| LRT LITUANICA

00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:45 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
03:10 Specialus tyrimas
04:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
05:30 Panorama. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Gustavo enciklopedija
09:30 Durys atsidaro
09:45 Dainuoju Lietuvą
11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
17:00 Laisvės vėliavnešiai
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
22:55 Legendos
23:40 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:45 Laisvės vėliavnešiai
03:10 Beatos virtuvė
04:05 Atspindžiai
04:35 Pramoginė laida „Editos šou"

| Init

00:40 Pažintinė laida „Laiko pjūvis“ (1) (kart.)
01:25 Trileris „Įstatymus gerbiantis pilietis“ (Law Abiding Citizen. 2009 m.) N-14 118‘
03:25 Programos pabaiga
07:30 Žinios (kart.)
08:00 Žurnalas „Dėmesys Europai“ (kart.)
08:30 Komiška drama „Taika, meilė ir nesusipratimas“ (Peace, Love & Misunderstanding. 2011 m.) N-7 89‘
10:00 Laida „Praeities žvalgas“ (3/27) (kart.)
10:30 Animacinis f. „Žirafa“ (Zarafa. 2012 m.) N-7 76‘
11:50 Serialas „Įsimylėjusi Katerina-2“ (Katina lyubov-2. 2012 m.) 16 s. N-7
12:40 Serialas „Trauma“ (Trauma. 2011 m.) 16 s. N-7
13:25 LT muzika
15:15 Laida „15min studijoje“ (kart.)
16:00 Laida „R.I.T.A.“ (kart.)
16:25 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (Last Chance Harvey. 2008 m.) N-7 89‘
18:00 Žinios
18:10 Drama „Teresės nuodėmė“ (Therese Desqueyroux. 2012 m.) N-7 106‘
20:00 Žinios
20:20 Laida „Laikykitės ten pokalbiai“ (2/5)
20:50 Laida „Mažos mūsų pergalės“ (9)
21:05 Serialas „Ieškotojas“ (The Finder. 2012 m.) 5 s. N-14
22:00 Serialas „Įslaptinti“ (Dark Blue. 2009 m.) 5 s. N-14
22:50 Žinios (kart.)
23:10 Muzikinis f. „Šokių karalius“ (Lord of the Dance. 2011 m.) N-7 92‘
00:45 Trileris „Paskutinė riba“ (Last Exit. 2006 m.) N-14 89‘
02:20 Laida „Praeities žvalgas“ (3/27) (kart.)
02:50 Programos pabaiga

| Pūkas TV

20:45 Muzika
06:59 Dienos programa
07:00 Žinios. Orai (kart.)
07:20 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
07:35 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
07:45 Muzika
17:29 Vakaro programa
17:30 Žinios
17:50 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
18:05 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
18:15 Muzika
19:30 „Kultūros alėja“
20:00 Žinios
20:20 „Kauniečių akimis“. Tiriamosios žurnalistikos laida"
20:35 „Karas ir taika“. Dokumentinė laida"
20:45 Muzika

| Balticum

00:05 Romantinė drama „Išrinktoji“ (1) (Ukraina, 2015 m.) (N-7)
01:05 Programos pabaiga
09:00 Balticum TV žinios.
09:30 Pramoginė laida „Kaip susigrąžinti seksualumą“ (5)
10:35 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7)
11:05 Romantinė drama „Išrinktoji“ (1) (Ukraina, 2015 m.) (N-7)
12:05 Dokumentinis serialas „Turgus - miesto širdis“ (1)
13:05 TV serialas „Elajus Stounas“ (19) (JAV, 2009 m.)
14:05 Pramoginė laida „Pinigai iš nieko“ (5)
15:00 Dokumentinis serialas „Užkariaujant dangų“ (3)
16:00 Biografinis draminis serialas „Raudonoji karalienė“ (3) (Rusija, Ukraina, 2015 m.) (N-7)
17:00 Biografinis draminis serialas „Raudonoji karalienė“ (4) (Rusija, Ukraina, 2015 m.) (N-7)
18:00 Draminis serialas „Kai šaukia širdis“ (27) (JAV, 2016 m.)
19:00 Realybės dokumentika „Noriu šio automobilio“ (4)
20:00 Balticum TV žinios.
20:30 Realybės dokumentika „Naujas veidas“ (2) (N-7)
21:00 Pagaliau penktadienis! „Merlino mokinys“ (2) (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-7)
22:40 Balticum TV žinios.
23:10 Sting koncertas "Live in Berlin"
01:25 Programos pabaiga