Dzūkijos TV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 10-22
05:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."
05:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
07:05 Programa
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 Geriausios nardymo vietos. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7.
10:35 Ekovizija
10:45 Viskas apie kavą
10:50 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)
12:55 „Moterų daktaras“ (2/26, 2/27)
14:55 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“ (2)
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (6)
18:00 Žinios
18:25 Orai
18:27 Rubrika "Sauganti Lietuva"
18:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."
19:00 Gyvenimo būdas
20:00 Žinios
20:27 Orai
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
22:30 Žinios
22:57 Orai
23:00 „MMA "King of the Cage". Vasaros turas“ (5)
00:00 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)
Detektyvinis serialas. Vaid. K.Whately, L.Fox. D.Britanija. 2015 m. N-7.
02:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Saulės link“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."
02:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
03:30 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“ (9/1, 9/2)
Šiandien - 10-23
05:00 „Bitininkas “ (2/9)
05:45 „Albanas“ (1/7). Veiksmo serialas. Rež. R. Kubajevas. Vaid. A. Dediuško, V. Steklovas, G.Mariani. Rusija. 2006 m. N-7.
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Laiko pjūvis
07:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
08:50 4 kampai
09:20 „Moterų daktaras“ (2/26, 2/27)
11:30 „Likimo melodija“ (21)
12:35 „Albanas“ (2/11)
13:40 TV parduotuvė
13:55 Moterų balsas
15:55 Visa tiesa apie kavą
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (27)
18:00 Laida „Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai“."
18:30 Laida „Jūsų sveikatai“ (kart.)
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Laida „Tai- sportas“
19:45 Laida „Kultūros langas“."
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė. N-7.
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Gyvenimo būdas
00:45 Šiandien kimba
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Moterų daktaras“ (2/1)
03:25 „Albanas“ (1/7)
04:10 „Rojus“ (9)
Rytoj - 10-24
05:00 „Bitininkas “ (2/10)
05:45 „Albanas“ (1/8). Veiksmo serialas. Rež. R. Kubajevas. Vaid. A. Dediuško, V. Steklovas, G.Mariani. Rusija. 2006 m. N-7.
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Vantos lapas
07:20 Muzikinės kovos
09:20 „Gluchariovas“ (1/9, 1/10)
11:30 „Likimo melodija“ (22)
12:35 „Albanas“ (2/12)
13:40 TV parduotuvė
13:55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."
15:00 Muzikiniai sveikinimai
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (28)
18:00 Informacinė laida „Vandentvarkos naujienos” (kart.)
18:15 Laida „Kultūros langas“ (kart.)
18:40 Laida „Tai- sportas“ (kart.)
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Laida „Politiko išpažintis“."
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Gyvenimo būdas
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė. N-7.
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Moterų daktaras“ (2/2)
03:25 „Albanas“ (1/8)
04:10 „Rojus“ (10)
Poryt - 10-25
05:00 „Bitininkas “ (2/11)
05:45 „Albanas“ (2/1). Veiksmo serialas. Rež. J. Pavlovas. Vaid. A. Dediuško, A. Peskovas, G. Mariani. Rusija. 2008 m. N-7.
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvė
06:50 Skinsiu raudoną rožę
07:20 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė. N-7.
09:20 „Baudėjas“ (5, 6)
11:30 „Likimo melodija“ (23)
12:35 „Albanas“ (2/13)
13:40 TV parduotuvė
13:55 Muzikinės kovos
15:55 Visa tiesa apie kavą
16:00 Reporteris
16:47 Orai
16:50 „Rojus“ (29)
18:00 Laida „Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai“ (kart.)
18:25 Laida „Politiko išpažintis“ (kart.)
19:00 Žinios
19:20 Orai
19:25 Laida „Pozicija“."
20:00 Žinios
20:20 Orai
20:30 Moterų balsas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:42 Orai
23:45 Patriotai
00:45 „MMA "King of the Cage in the Beach“ 1 (6)
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Moterų daktaras“ (2/3)
03:25 „Albanas“ (2/1)
04:10 „Rojus“ (11)