| LRT TELEVIZIJA

05:50 Programos pradžia
06:00 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:34 Orai
06:35 Labas rytas, Lietuva
06:50 Ekspertas
06:55 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai, sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai, sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:03 Orai
08:05 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai, sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei)
10:00 Visi namie. Sveiko humoro laida (kart.)
10:30 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ (kart.)
11:45 Žingsnis po žingsnio (kart.)
12:00 Premjera. Miestelio ligoninė (The Royal)
13:00 Stilius (kart.)
13:55 Laba diena, Lietuva
14:00 Žinios
14:05 Orai
14:10 Laba diena, Lietuva
15:30 Žinios
15:40 Sportas
15:45 Orai
15:50 Viena byla dviem (Ein Fall Fur Zwei)
17:00 Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei)
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:40 Sportas
18:45 Orai
18:50 Premjera. Naisių vasara.
19:25 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:55 Verslas
21:00 Kultūra.
21:05 Sportas
21:10 Orai
21:15 Dėmesio centre
21:45 Teisė žinoti
22:00 Loterija „Perlas“."
22:05 Teisė žinoti
22:45 Vakaro žinios
23:00 Užsienio naujienos
23:05 Sportas
23:10 Orai
23:15 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. Bankininkai 1 dalis. Išgydyti sistemą
00:15 Viena byla dviem (Ein Fall Fur Zwei)
01:30 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis (kart.)
01:55 Pabaiga

| LNK

05:55 Dienos programa
06:00 Labas vakaras, Lietuva
06:30 "Nickelodeon" pristato. Smalsutė Dora (4)
06:50 Tomas ir Džeris (27)
07:20 Keista šeimynėlė (13)
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (194)
08:50 Žmogus-voras 2
11:20 Alvinas ir burundukai 3
12:55 "Nickelodeon" valanda. iKarli (36)
13:25 Keista šeimynėlė (14)
13:55 Audra (51)
15:00 Atpildas (32)
17:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:25 Nuo...Iki...
21:30 Žinios. Verslas
21:54 Sportas
21:58 Orai
22:00 Judantis objektas (22)
23:00 Alkatrazas (8)
00:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (26)
00:55 Karališkos kančios (5)
01:50 Skaičiai (4)
02:45 Programos pabaiga

| TV3

06:40 Teleparduotuvė
06:55 Kempiniukas Plačiakelnis
07:25 Simpsonai
07:55 Meilės triumfas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Pamiršk mane
10:30 Pamiršk mane
11:00 Sachara
13:30 Pilotas Balu
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Rosarija
Meksika, drama, 2012
16:00 Nepaklusni širdis
17:00 TV Pagalba
Socialinė dokumentika, vedėjas Egidijus Knispelis
17:55 Kvieskite daktarą!
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
Lietuva, serialas, 2013
20:00 Mafijos kronikos
Lietuva, vaidybinių dokumentinių filmų ciklas, 2014
21:00 Moterys meluoja geriau
Lietuva, serialas, 2014
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
21:58 TV3 orai
22:00 Kerštas
23:00 Specialioji jūrų policijos tarnyba
00:00 Melo teorija
01:00 Pabėgimo karaliai
01:50 Choras
02:45 Nauja norma
03:10 Nauja norma
03:35 Programos pabaiga

| BTV

06:30 Televitrina
07:00 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Ekstrasensų mūšis
09:00 Vasara Amalfyje
11:00 Prokurorų patikrinimas (69)
12:00 Kalbame ir rodome
13:00 Muchtaro sugrįžimas
14:00 Nuotakos siaubūnės (6)
15:00 Narutas. Viesulo kronikos (72)
15:30 Avataras (31)
16:00 Prokurorų patikrinimas (70)
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Mentalistas (51)
19:30 Žinios
20:00 Dviračio šou
20:30 Prajuokink mane
21:30 PREMJERA Kvepalai. Vieno žudiko istorija
01:10 Bamba TV