Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 12-02
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Dviračio šou
11:25 Apie žūklę
11:55 KK2
12:30 Bus visko
13:20 Yra, kaip yra
14:20 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 A.Užkalnis Plius
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 A.Ramanauskas Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 12-03
06:30 Info diena
10:30 A.Ramanauskas Plius
11:00 Dviračio šou
11:30 Mes pačios
11:55 KK2
12:35 Pagalbos skambutis
13:10 Valanda su Rūta
14:25 24 valandos
15:25 Dviračio šou
15:55 Nuo... Iki...
16:30 A.Ramanauskas Plius
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 A.Užkalnis Plius
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Pn - 12-04
06:30 Info diena
10:30 A.Užkalnis Plius
11:00 Dviračio šou
11:25 Vakarų efektas
12:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
12:25 Statyk!
12:50 Autopilotas
13:20 Nuo... Iki...
13:55 Pagalbos skambutis
14:30 24 valandos
15:30 Mes pačios
16:00 Diktatorių damos (1)
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Panikos kambarys
21:25 Vakarų efektas
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena