INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 07-30
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Pagalbos skambutis
13:35 Ne vienas kelyje
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Šiandien - 07-31
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Yra kaip yra
10:55 24 valandos
11:30 KK2
12:15 Dviračio šou
12:45 Autopilotas
13:15 Tauro ragas
13:45 Apie žūklę
14:15 Yra kaip yra
15:10 KK2
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Rytoj - 08-01
05:00 Info diena
09:00 Žinios
09:40 Dviračio šou
10:05 Pagalbos skambutis
10:55 24 valandos
11:30 Sekmadienio rytas
12:15 Dviračio šou
12:45 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
13:15 Mus supantis pasaulis (57)
14:10 Rojaus sodai (12, 13)
15:05 Mus supantis pasaulis (58)
15:55 Dviračio šou
16:20 24 valandos
17:00 Info diena
21:00 Info diena
01:00 Info diena
Poryt - 08-02
05:00 Info diena
09:00 Info diena
13:00 Teleparduotuvė
13:30 Nuo...Iki...
14:15 KK2
14:55 Dviračio šou
15:25 Padėkime augti
15:50 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 KK2
17:45 Dviračio šou
18:15 Jėgos vietos
18:45 KK2 penktadienis
20:00 Alchemija LIX. VDU karta
20:30 Padėkime augti
21:00 Mus supantis pasaulis (59)
22:00 Rojaus sodai (3, 4)
23:00 Pagalbos skambutis
23:55 Valanda su Rūta
01:00 Info diena