INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

An - 10-21
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Savaitės kriminalai
11:10 Nuo... Iki...
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Šiandien - 10-22
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Pasivaikščiojimai su Jonu Ruškumi. VDU karta
11:10 Pagalbos skambutis
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Šefas rekomenduoja
14:45 Yra kaip yra
15:45 KK2
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Rytoj - 10-23
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Autopilotas
11:05 Šefas rekomenduoja
11:35 Padėkime augti
12:00 Yra kaip yra
13:05 KK2
13:50 Dviračio šou
14:15 Tauro ragas
14:45 24 valandos
15:40 Nuo... Iki...
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Dviračio šou
21:30 Info diena
01:30 Info diena
Poryt - 10-24
05:30 Info diena
09:30 Žinios
10:15 Dviračio šou
10:40 Mes pačios
11:05 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
11:30 Apie žūklę
12:00 24 valandos
13:00 Tauro ragas
13:25 Autopilotas
13:50 Dviračio šou
14:15 Padėkime augti
14:45 24 valandos
15:40 Pagalbos skambutis
16:30 Dviračio šou
17:00 Info diena
21:00 Alchemija LXVI. Žaliasis tiltas. VDU karta
21:30 Info diena
01:30 Info diena