INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-17
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Autopilotas
12:45 Tauro ragas
13:15 Apie žūklę
13:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Rytoj - 04-18
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Padėkime augti
10:30 Šefas rekomenduoja
10:55 24 valandos
11:30 Sekmadienio rytas
12:05 To tikrai nežinojau ! (21, 22)
13:00 Patobulinti automobiliai (9, 10)
14:00 To tikrai nežinojau ! (23, 24)
15:00 Patobulinti automobiliai (11, 12)
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Poryt - 04-19
05:00 Info diena
09:00 Info diena
13:00 Teleparduotuvė
13:30 24 valandos
14:10 KK2
14:55 Dviračio šou
15:25 Padėkime augti
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 KK2
17:45 Dviračio šou
18:15 Jėgos vietos
18:45 KK2 penktadienis
20:00 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
20:30 Padėkime augti
21:00 To tikrai nežinojau ! (25, 26)
22:00 Patobulinti automobiliai (12, 13)
23:00 Pagalbos skambutis
23:55 Valanda su Rūta
01:00 Info diena
Se - 04-20
05:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
05:45 KTV - kino ir tele virtuvė
06:15 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
06:45 Valanda su Rūta
08:20 KK2
09:05 Jėgos vietos
09:35 KK2
10:15 Dviračio šou
10:45 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
11:15 KK2
12:00 Dviračio šou
12:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
13:00 Teleparduotuvė
13:30 KTV - kino ir tele virtuvė
14:00 Yra kaip yra
14:55 24 valandos
15:35 KK2 penktadienis
16:45 RETROSPEKTYVA
17:20 Padėkime augti
17:45 Šefas rekomenduoja
18:15 Nuo...Iki...
19:10 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
19:40 KTV - kino ir tele virtuvė
20:10 Pagalbos skambutis
21:00 To tikrai nežinojau ! (27, 28)
22:00 Pasaulio uostai (1)
23:00 Padėkime augti
23:30 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
01:30 KK2 penktadienis
02:40 Yra kaip yra
03:30 Jėgos vietos
04:00 Pasivaikščiojimai su Irena Veisaite. VDU karta
04:30 Nuo...Iki...