| LRT LITUANICA

12:30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Keliautojo užrašai. Dainuoja choras „Jauna muzika"
13:45 IQ presingas
14:30 Istorijos detektyvai
15:20 Misija
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Šv. Mišių iš Vilniaus Gailestingumo šventovės tiesioginė transliacija (anglų k.)
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:50 Sportas
18:53 Orai
19:00 Teisė žinoti
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Giminės
21:45 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 90 legendų"
23:20 Klausimėlis.lt. HD.
23:45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
00:15 Gustavo enciklopedija
00:45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
01:40 Mūsų gyvūnai
02:05 Laisvės vėliavnešiai
02:30 Kelionės su „Istorijos detektyvais"
03:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – fortepijono žvaigždė Saleem Ashkar (Vokietija)
04:05 Teisė žinoti
04:35 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD. (kart.)

| Init

12:35 Pramoginė-pažintinė laida „Kitomis akimis“ (4) (kart.)
13:00 Komedija „Keturkojis Kupidonas“ (Gabe the Cupid Dog. 2012 m
14:35 Serialas „Gero apetito“ 121,122s. (Bon Appetit! 2013 m.) N-7
15:10 Laida „Mūsų praeities beieškant“
15:40 Laida „Aš-Lietuvos pilietis: tapatybės akcentai“ (3/19)
16:10 Laida „Mokslo sriuba“
16:35 Animacinis f. „Kelionė į vakarus. Laimingojo Luko nuotykiai“ (Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke. 2007 m.) N-7 84‘
18:05 Muzikinė drama „Muzika suradusi mus“ (August Rush. 2007 m.) N-7 110‘
20:00 Laida „Žalgiris TV savaitė“. Vedėjai R. Kazlauskas ir D.Belickaitė"
20:30 Laida „Pinigų karta“
21:00 Nuotykinis f. „Saliamonas Keinas“ (Solomon Kane. 2009 m.) N-14 100‘
22:45 Vakaro šou „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu“ (kart.)
23:35 Veiksmo f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (From Paris with Love. 2010 m.) N-14 89‘
01:10 Programos pabaiga

| Pūkas TV

10:00 Muzika
16:28 Vakaro programa
16:30 Muzika
18:00 „Kas vyksta Lietuvos politikoje? “. (kart.)
19:00 „Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros“
19:15 „Kauniečių akimis savaitė“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
19:30 „Kultūros alėja“
20:00 Muzika

| Balticum

12:30 Pramoginė laida „Kaip susigrąžinti seksualumą“ (1)
13:35 Nuotykių filmas „Džekas Hanteris ir prarastas Ugarito lobis“ (JAV, 2008 m.) (N-7)
15:20 Fantastinis veiksmo trileris „Šalčio banga“ (Australija, Kanada, 2010 m.) (N-7)
17:00 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7)
17:30 Romantinė komedija „Mokytojai“ (6) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
18:30 Dokumentinis serialas „Pasaulio ekstremaliausi“ (3)
19:30 Dokumentinis serialas „Karališkos paslaptys“ (4)
20:00 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (2) (JAV, 2014 m.)
21:00 VIP seansas. „Mutantų kronikos“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.) (N-14)
23:00 Pramoginė laida „Pinigai iš nieko“ (19)
00:00 Dokumentinis serialas „Lėktuvai, pakeitę pasaulį“ (2)
01:00 Pramoginė laida „Kaip susigrąžinti seksualumą“ (1)
02:05 Programos pabaiga