INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-24
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:10 Dviračio šou
12:40 Tauro ragas
13:10 24 valandos
13:50 Autopilotas
14:15 Ne vienas kelyje
14:50 Dviračio šou
15:15 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 01-25
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Slapta misija. Tel Halafo atradimas
12:10 Dviračio šou
12:35 Ne vienas kelyje
13:10 24 valandos
13:55 Beatos virtuvė
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 01-26
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:10 24 valandos
13:55 Slapta misija. Tel Halafo atradimas
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Pn - 01-27
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:20 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:40 Pasienio sargyba
13:10 24 valandos
13:55 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Ekspedicija į Grenlandijos ledo skydą
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena