INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 KK2
16:05 KK2
16:50 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Nibelungų kodas (1)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta
22:00 Yra, kaip yra
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 „Alfa“ savaitė
00:30 Už vaikystę
01:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
01:00 Yra, kaip yra
01:30 Pagalbos skambutis
02:00 24 valandos
02:20 Ne vienas kelyje
02:55 KK2
02:55 Bus visko
Gyvenimo būdo laida. Vedėjos Gintarė Gurevičiūtė ir Simona Albavičiūtė.
03:40 KK2
04:25 KK2
04:25 KK2
Infošou. Vedėjai Justė Žičkutė ir Tomas Ališauskas.
Šiandien - 03-26
05:05 Ne vienas kelyje
05:35 Autopilotas
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Tauro ragas
07:30 Nuo... Iki...
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Bus visko
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Yra, kaip yra
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 „Alfa“ savaitė
21:30 Pasienio sargyba
22:00 Valanda su Rūta
04:40 Valanda su Rūta
Rytoj - 03-27
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Autopilotas
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:20 Savaitės kriminalai
11:50 Ne vienas kelyje
12:25 „Alfa“ savaitė
12:55 Apie žūklę
13:25 24 valandos
14:05 Pasienio sargyba
14:30 Bus visko
15:20 „Alfa“ savaitė
15:50 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Poryt - 03-28
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Bus visko
12:10 Dviračio šou
12:40 Tauro ragas
13:10 24 valandos
13:50 Autopilotas
14:15 Ne vienas kelyje
14:45 Dviračio šou
15:15 Pagalbos skambutis
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena