INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-28
05:05 Ne vienas kelyje
05:30 Už vaikystę
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Auginantiems savo kraštą
07:30 Penktoji pavara (17)
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Beatos virtuvė
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 24 valandos
17:30 24 valandos
18:30 24 valandos
19:30 Penktoji pavara (18)
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 SUPERDOKUMENTIKA Priklausomi nuo sekso
(Sex Addicts). Rež.: Florence Sandis, Alexis Marant. Prancūzija. 2015. Dokumentinis filmas.
22:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
22:30 Pagalbos skambutis
23:20 Nuo... Iki...
00:10 Penktoji pavara (18)
01:00 Ne vienas kelyje
01:25 Autopilotas
01:55 KK2
02:40 KK2
03:25 KK2
04:10 Dviračio šou
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Rytoj - 08-29
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Už vaikystę
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Penktoji pavara (18)
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:15 Valanda su Rūta
12:50 Už vaikystę
13:15 24 valandos
14:15 24 valandos
15:15 KK2
16:00 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 08-30
06:30 Info diena
10:30 Ne vienas kelyje
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Penktoji pavara (18)
13:15 24 valandos
14:15 24 valandos
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Tr - 08-31
06:30 Info diena
10:30 Ne vienas kelyje
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Nuo... Iki...
13:15 24 valandos
14:15 24 valandos
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena