| LRT LITUANICA

02:10 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
Ved. Darius Jurgelevičius.
02:35 Misija
03:00 Gyvenimas
03:50 Auksinis protas
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. Ved. Edmundas Jakilaitis. HD. (kart.)
05:50 Sportas. (kart.)
05:55 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:10 Klauskite daktaro
09:55 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
10:20 Specialus tyrimas
11:10 Karinės paslaptys
11:55 Laisvės vėliavnešiai
12:20 Gustavo enciklopedija
12:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
13:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais"
14:00 Laba diena, Lietuva
16:05 Giminės po 20 metų
16:55 Mokslo sriuba
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 Tu dalis manęs
22:50 Bėdų turgus
23:30 Stilius
00:10 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:10 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:35 Pasaulio lietuvių žinios
03:05 Istorijos detektyvai
03:50 Klausimėlis.lt. HD.
04:05 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai". Alos Duhovos baleto kolektyvas „Todes" (Rusija)

| Init

02:00 Europa koncertuose: Joris (kart.)
02:45 Programos pabaiga
07:30 Žinios (kart.)
08:00 Laida „Laikykitės ten pokalbiai“ (33) (kart.)
08:30 Nuotykių f. „Bibliotekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas“ (The Librarian 3: Curse Of The Judas Chalice) N-7 87‘
10:00 Laida „Laikinosios sostinės fenomenas. Kauno kurortinė architektūra“ (kart.)
10:30 Serialas „Ilgas kelias“ (Sashka. 2014 m.) 69 s. N-7
11:20 Serialas „Įsimylėjusi Katerina“ (Katina lyubov. 2012 m.) 69 s. N-7
12:10 Animacinė drama „Iliuzionistas“ (L'illusionniste. 2010 m.) N-7 77‘
13:30 LT muzika
15:35 Laida „Namų užrašai“ (kart.)
16:00 Laida „Maistas ir aistros“ (kart.)
16:30 Fantastinis trileris „Projektas: Dinozaurai“ (Dinosaur Project. 2012 m.) N-7 80‘
18:00 Žinios
18:10 Serialas „Ilgas kelias“ (Sashka. 2014 m.) 70 s. N-7
19:05 Serialas „Įsimylėjusi Katerina“ (Katina lyubov. 2012 m.) 70 s. N-7
20:00 Žinios
20:20 Laida „Sportas, grožis, sveikata“. Vedėja Š.Kasperavičienė"
20:50 Laida „Mažos mūsų pergalės“ (5)
21:00 Romantinė drama „Karmen“ (Carmen. 2003 m.) N-14 115‘
23:00 Žinios (kart.)
23:20 Fantastinė romantinė drama „Sielonešė“ (The Host. 2013 m.) N-14 120‘
01:25 Pramoginė-pažintinė laida „Kitomis akimis“ (8) (kart.)
01:50 Laida „Žalgiris TV savaitė“ (kart.)
02:20 Programos pabaiga

| Pūkas TV

20:45 Muzika
06:59 Dienos programa
07:00 Žinios. Orai (kart.)
07:20 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
07:35 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
07:45 Muzika
17:29 Vakaro programa
17:30 Žinios
17:50 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
18:05 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
18:15 Muzika
19:30 „Iš kartos į kartą“ (kart.)
20:00 Žinios
20:20 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
20:35 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
20:45 Muzika

| Balticum

01:10 Programos pabaiga
09:00 Balticum TV žinios.
09:30 Pramoginė laida „Pinigai iš nieko“ (24)
10:30 Dokumentinis serialas „Karališkosios paslaptys“ (8)
11:00 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (6) (JAV, 2014 m.)
12:00 Dokumentinis serialas „Ekstremalūs žygiai. Šventieji Kinijos kalnai“ (3)
13:00 Dokumentinis serialas „Minutė po minutės“ (5) (N-7)
14:00 Animacinė fantastinė drama „Varnų diena“ (Prancūzija, Belgija, Kanada, 2012 m.)
15:40 Veiksmo nuotykių filmas „Likimo ieties beieškant“ (Vokietija, 2010 m.) (N-7)
17:50 Draminis serialas „Dikensiada“ (2) (D.Britanija, 2015 m.)
18:30 Realybės dokumentika „Naujas veidas“ (2) (N-7)
19:00 Romantinė drama „Manekenė“ (1) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
20:00 Balticum TV žinios.
20:30 Pramoginė laida „Kaip susigrąžinti seksualumą“ (6)
21:35 Nuotykių serialas „Robinzonas Kruzas“ (5) (JAV, D.Britanija, Kanada, 2008 m.)
22:35 Balticum TV žinios.
23:05 Kriminalinis veiksmo serialas „Prakeiktas metas“ (14) (JAV, 2010 m.) (N-14)
00:05 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (6) (JAV, 2014 m.)
01:05 Programos pabaiga