INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-30
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Savaitės kriminalai
11:10 Nuo... Iki...
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Rytoj - 10-01
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Pasivaikščiojimai su Valentinu Masalskiu. VDU karta
11:10 Pagalbos skambutis
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Šefas rekomenduoja
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Poryt - 10-02
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Autopilotas
11:05 Šefas rekomenduoja
11:35 Padėkime augti
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Tauro ragas
14:45 24 valandos
15:40 Nuo... Iki...
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Pn - 10-03
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Mes pačios
11:05 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:30 Apie žūklę
12:00 24 valandos
13:00 Tauro ragas
13:25 Autopilotas
13:50 Dviračio šou
14:15 Padėkime augti
14:45 24 valandos
15:40 Pagalbos skambutis
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Pasivaikščojimai su Enver Izmaylov. VDU karta
21:30 Info diena
01:30 Info diena