INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-23
05:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
05:45 Apie žūklę
06:15 Autopilotas
06:45 Valanda su Rūta
08:20 KK2
09:05 Dviračio šou
09:35 KK2
10:15 Šefas rekomenduoja
10:45 Pasivaikščiojmai su Artūru Tereškinu. VDU karta
11:15 KK2
12:00 Yra kaip yra
Pokalbių šou. Vedėjai: Asta Stašaitytė - Masalskienė, Gintarė Gurevičiūtė ir Giedrius Drukteinis.
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Dviračio šou
14:00 Valanda su Rūta
15:35 24 valandos
16:40 RETROSPEKTYVA
17:15 Arčiau mūsų
17:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
18:15 Nuo... Iki...
19:10 Mes pačios
19:40 „Alfa“ savaitė
20:10 Pagalbos skambutis
21:00 Keliautojo atmintinė (3)
21:30 Keliautojo atmintinė (4)
22:00 Susitikimai su vaiduokliais (19)
22:30 Susitikimai su vaiduokliais (20)
23:00 Tauro ragas
23:30 Ne vienas kelyje
23:55 24 valandos
01:25 24 valandos
02:30 Yra kaip yra
03:30 Tauro ragas
04:00 Pasivaikščiojmai su Artūru Tereškinu. VDU karta
04:30 Nuo... Iki...
Rytoj - 11-24
05:50 Padėkime augti
06:15 Sekmadienio rytas
06:50 Pagalbos skambutis
07:35 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
08:05 Apie žūklę
08:30 Šefas rekomenduoja
09:00 Mes pačios
09:30 Žinios
10:05 Ne vienas kelyje
10:35 „Alfa“ savaitė
11:05 24 valandos
12:10 Valanda su Rūta
13:50 Mes pačios
14:15 Autopilotas
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 „Alfa“ savaitė
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:50 KK2
01:30 Nuo... Iki...
02:15 Yra kaip yra
03:05 KK2
03:50 Autopilotas
04:20 Tauro ragas
04:50 Yra kaip yra
Poryt - 11-25
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Savaitės kriminalai
11:10 Nuo... Iki...
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Tr - 11-26
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Pasivaikščiojmai su Artūru Tereškinu. VDU karta
11:10 Pagalbos skambutis
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Šefas rekomenduoja
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena