INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Št - 10-25
05:30 Info diena
09:30 Info diena
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Tauro ragas
14:00 Nuo... Iki...
14:45 KK2
15:25 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 KK2
17:45 Dviračio šou
18:15 Sekmadienio rytas
18:55 24 valandos
20:00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta
20:30 Autopilotas
21:00 Rojaus sodai (9)
21:30 Rojaus sodai (10)
22:00 Susitikimai su vaiduokliais (1)
22:30 Susitikimai su vaiduokliais (2)
23:00 Pagalbos skambutis
23:50 Valanda su Rūta
01:30 Info diena
Šiandien - 10-26
05:15 Autopilotas
05:45 Valanda su Rūta
07:20 KK2
08:05 Dviračio šou
08:35 KK2
09:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
09:45 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta
10:15 KK2
11:00 Yra kaip yra
12:00 Teleparduotuvė
12:30 Dviračio šou
13:00 Valanda su Rūta
14:35 24 valandos
15:40 RETROSPEKTYVA
16:15 Apie žūklę
16:45 Šefas rekomenduoja
17:15 Nuo... Iki...
18:10 Mes pačios
18:40 „Alfa“ savaitė
19:10 Pagalbos skambutis
20:00 Rojaus sodai (11)
20:30 Rojaus sodai (12)
21:00 Susitikimai su vaiduokliais (3)
21:30 Susitikimai su vaiduokliais (4)
22:00 Tauro ragas
22:30 Ne vienas kelyje
22:55 24 valandos
23:50 KK2
01:25 24 valandos
02:30 Yra kaip yra
03:00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta
03:30 Nuo... Iki...
04:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
04:45 Apie žūklę
Rytoj - 10-27
05:15 Sekmadienio rytas
05:50 Pagalbos skambutis
06:35 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
07:05 Apie žūklę
07:30 Šefas rekomenduoja
08:00 Mes pačios
08:30 Žinios
09:05 Ne vienas kelyje
09:35 „Alfa“ savaitė
10:05 24 valandos
11:10 Valanda su Rūta
12:50 Mes pačios
13:15 Autopilotas
13:45 Yra kaip yra
14:45 KK2
15:30 „Alfa“ savaitė
16:00 Info diena
20:00 Dviračio šou
20:30 PREMJERA Dabar pasaulyje
21:00 Info diena
00:30 Nuo... Iki...
01:15 Yra kaip yra
02:05 KK2
02:50 Autopilotas
03:20 Tauro ragas
03:50 Yra kaip yra
04:50 Padėkime augti
Poryt - 10-28
08:30 Žinios
09:15 Dviračio šou
09:40 Savaitės kriminalai
10:10 Nuo... Iki...
11:00 Yra kaip yra
12:05 KK2
12:50 Dviračio šou
13:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
13:45 Yra kaip yra
14:45 KK2
15:30 Dviračio šou
16:00 Info diena
20:00 Dviračio šou
20:30 PREMJERA Dabar pasaulyje
21:00 Info diena
01:00 Info diena
04:30 Info diena