INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-06
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
06:30 Tauro ragas
07:00 Apie žūklę
07:30 Statyk!
08:00 Autopilotas
08:30 Ne vienas kelyje
09:00 Mes pačios
09:30 Žinios
10:30 Pasaulis X
11:20 24 valandos
12:25 Valanda su Rūta
13:40 Padėkime augti
14:10 Yra, kaip yra
15:25 Ne vienas kelyje
15:55 Statyk!
16:20 KK2
17:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
17:30 Tauro ragas
18:00 Apie žūklę
18:30 Statyk!
18:55 Autopilotas
19:25 Ne vienas kelyje
19:50 Mes pačios
20:15 Pasaulis X
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 24 valandos
23:10 Valanda su Rūta
00:20 Ne vienas kelyje
00:50 Šefas rekomenduoja
01:25 Mes pačios
01:55 Padėkime augti
02:25 KK2
03:00 KK2
Infošou. Vedėjai: Tomas Ališauskas ir Ugnė Skonsmanaitė.
03:35 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Šiandien - 07-07
05:05 Statyk!
05:30 Autopilotas
06:00 Ne vienas kelyje
06:25 Mes pačios
06:50 Pasaulis X
07:35 24 valandos
08:40 Valanda su Rūta
09:50 Padėkime augti
10:15 Ne vienas kelyje
10:40 Pagalbos skambutis
11:15 Nuo... Iki...
11:55 Yra, kaip yra
13:05 KK2
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra, kaip yra
15:25 Dviračio šou
15:55 planuojustatyti.lt
16:20 KK2
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:20 Padėkime augti
00:45 Yra, kaip yra
01:55 planuojustatyti.lt
02:20 Ne vienas kelyje
02:45 Statyk!
03:10 KK2
03:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
04:15 Tauro ragas
04:40 Apie žūklę
Rytoj - 07-08
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Valanda su Rūta
11:55 Yra, kaip yra
13:05 KK2
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra, kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 Alchemija. Švietimo amžius
16:20 KK2
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Poryt - 07-09
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Statyk!
11:05 Ne vienas kelyje
11:30 Autopilotas
11:55 Yra, kaip yra
13:05 Pagalbos skambutis
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
15:20 Dviračio šou
15:50 Mes pačios
16:20 Nuo... Iki...
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena