| PBK

06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas „Maša ir lokys“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:20 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 Vyriška/Moteriška
13:15 Naujienos (su subtitrais)
13:30 Mados nuosprendis
14:35 Susituokime
15:25 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:00 Vyriška/Moteriška
16:55 Iš tiesų
18:00 Tegul kalba
19:05 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Dvigubas gyvenimas“
21:00 „Laikas“
21:35 Daugiaserijinis filmas „Dvigubas gyvenimas“
23:40 Vyriška/Moteriška

| REN Lietuva

07:00 Serialas „Medikai“
07:45 „Žvalus rytas!“
08:45 „Tinkama priemonė“
09:35 „Šeimos dramos“
11:20 „Žiūrėti visiems!“
12:00 „Rusiškos bulkutės su Igoriu Prokopenka“
13:50 „Keista byla“
14:45 „Čapman paslaptys“
15:40 Serialas „Atspindžiai“
17:35 „Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu“
18:30 „Tinkama priemonė“
19:30 „Šeimos dramos“
21:25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
23:10 „Kiekvienam po katinėlį“
23:55 „Žiūrėti visiems!“

| RTVi

05:15 Сквозной эфир (12+)
05:45 Особое мнение (12+)
07:25 Мультфильмы (12+)
08:00 Позднее раскаяние (3-я серия) (16+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Сквозной эфир (12+)
11:50 Сквозной эфир. Гость (12+)
12:10 Сквозной эфир (12+)
14:05 Дом на Озерной (2-я серия) (16+)
15:15 Черные кошки (3-я серия) (16+)
16:10 Черные кошки (4-я серия) (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Сквозной эфир. Live (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Сквозной эфир. Live (12+)
19:00 Новости (12+)
19:15 Сквозной эфир. Live (12+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Сквозной эфир. Live (12+)
21:00 Новости (12+)
22:00 Черные кошки (5-я серия) (16+)
23:00 Черные кошки (6-я серия) (16+)
00:05 Особое мнение (12+)
01:45 Сквозной эфир (12+)
02:00 Новости (12+)
02:30 Сквозной эфир (12+)
04:55 Сквозной эфир. Гость (12+)

| STS-CTC

05:10 6 kadrai
05:30 6 kadrai
05:55 Programos pabaiga
06:00 6 kadrai
06:20 6 kadrai
06:40 6 kadrai
07:10 6 kadrai
07:20 6 kadrai
07:40 Trys katinai
07:45 Trys katinai
07:50 Trys katinai
07:55 Trys katinai
08:00 Trys katinai
08:05 Trys katinai
08:15 Trys katinai
08:20 Trys katinai
08:25 Trys katinai
08:30 Jeralaš
08:45 Jeralaš
08:55 Jeralaš
09:05 Jeralaš
09:15 Jeralaš
09:35 Jeralaš
09:45 Jeralaš
10:00 Kadetai
11:00 Kadetai
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Tėvelio dukrytės
13:30 Tėvelio dukrytės
14:00 Amazonės
15:00 Amazonės
16:00 Lavrovos metodas
17:00 Lavrovos metodas
18:00 Voroninai
18:30 Voroninai
19:00 Uralskie pelmeni
19:30 Uralskie pelmeni
20:00 Virtuvė
20:30 Virtuvė
21:00 Voroninai
21:30 Voroninai
22:00 Uralskie pelmeni
22:30 Uralskie pelmeni
23:00 Lavrovos metodas
00:00 Lavrovos metodas
01:00 Amazonės
01:50 Amazonės
02:35 Istorijos detaliai
03:15 Infomanija
03:40 Infomanija
04:00 6 kadrai
04:25 6 kadrai
04:45 6 kadrai