INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-30
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Autopilotas
11:05 Šefas rekomenduoja
11:35 Padėkime augti
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Tauro ragas
14:45 24 valandos
15:40 Nuo... Iki...
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 PREMJERA Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Rytoj - 10-31
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Mes pačios
11:05 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:30 Apie žūklę
12:00 24 valandos
13:00 Tauro ragas
13:25 Autopilotas
13:50 Dviračio šou
14:15 Padėkime augti
14:45 24 valandos
15:40 Pagalbos skambutis
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Pasivaikščiojimai su Ingrida Šimonyte. VDU karta
21:30 PREMJERA Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Poryt - 11-01
05:30 Info diena
09:30 Info diena
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Ne vienas kelyje
14:00 Nuo... Iki...
14:45 KK2
15:25 Dviračio šou
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 KK2
17:45 Dviračio šou
18:15 Sekmadienio rytas
18:55 24 valandos
20:00 Pasivaikščiojimai su Ingrida Šimonyte. VDU karta
20:30 Autopilotas
21:00 Gamtos tiltai (1)
22:00 Susitikimai su vaiduokliais (5)
22:30 Susitikimai su vaiduokliais (6)
23:00 Pagalbos skambutis
23:50 Valanda su Rūta
02:00 Info diena
Se - 11-02
05:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
05:45 Apie žūklę
06:15 Autopilotas
06:45 Valanda su Rūta
08:20 KK2
09:05 Dviračio šou
09:35 KK2
10:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:45 Pasivaikščiojimai su Ingrida Šimonyte. VDU karta
11:15 KK2
12:00 Yra kaip yra
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Dviračio šou
14:00 Valanda su Rūta
15:35 24 valandos
16:40 RETROSPEKTYVA
17:15 Apie žūklę
17:45 Šefas rekomenduoja
18:15 Nuo... Iki...
19:10 Mes pačios
19:40 „Alfa“ savaitė
20:10 Pagalbos skambutis
21:00 Gamtos tiltai (2)
22:00 Susitikimai su vaiduokliais (7)
22:30 Susitikimai su vaiduokliais (8)
23:00 Tauro ragas
23:30 Ne vienas kelyje
23:55 24 valandos
01:25 24 valandos
02:30 Yra kaip yra
03:30 Tauro ragas
04:00 Pasivaikščiojimai su Ingrida Šimonyte. VDU karta
04:30 Nuo... Iki...