INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 05-22
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Apie žūklę
11:05 Tauro ragas
11:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:55 24 valandos
13:05 Nuo... Iki...
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
15:20 Dviračio šou
15:50 Arčiau mūsų
16:25 Pagalbos skambutis
17:00 Info diena
21:00 Alchemija. Švietimo amžius
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Rytoj - 05-23
06:00 Info diena
10:00 Info diena
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
15:00 Autopilotas
15:30 Arčiau mūsų
16:00 Padėkime augti
16:30 Šefas rekomenduoja
17:00 Mes pačios
17:25 KK2
18:00 KK2
18:35 KK2
19:10 Dviračio šou
19:35 Dviračio šou
20:00 Dviračio šou
20:30 Dviračio šou
21:00 Pasaulio ugnikalniai (3)
21:30 Pasaulio ugnikalniai (4)
22:00 Žemynų kelionė (4)
23:00 Yra kaip yra
02:00 Info diena
Poryt - 05-24
05:25 Nuo... Iki...
06:00 Apie žūklę
06:25 Sveikatos ABC televitrina
06:50 Valanda su Rūta
07:55 Mes pačios
08:20 KK2
08:55 KK2
09:30 KK2
10:05 Dviračio šou
10:30 Dviračio šou
10:55 Dviračio šou
11:25 Dviračio šou
11:55 Statyk!
12:25 Ne vienas kelyje
12:55 Tauro ragas
13:25 Apie žūklę
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Yra kaip yra
15:40 Yra kaip yra
16:50 Yra kaip yra
18:00 24 valandos
19:10 24 valandos
20:20 Pagalbos skambutis
20:55 Žodis - ne žvirblis
21:00 Pasaulio ugnikalniai (5)
21:30 Pasaulio ugnikalniai (6)
22:00 Žemynų kelionė (5)
23:00 Valanda su Rūta
00:10 Yra kaip yra
01:20 Yra kaip yra
02:30 24 valandos
03:40 24 valandos
04:50 Pagalbos skambutis
Pr - 05-25
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
06:30 Tauro ragas
07:00 Apie žūklę
07:30 Statyk!
08:00 Autopilotas
08:30 Ne vienas kelyje
09:00 Mes pačios
09:30 Žinios
10:00 „Alfa“ savaitė
10:30 Pasaulis X
11:20 24 valandos
12:30 Valanda su Rūta
13:40 Padėkime augti
14:10 Yra kaip yra
15:25 „Alfa“ savaitė
15:55 Statyk!
16:20 KK2
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:10 Nuo... Iki...
00:50 Šefas rekomenduoja
01:25 Arčiau mūsų
01:55 Padėkime augti
02:25 KK2
03:00 KK2
03:35 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou