INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-28
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:10 Gyvenimas prieblandoje. Palydovės
12:10 Dviračio šou
12:40 Ne vienas kelyje
13:15 24 valandos
14:00 Beatos virtuvė
14:50 Dviračio šou
Humoro laida. Vedėjas Vytautas Šerėnas.
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 09-29
06:30 Info diena
10:30 KK2
11:15 Pagalbos skambutis
12:10 Dviračio šou
12:40 Autopilotas
13:10 24 valandos
13:50 Gyvenimas prieblandoje. Palydovės
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Poryt - 09-30
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:15 Beatos virtuvė
12:10 Dviračio šou
12:40 Už vaikystę
13:10 24 valandos
14:00 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Penktoji pavara (2)
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Št - 10-01
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:25 Žodis - ne žvirblis
15:30 KK2
16:15 KK2
17:00 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 SUPERDOKUMENTIKA Skaitmeninė detoksikacija. Trys mėnesiai be išmaniųjų technologijų
20:30 Valanda su Rūta
22:00 Dabar pasaulyje. Išvados
22:30 Už vaikystę
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Yra, kaip yra
01:00 Yra, kaip yra
02:00 24 valandos
02:55 Bus visko
03:40 Valanda su Rūta