1 Baltijskij kanal

| Pridėti pasirinkimą

Št - 08-30
06:20 Muzikinis kanalas
07:05 Naujienos
07:30 Kontrolinis pirkimas
07:55 Vaikų klubas
08:25 Grok, armonika!
09:00 Naujienos
09:15 Ganytojo žodis
09:35 Skanėstas
10:20 Jūrmala
11:00 Naujienos
11:20 Idealus remontas
12:20 Linksmųjų ir išradingųjų klubas
13:55 TV serialas "Septynios vieno viengungio žmonos"
17:05 Naujienos
17:25 TV serialas "Septynios vieno viengungio žmonos"
18:30 Vaidybinis f. "Belaisvė"
20:00 Laikas
20:35 Jūrmala
22:25 Šįvakar su A
00:05 Vaidybinis f. "Vargšė Saša"
01:40 Informacinė laida
02:10 Vaidybinis f. "Didžioji pertrauka"
Šiandien - 08-31
06:45 Naujienos
07:10 Laida kariams
07:35 Vaikų klubas
08:05 Sveikata
09:00 Naujienos
09:20 Padriki užrašai
09:35 Kol visi namie
10:25 Fazenda
11:00 Naujienos
11:30 Dvi žvaigždės
13:10 Kas? Kur? Kada?
14:35 TV serialas "Drugelio skrydis"
18:15 Šlovės minutė
20:00 Laikas
21:45 Parodijų šou
00:20 Politika
01:15 Informacinė laida
01:45 Vaidybinis f. "Nešvankus anekdotas"
03:20 Jūrmala
04:45 Muzikinis kanalas
Rytoj - 09-01
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:00 "Laba diena!"
15:55 J
16:55 Mados nuosprendis
17:55 Susituokime
18:50 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:55 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:30 Lietuvos "Laikas"
23:40 Pirmasis pasaulinis
00:40 Informacinė laida
01:10 Nakties naujienos
01:25 Vaidybinis f. "Grynai angliška žmogžudystė"
04:05 Mados nuosprendis
04:55 Muzikinis kanalas
Poryt - 09-02
05:00 Muzikinis kanalas
05:50 Lietuvos "Laikas"
06:00 Informacinė laida
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
06:45 TV kanalas "Labas rytas"
09:00 Naujienos
09:20 TV kanalas "Labas rytas"
11:00 Naujienos
11:35 Gyventi sveikai
12:40 Padriki užrašai
12:55 TV serialas "Pavėluota atgaila"
14:00 Naujienos
14:20 TV serialas "Pavėluota atgaila"
15:00 "Laba diena!"
15:50 J
16:50 Mados nuosprendis
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:55 Lietuvos "Laikas"
21:15 TV serialas "Mokytojai"
23:20 Lietuvos "Laikas"
23:30 Pirmasis pasaulinis
00:30 Informacinė laida
01:00 Nakties naujienos
01:15 Vaidybinis f. "Pirmininkas"
02:45 Vaidybinis f. "Kai ateina rugsėjis"
04:10 Mados nuosprendis