INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-27
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
06:30 Tauro ragas
07:00 Apie žūklę
07:30 Statyk!
08:00 Autopilotas
08:30 Ne vienas kelyje
09:00 Mes pačios
09:30 Žinios
10:00 Mes pačios
Laida moterims. Vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.
10:30 Pasaulis X
11:20 24 valandos
12:30 Valanda su Rūta
13:40 Padėkime augti
14:10 Yra kaip yra
15:20 Ne vienas kelyje
15:50 Statyk!
16:20 KK2
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
00:10 Nuo... Iki...
00:50 Šefas rekomenduoja
01:25 Arčiau mūsų
01:55 Padėkime augti
02:25 KK2
03:00 KK2
03:35 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Rytoj - 04-28
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Pagalbos skambutis
11:15 Nuo... Iki...
11:55 Yra kaip yra
13:00 KK2
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 Šefas rekomenduoja
16:20 KK2
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Poryt - 04-29
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Valanda su Rūta
11:55 Yra kaip yra
13:00 KK2
13:40 Dviračio šou
14:10 Yra kaip yra
15:20 Dviračio šou
15:50 Alchemija. Švietimo amžius
16:20 KK2
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena
Kt - 04-30
06:00 Info diena
10:00 Žinios
10:40 Statyk!
11:05 Ne vienas kelyje
11:30 Autopilotas
11:55 Yra kaip yra
13:05 Pagalbos skambutis
13:40 Dviračio šou
14:10 24 valandos
15:20 Žodis - ne žvirblis
15:25 Dviračio šou
15:55 Mes pačios
16:25 Nuo... Iki...
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Dabar pasaulyje
22:00 Info diena
02:00 Info diena