INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Gintaro kelias II. Tamsusis karavanas
12:10 Dviračio šou
12:35 Ne vienas kelyje
13:10 24 valandos
13:55 Beatos virtuvė
14:45 Dviračio šou
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
Žinios rusų kalba.
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Šiandien - 02-23
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:05 24 valandos
13:50 Gintaro kelias II. Tamsusis karavanas
14:45 Dviračio šou
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 02-24
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:15 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:35 Pasienio sargyba
13:05 24 valandos
13:50 Nuo... Iki...
14:45 Dviračio šou
15:15 KK2
16:00 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Drakono vartai. Lėtai bundanti Kinija
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 02-25
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 KK2
16:05 KK2
16:50 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Drakono vartai. Lėtai bundanti Kinija
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Vilniečiai - Mečislovas Sakalauskas
22:05 Yra, kaip yra
23:05 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Už vaikystę
01:00 Yra, kaip yra
02:00 24 valandos
02:55 Bus visko
03:40 Valanda su Rūta