PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-02
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas "Fiksikai"
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
11:30 Kontrolinis pirkinys
12:10 Naujienos (su subtitrais)
12:25 Gyvenk sveikai!
13:20 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
13:35 Kartus su visais
14:30 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos (su subtitrais)
15:25 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:50 Susituokime
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:40 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba)
21:10 Premjera. Daugiaserijinis filmas "Spekuliantai"
23:20 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
23:40 "Vakaras su Urgantu"
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 Vakaro naujienos
01:00 "Prieš naktį"
01:45 Komedija. "Vasaros sapnai"
03:00 Mados nuosprendis
04:40 Muzika
Rytoj - 04-03
05:20 Muzika
05:50 Lietuvos laikas. Orų prognozė (lietuvių kalba)
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:30 Naujienos
06:35 Vaikų klubas "Fiksikai"
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
11:00 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
11:35 Kontrolinis pirkinys
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:25 Gyvenk sveikai!
13:35 Kartu su visais
14:30 Vyriška/Moteriška
15:00 Naujienos (su subtitrais)
15:25 Vyriška/Moteriška
15:55 Mados nuosprendis
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:45 "Lauk manęs"
18:40 "Jūrmala 2013"
20:00 Laikas
20:35 Stebuklų laukas
21:40 "Linksmųjų ir išradingųjų klubas"
23:35 "Vakaras su Urgantu"
00:20 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:55 "SinCity"
01:25 Melodrama "Širdis vėl plaka"
02:55 Vaidybinis filmas "Nenuorama"
04:25 Mados nuosprendis
Poryt - 04-04
06:20 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:50 Naujienos
07:15 "Genijai ir piktadariai"
07:45 Vaikų klubas "Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai"
07:55 Vaikų klubas "Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė"
08:20 "Grok, mylimas akordeone"
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:10 Vaikų klubas. "Fiksikai"
09:45 "Ganytojo žodis"
10:00 "Gudrutės ir gudručiai"
10:45 Skanėstas
11:25 Padriki užrašai su Dmitrijumi Krylovu
11:40 Vaikų klubas. "Fiksikai"
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 "Idealus remontas"
13:15 Premjera. Daugiaserijinis filmas "Šalis 03"
15:05 Premjera. "Liaudies ūkio pasiekimų paroda"
16:10 Premjera. "Sendaikčių turgus"
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:20 "Kas nori tapti milijonieriumi?"
18:20 "Pasverti ir laimingi -3" (su subtitrais lietuvių kalba)
20:00 Laikas
20:25 "Pasverti ir laimingi -3". Tęsinys (su subtitrais lietuvių kalba)
21:30 Šiandien vakare
23:10 Kas? Kur? Kada?
00:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
00:45 Komedija "Nepasiduodantys"
02:00 "Jūrmala 2013"
03:30 Muzika
Se - 04-05
05:05 Muzika
06:10 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:40 Naujienos
07:05 Tarnauju Tėvynei!
07:30 Vaikų klubas „Juokingi kamuoliukai. Pin kodas“
07:45 Vaikų klubas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“
08:05 „Stebuklų laukas“
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:10 Vaikų klubas. „Fiksikai“
09:35 „Skanėstas“
10:15 Fazenda
10:40 „Atspėk melodiją“
11:25 Vaikų klubas. „Fiksikai“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Šalis 03“
14:15 „Sąmokslo teorija“
15:25 „Jūrmala 2013”. Juoko festivalis
15:45 Premjera! „Karti!“
16:40 „Vienas prie vieno“
17:00 Naujienos (su subtitrais)
17:20 „Vienas prie vieno“. Tęsinys"
20:00 Laikas
21:40 „Pirmojo kanalo kolekcija“
23:15 Melodrama „Romanas “Alla Russa“
00:35 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
01:05 Komedija „Pavasaris“
02:45 „Pasverti ir laimingi -3“ (su subtitrais lietuvių kalba)