INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-30
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Statyk!
11:05 Ne vienas kelyje
11:30 Miesto skoniai (1)
12:00 Pasaulis iš skrydžio oro balionu (2)
13:05 Pagalbos skambutis
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
Socialinė aktualijų laida. Vedėjas Giedrius Leškevičius.
15:20 Dviračio šou
15:55 Svajonių kruizai (11)
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Rytoj - 07-31
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Apie žūklę
11:05 Tauro ragas
11:30 Miesto skoniai (2)
12:00 Pasaulis iš skrydžio oro balionu (3)
13:05 Nuo... Iki...
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
15:25 Svajonių kruizai (12)
16:20 Pagalbos skambutis
17:00 Info diena
19:00 Info verslas
19:30 Info interviu
20:00 Info kriminalai
20:30 Info pasaulis
21:00 Alchemija. Švietimo amžius
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Poryt - 08-01
06:00 Info diena
10:00 Info diena
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
15:00 Autopilotas
15:30 Apie žūklę
16:00 KK2
16:35 KK2
17:10 KK2
17:35 Dviračio šou
18:00 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Pasaulio uostai (12)
20:30 Ufologų pasakojimai (4)
21:00 Ufologų pasakojimai (5)
21:30 Dabar pasaulyje. Išvados
22:00 Yra, kaip yra
23:10 Yra, kaip yra
02:00 Info diena
Se - 08-02
05:05 Padėkime augti
05:30 Šefas rekomenduoja
06:00 Apie žūklę
06:25 Sveikatos ABC televitrina
06:50 Valanda su Rūta
07:55 Mes pačios
08:20 KK2
09:00 KK2
09:40 KK2
10:05 Dviračio šou
10:30 Dviračio šou
10:55 Dviračio šou
11:25 Dviračio šou
11:55 Statyk!
12:25 Ne vienas kelyje
12:55 Tauro ragas
13:25 Apie žūklę
14:00 Teleparduotuvė
14:30 Mes pačios
14:55 Yra, kaip yra
16:05 Yra, kaip yra
17:15 Yra, kaip yra
18:20 24 valandos
19:30 Pasaulio uostai (13)
20:30 Ufologų pasakojimai (6)
21:00 Ufologų pasakojimai (7)
21:30 Dabar pasaulyje. Savaitė
22:00 Valanda su Rūta
23:10 Nuo... Iki...
23:50 Alchemija. Švietimo amžius
00:20 Yra, kaip yra
01:30 24 valandos
02:40 24 valandos
03:50 Pagalbos skambutis
04:25 Nuo... Iki...