| LRT TELEVIZIJA

05:35 Programos pradžia
05:45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
06:45 Emigrantai (kart.)
07:30 Brolių Grimų pasakos. 21 s. Baltuolė ir Rožytė (Die Märchen der Brüder Grimm. Schneeweißchen und Rosenrot/ Fainest Fairy Tales. Snow White and Rose Red)
08:45 Petia ir Vilkas (Peter and Wolf)
09:30 Mažieji plėšikai (Mazie laupitaji / Little Robbers)
11:00 Šv. Mišios, skirtos Pasaulinei taikos dienai.
12:30 Vienos filharmonijos simfoninio orkestro naujametinis koncertas
15:00 Grįžtu namo
17:00 Pokalbiai prie arbatos. Speciali "Bėdų turgaus" laida.
18:00 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
18:10 Sportas
18:15 Orai
18:30 Premjera. Naisių vasara.
19:00 Premjera. Naisių vasara.
19:30 Premjera. Naisių vasara.
20:00 Premjera. Naisių vasara.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama
20:45 Sportas
20:50 Orai
21:00 Premjera. "Fojė"
22:00 Loterija "Perlas"
22:05 Andriaus Mamontovo ir "Fojė" koncertas. AM+"Fojė"=30.
01:55 Pabaiga

| LNK

06:10 Dienos programa
06:15 Tomas ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką
07:05 Kaukės sūnus
08:45 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:10 Na, palauk! (8)
09:20 PREMJERA Tomas ir Džeris sutinka Šerloką Holmsą
10:15 Denis- grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi
11:35 Nelydimi nepilnamečiai
13:15 PREMJERA Greitasis Naujųjų traukinys
14:50 PREMJERA Naujieji su šlepetėmis
16:35 Mano žmona- ragana
18:30 Žinios. Kriminalai
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 Lietuvos balsas
21:30 PREMJERA Pagirios Las Vegase
23:35 Puikybė ir prietarai
01:55 Likimo ironija, arba laimingų Naujų!
04:00 Programos pabaiga

| TV3

07:15 Teleparduotuvė
07:30 Lobių sala
09:00 Daktaras Dolitlis 5: Lakis keliauja į Holivudą!
10:45 Zambezija
12:20 Galiūnas Džo
14:35 Žaislų istorija 3
16:40 Kaimynas šnipas
18:30 TV3 žinios
18:50 TV3 sportas
18:55 TV3 orai
19:00 Klubas "Moterys meluoja geriau
Humoro laida. Vedėjai Ramūnas Rudokas, Vitalija Mockevičiūtė.
20:00 Opiumas liaudžiai
Humoro laida, vedėjas Džiugas Siaurusaitis
21:00 Trys muškietininkai
22:05 Filmo pertraukoje - "Vikingų loto"
23:10 Ugnis ir ledas
00:55 Sėkmės, džentelmenai!
02:45 Programos pabaiga

| BTV

06:30 Televitrina
07:00 Nacionalinė loterija
07:03 Muchtaro sugrįžimas
08:00 Naglos pelės metai
10:00 Lietuvos muzikos legendos
12:00 Naujametinė kaukių fiesta
14:20 Auksiniai svogūnai 2013
17:20 15 metų "Be Tabu ir Ko"
20:00 Yra kaip yra
21:30 Pirmasis naujametinis vakaras
22:50 Gero apetito arba atsargiai, meilė
04:45 Bamba TV