INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-02
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 RETROSPEKTYVA
13:15 KTV - kino ir tele virtuvė
13:45 Alchemija LXI. Humanitarinis karas. VDU karta
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Rytoj - 09-03
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Pagalbos skambutis
13:35 Ne vienas kelyje
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Poryt - 09-04
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Autopilotas
13:15 Tauro ragas
13:45 Apie žūklę
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Pn - 09-05
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Pagalbos skambutis
10:55 24 valandos
11:30 Sekmadienio rytas
12:15 Dviračio šou
12:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
13:15 Visagalė reklama (15, 16)
14:15 Gyvybės triumfas (3)
15:05 Visagalė reklama (17, 18)
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena