INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 01-17
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 Kitu kampu
08:30 Farai
09:00 Žinios
10:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
10:30 Nuo... Iki...
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 Yra, kaip yra
15:30 Kitu kampu
16:30 Farai
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 01-18
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 KK2
08:00 KK2
08:30 Farai
09:00 Žinios
10:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
10:30 Kitu kampu
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 Yra, kaip yra
15:30 KK2
16:00 KK2
16:30 Farai
17:00 Info diena
21:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 Info komentarai su Indre Makaraityte
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 01-19
06:30 Labas vakaras, Lietuva
07:30 KK2
08:00 KK2
08:30 Savaitės kriminalai
09:00 Žinios
10:00 Info komentarai su Indre Makaraityte
10:30 KK2
11:00 KK2
11:30 Yra, kaip yra
12:35 Pagalbos skambutis
13:35 24 valandos
14:25 Yra, kaip yra
15:30 KK2
16:00 KK2
16:30 Savaitės kriminalai
17:00 Info diena
21:00 @rimvydasvalatka
21:30 Info diena
22:30 Labas vakaras, Lietuva
23:30 @rimvydasvalatka
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Št - 01-20
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Savaitės kriminalai
15:00 Labas vakaras, Lietuva
16:00 KK2
16:30 KK2
17:00 KK2
17:30 KK2
18:00 Vilniečiai
18:35 Farai
19:00 Farai
19:30 Savaitės kriminalai
20:00 Kitu kampu
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Žinios
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Pagalbos skambutis
01:25 Pagalbos skambutis
02:20 Pagalbos skambutis
03:15 Pagalbos skambutis
04:10 Tauro ragas
04:35 Apie žūklę