INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-25
05:10 24 valandos
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Yra, kaip yra
07:25 Ne vienas kelyje
07:50 Dviračio šou
08:20 KK2
09:00 Už vaikystę
09:25 Valanda su Rūta
Pokalbių laida. Vedėja Rūta Mikelkevičiūtė.
11:00 24 valandos
11:55 Bus visko
12:50 Yra, kaip yra
13:45 KK2
14:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
15:00 Už vaikystę
15:30 KK2
16:15 KK2
17:00 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:40 Pagalbos skambutis
19:30 SUPERDOKUMENTIKA Groznas. Prijaukintas Putino tigras
20:30 Valanda su Rūta
22:00 Dabar pasaulyje. Išvados
22:30 Autopilotas
23:00 24 valandos
00:00 24 valandos
01:00 24 valandos
01:55 24 valandos
02:50 Bus visko
03:40 Valanda su Rūta
Rytoj - 06-26
05:05 Ne vienas kelyje
05:30 Už vaikystę
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Auginantiems savo kraštą
07:30 Penktoji pavara (8)
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Beatos virtuvė
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 24 valandos
17:30 24 valandos
18:30 24 valandos
19:30 Penktoji pavara (9)
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Raudona linija
22:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
22:30 Groznas. Prijaukintas Putino tigras
23:30 Nuo... Iki...
00:20 Penktoji pavara (9)
01:10 Ne vienas kelyje
01:40 Autopilotas
02:05 KK2
02:45 KK2
03:25 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Poryt - 06-27
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Už vaikystę
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Penktoji pavara (9)
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:15 Valanda su Rūta
12:50 Už vaikystę
13:15 24 valandos
14:15 24 valandos
15:15 KK2
16:00 Raudona linija
17:00 Info diena
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
An - 06-28
06:30 Info diena
10:30 Ne vienas kelyje
11:00 Dviračio šou
11:30 KK2
12:20 Penktoji pavara (9)
13:15 Groznas. Prijaukintas Putino tigras
14:15 24 valandos
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Yra, kaip yra
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena