| LRT TELEVIZIJA

01:35 Pasaulio dokumentika. Sukčiai iš prigimties (Natural Born Hustlers)
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2015 m. 2 d. Gudrybės prasimanant ėdesio (The Hunger Hustler
02:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
03:25 Klausimėlis.lt. HD.
03:45 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis šeštadienio šou. Ved. Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas. HD (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 161 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)
10:55 Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:20 Nematoma Lietuvos istorija. N-7. HD.
23:20 Modernus serialas. Premjera. Jaunasis Popiežius (The Young Pope)
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou". Ved. Edita Mildažytė. HD (kart.)

| LNK

00:15 Mirties motelis
(Vacancy). Rež.: Nimrod Antal. Vaid.: Luke Wilson, Kate Beckinsale, Frank Whaley. JAV. 2007. Siaubo trileris.
01:55 Tik nekvieskite farų!
03:50 Programos pabaiga
06:30 Dienos programa
06:35 Visatos broliai (69)
07:05 Kaukė (47)
07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (29)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (97)
08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (98)
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko
13:25 Rožių karas (14)
14:25 Dvi širdys (244)
14:55 Dvi širdys (245)
15:25 Dvi širdys (246)
15:55 Dvi širdys (247)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo (22)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Projektas "Monstras"
00:05 Juodasis sąrašas (7)
00:55 Visa menanti (5)
01:45 Pabėgti neįmanoma
03:30 Programos pabaiga

| TV3

00:10 Strečas
JAV, trileris, 2014
01:55 Kieti bičai
04:00 Programos pabaiga
06:10 Televitrina
06:25 INOprogresas
06:55 Didvyrių draugužiai
07:25 Simpsonai
07:55 Legendinės legendos
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Legendinės legendos
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:35 CSI kriminalistai
01:30 Kaulai
02:20 Paskutinis žmogus Žemėje
02:45 Rouzvudas
03:35 Ponas Jangas
04:00 Ponas Jangas
04:25 Programos pabaiga

| BTV

00:00 Užtikrintas teisingumas
(Certain Justice, A). Rež.: Giorgio Serafini, James Coyne. Vaid.: Cung Le, Dolph Lundgren, Vinnie Jones, Briana Evigan. JAV. 2014. Veiksmo filmas.
01:55 Ekstrasensų mūšis (12)
03:45 Slaptosios draugijos. Tamplierių įpėdiniai
06:40 Diagnozė - žmogžudystė (11)
07:35 Farų karai (4)
08:30 Muchtaro sugrįžimas (586)
09:30 Voratinklis (19)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (21)
11:35 Įteisintas faras (31)
12:40 Sudužusių žibintų gatvės (17)
13:45 Farų karai (5)
14:45 Muchtaro sugrįžimas (587)
15:50 Voratinklis (20)
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (22)
18:00 Info diena
18:25 Sudužusių žibintų gatvės (18)
19:30 Įteisintas faras (32)
20:30 Farai
21:00 Sveiki atvykę į spąstus
23:00 Pjūklas 4
00:45 Sostų karai (1)
01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (13)
02:30 Farai
02:50 Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų žaidimai (1)
03:40 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (9)