INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-21
05:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
05:45 Apie žūklę
06:15 Autopilotas
Laida apie automobilius. Vedėjas Ramūnas Fetingis.
06:45 Valanda su Rūta
08:20 KK2
09:05 Dviračio šou
09:35 KK2
10:15 Šefas rekomenduoja
10:45 KK2
12:05 Yra kaip yra
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Dviračio šou
14:00 Valanda su Rūta
15:35 24 valandos
16:40 RETROSPEKTYVA
17:15 Arčiau mūsų
17:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
18:15 Nuo... Iki...
19:10 Mes pačios
19:40 „Alfa“ savaitė
20:10 Pagalbos skambutis
21:00 Keliautojo atmintinė (19)
21:30 Keliautojo atmintinė (20)
22:00 Ekstremalus kontaktas (9)
22:30 Ekstremalus kontaktas (10)
23:00 Tauro ragas
23:25 Ne vienas kelyje
23:50 24 valandos
01:25 24 valandos
02:30 Yra kaip yra
03:30 Tauro ragas
04:00 Pasivaikščiojimai su prof. Š.Liekiu. VDU karta
04:30 Nuo... Iki...
Rytoj - 12-22
05:50 Padėkime augti
06:15 Sekmadienio rytas
07:10 Pagalbos skambutis
08:00 Apie žūklę
08:30 Šefas rekomenduoja
09:00 Mes pačios
09:30 Žinios
10:00 „Alfa“ savaitė
10:25 Sekmadienio rytas
11:20 24 valandos
12:20 Valanda su Rūta
13:50 Mes pačios
14:15 Autopilotas
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 „Alfa“ savaitė
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:50 KK2
01:30 Nuo... Iki...
02:20 Yra kaip yra
03:20 KK2
04:50 Yra kaip yra
Poryt - 12-23
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Dviračio šou
11:05 Nuo... Iki...
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Tr - 12-24
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Dviračio šou
11:05 Pagalbos skambutis
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Šefas rekomenduoja
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
17:15 Dviračio šou
17:45 Sekmadienio rytas
18:40 24 valandos
19:40 Valanda su Rūta
21:05 Mes pačios
21:30 Yra kaip yra
22:30 KK2
23:15 Nuo... Iki...
02:00 Info diena