| LRT TELEVIZIJA

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 114 s. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Specialus tyrimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Svetimšalė 2 (Outlander 2)
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

| LNK

16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija Šurnaitė ir Paulius Skučas.
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (72)
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (73)
21:00 Vaikai šėlsta (30)
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS Roninas
00:40 Pasiutę šunys (6)
01:40 Judantis objektas (16)
02:30 Alchemija. VDU karta
03:00 RETROSPEKTYVA
03:30 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba
Socialinės dokumentikos laida, vedėjai Egidijus Knispelis ir Renata Šakalytė-Jakovleva
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Tėvelio dukrytės
20:00 Tėvelio dukrytės
20:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Mirtinas smūgis
00:20 Kastlas
01:20 Naujakuriai
01:50 Naujakuriai
02:15 Tėvynė
03:20 Greislendas
04:10 Programos pabaiga

| BTV

15:50 Muchtaro sugrįžimas
(Vozvrashchenie Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. Kriminalinis serialas.
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (11)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (59)
19:30 Šuo (19)
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Androidas
22:55 Bjauri tiesa
00:50 Visa menanti (8)
01:35 Džeikas, Storulis ir šuo (20)
02:20 Savas žmogus (58)
03:05 Savas žmogus (59)
03:50 Savaitės kriminalai