PBK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 02-22
05:30 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Tegul kalba
13:25 Daugiaserijinis filmas „Graikė“
15:10 „Sąmokslo teorija“
16:00 Kartu su visais
16:55 Mados nuosprendis
18:00 Vyriška/Moteriška
18:55 „Stebuklų laukas“
20:00 Laikas
20:40 „Lietuvos laikas. Orgų prognozė“ (rusų kalba)
21:00 „Balsas. Vaikai“. Naujas sezonas"
22:55 Komedija „Penkios jaunosios“
00:50 Vakaras su Urgantu
01:30 Nakties naujienos
01:45 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:15 Vaidybinis filmas „Man viskas gerai“
03:30 Komedija „Septynios auklės“
04:40 Mados nuosprendis
Šiandien - 02-23
05:35 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 Vaikų klubas
07:20 Vaidybinis filmas „Ypatingosios pajėgos“
09:00 Naujienos
09:15 „Izmailovo parkas“. Humoristinis koncertas (su subtitrais lietuvių kalba)"
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:15 Legendinis spalvotas kinas „Karininkai“
14:10 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Nulinis pasaulinis“
16:00 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Kovinis vienetas “
20:00 Laikas
20:25 „Lietuvos laikas. Orų prognozė“ (rusų kalba)
20:50 „Brangi laida“
21:05 Premjera. Detektyvas „Atminties upė“
23:00 Šventinis koncertas
01:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:45 Aštraus siužeto filmas „Pulkininko Šalygino laukimas“
03:10 Komedija „Neįtikėtini italų nuotykiai Rusijoje“
04:45 Mados nuosprendis
Rytoj - 02-24
05:15 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas
07:00 „Izmailovo parkas“. Humoristinis koncertas (su subt. liet. k.)"
09:00 Naujienos
09:10 Jelenos Solovėj jubiliejaus proga. Filmas „Meilės vergė“
11:05 „Olegas Jankovskis.“Aš, savo nelaimei, nemirtingas“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Detektyvas „Atminties upė“
14:10 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Nulinis pasaulinis“
16:10 Daugiaserijinis filmas „Senas ginklas“
20:00 Laikas
20:30 „Lietuvos laikas. Orų prognozė“
20:50 Premjera. Vaidybinis filmas „Batalionas“
23:25 Premjera. „Jie norėjo mane susprogdinti“
00:25 Premjera. Vaidybinis filmas „Aš taip pat noriu“
01:45 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
02:15 Komedija „Skėtis jaunavedžiams“
03:40 Komedija „Neįtikėtini įtalų nuotykiai Rusijoje“
Poryt - 02-25
05:25 „Juokingi vaizdeliai“
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:40 „Grok mylimas, akordeone!“
07:15 Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Sportas“
07:30 Vaikų klubas. Premjera! Animacija „Vrumizas“
08:00 „Gudrutės ir gudručiai“
08:45 „Ganytojo žodis“
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:15 Premjera. Aktorės jubiliejaus proga „Vėra Alentova. „Aš jums parodysiu motiną – karalienę“
10:05 Vaikų klubas. „Vrumizas“
10:25 „Skanėstas“
11:00 Naujienos (su subtitrais)
12:00 Vaidybinis filmas „Batalionas“
14:35 „Kas nori tapti milijonieriumi?“
15:45 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:00 „Balsas. Vaikai“. Naujas sezonas"
18:00 „Šlovės minutė“. Naujas sezonas"
20:00 Laikas
20:20 Premjera. „Pasverti ir laimingi-5“ (su subtitrais lietuvių kalba)
00:00 Premjera! Komedija „Prisimenu - neprisimenu“
01:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:45 „Mados nuosprendis“
02:35 „Pasverti ir laimingi-5“ (su subtitrais lietuvių kalba)