| LRT LITUANICA

09:00 Labas rytas, Lietuva
HD.
12:05 Pažvelk į profesiją kitaip
12:35 LRT OPUS ORE. Giedrė
13:35 Legendos
14:20 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
15:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus
19:40 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
22:45 Pasaulio lietuvių žinios
23:15 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"
23:40 Legendos
00:25 Sveikinimų koncertas
01:45 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
02:15 Stilius
04:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"

| Init

10:25 Komiška drama „Taika, meilė ir nesusipratimas“ (Peace, Love & Misunderstanding. 2011 m.) N-7 89‘
12:00 Animacinis serialas „Ping Pong“ 11s. (Ping Pong. 2014 m.) N-7
12:30 Laida „Praeities žvalgas“ (3/12) (kart.)
12:55 Animacinis f. „Trys plėšikai“ (Die Drei Rauber. 2007 m.) N-7 75‘
14:15 Serialas „Gero apetito!“ 103,104s. (Bon Appetit! 2013 m.) N-7
14:50 Laida „Aktualioji istorija“ (27)
15:25 Laida „Alytaus istorijos slenksčiai. Miesto muziejus“
16:00 Mezon-LKL pusfinalis
18:00 Nuotykinis f. „Trys muškietininkai“ (The Three Musketeers. 2011 m.) N-7 106‘
20:00 Laida apie kulinariją „Maistas ir aistros“. Vedėjai T. ir I.Tamašauskai"
20:25 Pramoginė laida „Neprigausi“ (13,14)
21:00 Komedija „Laris Kraunas“ (Larry Crowne. 2011 m.) N-7 95‘
22:40 Komiška drama „Kartu iki pasaulio pabaigos“ (Seeking a Friend for the End of the World. 2012 m.) N-14 97‘
00:25 Drama „Seksas ir 101 mirtis“ (Sex and Death 101. 2007 m.) N-14 113‘
02:25 Programos pabaiga

| Pūkas TV

09:00 Muzika
16:28 Vakaro programa
16:30 Muzika
18:00 „Kitokia Lietuva“. Pokalbių laida (kart.)
19:00 „Muzikinė vaivorykštė“. Muzikinė laida"
20:00 „Karas ir taika“. Savaitė"
21:00 „Subatos vakarėlis“. Muzikinė laida"
22:00 Muzika

| Balticum

11:30 Romantinė komedija „Mokytojai“ (2) (Rusija, 2014 m.) (N-7)
12:30 Realybės dokumentika „Siaubingi namai“ (11)
13:30 Animacinis nuotykių filmas „Jūros giesmė“ (Airija, Danija, Belgija, 2014 m.)
15:10 Karo drama „Aguonų laukas“ (5) (D.Britanija, 2014 m.) (N-7)
16:20 Pramoginė laida „Skaniausias gatvės maistas“ (7)
17:20 Romantinė komedija „Blogiau nebūna“ (3) (Vokietija, 2012 m.)
18:20 Šeimos vakaras. „Varnų diena“ (Prancūzija, Belgija, Kanada, 2012 m.)
20:00 Dokumentinis istorinis serialas „Apokalipsė. Antrasis Pasaulinis karas“ (6) (Prancūzija, 2009 m.) (N-7)
21:00 Roxette koncertas "Live - Travelling the World"
22:45 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7)
23:15 Kriminalinis veiksmo serialas „Prakeiktas metas“ (5) (JAV, 2009 m.) (N-14)
00:15 Komiškas serialas „Elajus Stounas“ (23) (JAV, 2009 m.) (N-7)
01:15 Programos pabaiga