INFO TV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 12-02
06:30 Info diena
10:30 Bus visko
11:15 Beatos virtuvė
12:05 Dviračio šou
12:35 Mano kiemas
13:05 24 valandos
13:55 Nuo... Iki...
14:50 Dviračio šou
15:20 KK2
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
Vedėjas Viktoras Jakovlevas.
21:00 SUPERDOKUMENTIKA Diktatorių ponios (4)
22:00 Dabar pasaulyje
22:30 Info diena
02:30 Info diena
Rytoj - 12-03
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Info diena
10:30 Info diena
14:30 Pagalbos skambutis
15:20 KK2
16:05 KK2
16:50 KK2
17:40 Dviračio šou
18:05 Dviračio šou
18:30 Dviračio šou
19:00 Dviračio šou
19:30 Diktatorių ponios (4)
20:30 Mano kiemas
21:00 Informacinių mitų griovėjai
21:30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta
22:00 Yra, kaip yra
23:00 Yra, kaip yra
00:00 Dabar pasaulyje. Išvados
00:30 Už vaikystę
01:00 Yra, kaip yra
02:00 24 valandos
02:50 Bus visko
03:35 Valanda su Rūta
Poryt - 12-04
05:05 Ne vienas kelyje
05:35 Autopilotas
06:00 Teleparduotuvė
06:30 Apie žūklę
07:00 Tauro ragas
07:30 Nuo... Iki...
08:20 KK2
09:00 KK2
09:45 KK2
10:30 Dviračio šou
11:00 Dviračio šou
11:30 Dviračio šou
12:00 Valanda su Rūta
13:40 Bus visko
14:30 24 valandos
15:30 24 valandos
16:30 Yra, kaip yra
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Yra, kaip yra
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 „Alfa“ savaitė
21:30 Signatarų laiškai
22:00 Valanda su Rūta
23:30 „Alfa“ savaitė
00:00 Dabar pasaulyje. Savaitė
00:30 Pagalbos skambutis
01:25 Mano kiemas
01:55 KK2
02:40 KK2
03:25 KK2
04:10 Dviračio šou
04:35 Dviračio šou
Pr - 12-05
05:00 Dviračio šou
05:30 Dviračio šou
06:00 Autopilotas
06:30 Tauro ragas
07:00 Pagalbos skambutis
08:00 Savaitės kriminalai
08:30 Bus visko
09:30 Žinios
10:30 Nuo... Iki...
11:20 Savaitės kriminalai
11:45 Ne vienas kelyje
12:15 „Alfa“ savaitė
12:45 Apie žūklę
13:15 24 valandos
14:00 Signatarų laiškai
14:30 Pasivaikščiojimai. Naujoji karta
15:00 Informacinių mitų griovėjai
15:30 „Alfa“ savaitė
16:05 Yra, kaip yra
17:00 Info diena
21:00 Info diena: dienos komentaras
21:30 Dviračio šou
22:00 Info diena
00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Info diena
02:30 Info diena